frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Sumpor (S)
  1632.064
  S
 • Jonski oblik
  Sumpor (S) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  SO42-
 • Sumpor (S) influance image
  List
 • Sumpor (S) origin image
  Izvor: Vulkanska masa
 • Sumpor (S) mobility image
  > 40 mm oko korena

Sumpor

(S)

Pored primarnih hranljivih sastojaka N, P i K, sumpor zajedno sa kalcijumom i magnezijumom spada u grupu sekundarnih hranljivih sastojaka, od kojih je najvažniji. Međutim, đubrenje sumporom je relativno nov način primene. Nakon oštrog smanjenja atmosferskih padavina i drugih izvora snabdevanja (putem sredstava za zaštitu bilja ili životinjskog đubriva), primena sumpora kroz mineralno đubrenje postala je ključna. Kao i kod azota, mikrobna aktivnost oslobađa sumpor u zemljištu, oslobađajući toplotu. Takođe, kao azot, u obliku u kom je dostupan biljkama (sulfat, SO42-) je pokretljiv i osetljiv na rizik od ispiranja zbog zimskih kišnih padavina. Zato se prva prihrana sumporompreporučuje za kraj zime, nakon ponovnog kretanja vegetacije, u izbalansiranom odnosu, sa azotom.
S
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
ZNAČAJ ZA BILJNI SVET
Sumpor je neophodan za mnoge esencijalne aminokiseline, posebno cistein i metionin. Biljkama je potreban ranije u hlorofilu za fotosintezu i formiranje proteina. Nedostatak sumpora dovodi do promene boje ili žutih mrlja na žitaricama na kraju zime.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Biljke apsorbuju sumpor putem korena u obliku sulfata SO42- Sumpor se dobro razlaže u tlu, a biljke ga usvajaju polupasivno i poluaktivno. 
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Sulfatni oblik je oblik koji se može usvojiti za ishranu biljaka. Elementarni oblik treba oksidovati da bi se omogućilo usvajanje. Oblik tiosulfata je posredni oblik.
Čim je temperatura dovoljno visoka (> 12 °C), organska materija, u kojoj se skladišti većina sumpora u zemljištu, mineralizuje se i snabdeva kulture u letnjim mesecima.
DIJAGRAM CIKLUSA

1. Ponovno korišćenje hranljivih materija svih vrsta, uključujući izlučevine od stoke, ostaci useva i drugih organskih nusproizvoda koji potiču od ljudske aktivnosti je važan izvor za đubrenje.

2. Proizvodnja đubriva može dovesti do formulacija koje sadrže sumpor u sulfatnom obliku

3. Neki proizvodi za zaštitu bilja dodaju sulfat ili elementarni sumpor, koji oksidira u sulfat u zemljištu.

4. Atmosferske padavine sadrže sumpor u obliku oksida (uglavnom SO2 i SO3). Kada dođe u kontakt sa zemljištem, pretvara se u sulfat. Emisije sumpora iz fabrika i izduvnih gasova vozila su šest puta smanjene u poslednjih 40 godina, što je dovelo do naglog pada u atmosferskim padavinama.

5. Mikrobna aktivnost pretvara mineralni sulfat u organski sumpor. Aktivnost bakterija u zemljištu je uglavnom stimulisana prisustvom amonijevog azota i sulfata. Organski sumpor biljke ne mogu direktno da usvoje, i najpre mora biti mineralizovan. Mineralizacija organskih materija (i otpadnih voda) u zemljištu proizvodi sumpor.

6. U aerobnim uslovima u zemljištu, krajnji oblik mineralnog sumpora je sulfat, ali u anaerobnim uslovima, sulfat se može redukovati na sulfide i vodonik-sulfid H2S, što dovodi do neprijatnog mirisa.

7. Za sulfat važi da se ispira kada ga voda odvodi duboko u zemlju. To se uglavnom javlja zimi, kada višak vode nosi sulfat van domašaja korena.

8. Biljke sumpor uzimaju samo preko korena u obliku sulfata.

9. Apsorpcija putem lista u obliku pare elementarnog sumpora (S) je moguća, ali ograničena.

10. Berba se pretvara u hranu (za ishranu ljudi ili stoke), što je osnovni cilj poljoprivrede.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

S
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Sumpor nije mnogo pokretljiv u biljci. Nedostatak se obično pojavljuje u mladim listovima, što dovodi do žutila celog lista. To se može se lako pomešati sa nedostatkom azota.

Suficit & potrebe

Višak sumpora u zemljištu može imati uticaj na povećanje kiselosti, što je, sa druge strane, pozitivan faktor u krečnjačkim zemljištima. pH vrednost ne utiče na gips (kalcijum-sulfat).

Sumpor je prirodnog porekla, bilo u elementarnom obliku u kom potiče od vulkanskog kamena ili nastaje prečišćavanjem gasa ili nafte. Atmosferske padavine sumpora u obliku kisele kiše, koji je bio značajan u 20. veku, u većini zemalja je smanjen za 80%. 
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA
Sumpor izmeren analizom zemljišta (kao što je Scott metod) je usko povezan sa sadržajem organske materije u tlu. Usev, uslovi gajenja, struktura zemljišta moraju se uzeti u obzir.
SADRŽAJ ORGANSKE MATERIJE
60 do 95% sumpora je u organskom obliku. Što je veći sadržaj organske materije u zemljištu, to se više sumpora oslobađa tokom faza mineralizacije. Skorija primena organskih đubriva ( tečni stajnjak, kompost itd.) doprinose povećanju dostupnosti sumpora za biljke. Redovna primena sumpora u obliku koji je dostupan biljci može umanjiti rizik od nedostatka istog.
TEKSTURA
Kao i azot, sumpor je veoma pokretljiv u zemljišnom rastvoru, sa visokim rizikom za ispiranje ako su padavine u jesen i zimu obilne. Gubici su veći u filtriranju tekstura poput peščanih zemljišta.
KLIMATSKI USLOVI
Frekvencije i količine vode u velikoj meri određuju ispiranje sumpora. Što je jači zimski pljusak, više sumpora se ispira.