frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Síra (S)
  1632.064
  S
 • Iontová forma
  Síra (S) ionic formula image
 • Anion/Kation
  SO42-
 • Síra (S) influance image
  Pro listy
 • Síra (S) origin image
  Zdroj: Vulkanický
 • Síra (S) mobility image
  > 40mm kolem kořene

Síra

(S)

Spolu s primárními živinami N, P a K patří síra, vápník a hořčík k sekundárním živinám, mezi nimiž je síra nejdůležitější. Avšak hnojení sírou je poměrně nová problematika. Po velkém omezení atmosférického spadu a dalších zdrojů (přípravky na ochranu rostlin nebo chlévská mrva) vzrostl význam aplikace síty prostřednictvím minerálních hnojiv. Podobně jako v případě dusíku, mikrobiální aktivita půdy uvolňuje půdní síru, pokud teploty stoupnou nad 12 °C. Stejně jako v případě dusíku je použitelná pro rostliny (síran SO42-), je mobilní a citlivá na riziko odplavení zimními dešti. První aplikace Síry by proto měla být provedena po zimě, kdy se obnoví vegetace, a to ve vyváženém poměru spolu s dusíkem.
S
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ŽIVOT ROSTLIN
Síra je nezbytná pro tvorbu řady aminokyselin, zejména cysteinu a methioninu. Rostliny ji od raných fází růstu začnou potřebovat do chlorofylu pro fotosyntézu a na tvorbu bílkovin. Nedostatek síry vede k vyblednutí nebo žluté skvrnitosti obilnin na konci zimy.
MECHANISMY ABSORPCE
Rostliny absorbují síru kořeny ve formě síranu SO42- Síra dobře difunduje v půdním roztoku a její příjem rostlinami je napůl aktivní a napůl pasivní. 
INTERAKCE, SPECIFIČNOST
Síranová forma je přijatelná pro příjem rostlinami a jejich výživu. Prvková forma musí být oxidována, aby ji rostliny mohly přijímat. Přechodovou formou je thiosulfát.
Jakmile dostatečně stoupne teplota (>12°C), organická hmota, v níž je uložena většina půdní síry, se začne mineralizovat a v letních měsících zásobuje plodiny živinami.
GRAF CYKLU

1. Recyklace živin obsažených v organické hmotě všeho druhu, včetně zvířecích výkalů, zbytků plodin a dalších organických vedlejších produktů lidské činnosti, je významným zdrojem hnojení půdy.

2. Vyráběná hnojiva ve svém složení obsahují síru v síranové formě.

3. Některé přípravky na ochranu rostlin dodávají síran nebo prvkovou síru, která se v půdě oxiduje na síran.

4. Atmosferická síra (spad) má formu oxidu (hlavně SO2 a také SO3). V kontaktu s půdou se mění na síran. Emise síry z továren a výfukových systémů vozidel se za posledních 40 let snížily na šestinu, což významně omezilo atmosférický spad.

5. Mikrobiální aktivita mění minerální síran na organickou síru. Aktivita půdních bakterií je stimulována převážně za přítomnosti čpavkového dusíku a síranu. Rostliny nedokáží organickou síru přímo asimilovat a potřebují nejprve její mineralizaci. Mineralizace organické hmoty (a tekutého odpadu) v půdě produkuje síran.

6. Za aerobních podmínek v půdě vzniká konečná forma minerální síry, kterou je síran, ale za anaerobních podmínek může být síran redukován na sirník a sirovodík H2S, vytvářející nepříjemný zápach.

7. Síran se údajně z půdy vyplavuje, když jej voda odnese do spodních vrstev půdy. To nastává hlavně v zimě, kdy nadměrné množství vody odplavuje síru do hloubek, kam na ni kořeny rostlin už nedosáhnou.

8. Rostliny dokáží přijímat síru jen kořeny a jen ve formě síranu.

9. Absorpce par prvkové síry (S) listy je možná, ale omezená.

10. Úroda se používá k výrobě potravin (pro lidi nebo krmiv pro zvířata), které jsou základním cílem zemědělství.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

S
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

Síra není v rostlině příliš mobilní. Její nedostatek se projevuje hlavně v mladých listech, které pak žloutnou. Je často spojen i s nedostatkem dusíku.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek síry v půdě může mít účinky okyselovadla, což může být prospěšné v případě vápenatých půd. Sádrovec (síran vápenatý) nemá vliv na pH.

Síra má přírodní původ, v prvkové formě pochází z vulkanických hornin nebo z purifikace ropy a zemního plynu. Atmosférický spad síry ve formě kyselých dešťů, který byl významným jevem 20. století, byl ve většině zemí snížen o 80%. 
OBSAH V PŮDĚ
Síra měřená půdní analýzou (jako je Scottova metoda) je úzce spjata s organickou hmotou a jejím obsahem v půdě. Plodiny, počasí a struktura půdy jsou nejdůležitějšími parametry, které je třeba zvážit.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ
60 až 95% síry je v organické formě; následkem toho čím větší je obsah organické hmoty v půdě, tím větší rozsah uvolnění síry do půdy během fáze mineralizace. Nedávno zavedené organické hnojení (zvířecími výkaly, kompostem apod.) napomáhá dostupnosti síry pro plodiny. Pravidelné aplikace mohou výrazně snížit riziko nedostatku, přestože tato síranová forma je přímo dostupná.
STRUKTURA
Podobně jako dusík je síra velmi mobilní v půdním roztoku, což představuje značné riziko odplavení v případě nadměrných srážek v podzimním a zimním období. Ztráty jsou větší v písčitých půdách.
KLIMA
Odplavování síry je do značné míry určováno četností a množstvím srážek. Čím víc v zimě prší, tím víc síry se odplaví z půdy.