frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Сяра (S)
  1632.064
  S
 • Йонна форма
  Сяра (S) ionic formula image
 • анион/катион
  SO42-
 • Сяра (S) influance image
  Листа
 • Сяра (S) origin image
  Източник: вулканичен
 • Сяра (S) mobility image
  > 40 мм около корена

Сяра

(S)

Освен основните хранителни вещества N, P и K, сярата, заедно с калция и магнезия, спада към групата на вторични хранителни вещества, от които е тя е най-важна. Торенето със сяра обаче е сравнително нов въпрос. След рязкото намаляване на атмосферното замърсяване и други източници на доставка (чрез продукти за растителна защита или животински тор) значението за приложение на сяра чрез минерално торене става решаващо. Както при азота, почвената микробна активност освобождава сяра в почвата, осигурявайки повишаване на температурата. Също както при азота, във формата си, налична за растенията (сулфат, SO42-), тя е мобилна и има риск от отмиване вследствие на зимни валежи. Препоръчва се първото приложение на сяра след зимата да се направи, когато вегетацията на растенията се възобновява. Също така да е в баландирано съотношение с приложението на тор.

S
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Сярата е незаменима за много аминокиселини, по-конкретно цистеин и метионин. Растенията имат нужда от нея за хлорофила (за фотосинтеза) и образуване на протеини. Дефицитът на сяра води до обезцветяване или жълти петна при зърнените култури в края на зимата.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ

Растенията абсорбират сяра през корените си във вид на сулфат SO42- Сярата дифундира добре в почвения разтвор и нейното усвояване от почвата е полупасивно или полуактивно.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Сулфатната форма е формата, която може да бъде усвоена от растенията за тяхното хранене. Елементарната форма трябва да бъде окислена, за да се усвои. Тиосулфатната форма е междинна форма.
Веднага след като температурата е достатъчно висока (> 12°C), органичните вещества (в които се съхранява по-голямата част от сярата в почвата), се минерализират и подхранват културите през летните месеци.
ДИАГРАМА НА ЦИКЪЛА

1. Рециклирането на хранителни вещества, които се съдържат в органичните вещества от всякакъв вид, включително отпадъчни флуиди от добитък, остатъци от култури и други органични странични продукти вследствие на човешка дейност, е важен ресурс за торене.

2. Производството на торове може да доведе до формулации, които съдържат сяра в сулфатна форма.

3. Някои продукти за растителна защита внасят сулфат или елементарна сяра, която се окислява до сулфат в почвата.

4. Атмосферното съдържание на сяра е под формата на оксид (предимно SO2 и SO3). Когато той влезе в контакт с почвата се преобразува в сулфат. Емисиите на сяра от заводите и отработените газове от превозните средства са намалени шест пъти през последните 40 години, което води до рязък спад на атмосферното съдържание.

5. Микробните организми превръщат минералния сулфат в органична сяра. Активността на бактериите в почвата се стимулира предимно чрез присъствието а амониев азот и сулфат. Органичната сяра не може да бъде директно асимилирана от растенията, тя най-напред трябва да бъде минерализирана. Минерализацията на органични вещества (и отпадъчни флуиди) в почвата произвежда сулфат.

6. При аеробни условия в почвата, крайната форма на минералната сяра е сулфат, но при анаеробни условия сулфатът може да бъде редуциран до сулфид и водороден сулфид H2S, което води до неприятна миризма.

7. Сулфатът изтича дълбоко в почвата чрез водата. Това става предимно през зимата, когато водата в излишък отнася сулфата извън достъпа на корените.

8. Растенията усвояват сяра само чрез корените в сулфатна форма.

9. Абсорбция чрез листата във вид на пара на елементарна сяра (S) също е възможна, но е ограничена.

10. Събраната реколта се преобразува в храна (за хора и животни), което е основната цел на земеделието.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

S
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Сярата не е особено подвижн в растенията. Дефицит обикновено се проявява в млади листа, което води до общото пожълтяване на листото. Той може лесно да бъде объркан с дефицит на азот.

Излишък & Нужди

Излишъкът от сяра в почвата може да има ефект като окислител, което от друга страна е положителен фактор при варовикови почви. Гипсът (калциевият сулфат) не влияе рН.

Сярата е от естествен произход, било в елементарна форма от вулканична скала, или от пречистване на газ или нефт. Атмосферното съдържание на сяра във вид на киселинен дъжд, които са били значителни количества през 20ти век, е намалено с 80% в повечето държави.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА
Сярата, измерена чрез почвен анализ (например по метода на Скот) е тясно свързана със съдържанието на органични вещества в почвата. Земеделските култури, климата и структурата на почвата са най-важните особености, които трябва да се имат предвид.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
60 до 95% от сярата е в органична форма; в резултат на това, колкото по-високо е съдържанието на органични вещества на почвата, толкова по-голяма е вероятността да отделя сяра по време на фазите на минерализация. Приложение на органични материали (отпадъчни флуиди от добитък, компост и др.) благоприятстват за наличността на сяра за културите. Чести внасяния намаляват риска от дефицит значително и доставят сулфати в достъпна за растенията форма.
СТРУКТУРА
Подобно на азота, сярата е силно мобилна в почвения разтвор, с висок риск от отмиване, ако валежите са обилни през есента и зимата. Загубите са по-високи при песъчливи почви.
КЛИМАТ:
Честотата и количествата на вода определят в голяма степен отмиването на сярата. Колкото по-силни са зимните валежи, толкова повече сяра се отмива.