frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Sumpor (S)
  1632.064
  S
 • Ionski oblik
  Sumpor (S) ionic formula image
 • Anion/Kation
  SO42-
 • Sumpor (S) influance image
  List
 • Sumpor (S) origin image
  Izvor: Vulkanski
 • Sumpor (S) mobility image
  > 40 mm oko korijena

Sumpor

(S)

Uz primarne hranjive tvari dušik, fosfor i kalij, sumpor, zajedno s kalcijem i magnezijem, pripada skupini sekundarnih hranjivih tvari, od kojih ima najvažniju ulogu. Međutim, gnojidba sumporom relativno je nova pojava. Zbog naglog smanjenja količine čestica iz atmosfere i ostalih izvora opskrbe (proizvodi za zaštitu bilja i gnojivo životinjskog podrijetla), primjena sumpora putem mineralne gnojidbe postala je neophodna. Kao i kod dušika, mikrobna aktivnost tla otpušta sumpor u tlo, ako su temperature više od 12 °C. Također kao i dušik, u svom obliku u kojem je dostupan biljki (sulfat, SO42-) pokretan je i osjetljiv na rizik od ispiranja zbog zimskih padalina. Zbog toga, prvu primjenu sumpora treba obaviti nakon zime, kada vegetacija započne, u izbalaniranim omjeru s dušikom.
S
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Usjevi
Usjevi
Podrijetlo
Podrijetlo
Pokazatelji
Pokazatelji
VAŽNOST ZA ŽIVOT BILJKE
Sumpor je neophodan za mnoge esencijalne aminokiseline, posebice za cistein i metionin. Biljkama je rano potreban u klorofilu za fotosintezu i oblikovanje proteina. Nedostatak sumpora uzrokuje promjenu boje ili žute mrlje na usjevima strnih žitarica na kraju zime.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Biljka apsorbira sumpor putem korijena u obliku sulfata SO42- Sumpor je dobro raspršen u otopini tla i biljka ga upija polupasivno i poluaktivno. 
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Sulfat je oblik koji se upotrebljava za prehranu biljki. Elementarni je oblik potrebno oksidirati da bi se omogućila njegova apsorpcija. Tiosulfat je prijelazni oblik.
Čim temperatura dosegne dovoljno visoku vrijednost (> 12 °C), organska tvar, u kojoj je pohranjena većina sumpora u tlu, mineralizira se i opskrbljuje usjeve u ljetnim mjesecima.
DIJAGRAM CIKLUSA:

1. Recikliranje hranjivih tvari koje se nalaze u raznim organskim tvarima, uključujući stajski otpad, ostatke usjeva i ostale organske nusproizvode ljudskih aktivnosti, važan je izvor za gnojidbu.

2. Proizvodnja gnojiva može dovesti do formula koje sadrže sumpor u sulfatnom obliku.

3. Neki proizvodi za zaštitu bilja dodaju sulfat ili elementarni sumpor, koji oksidira u sulfat u tlu.

4. Čestice sumpora u atmosferi u obliku su oksida (uglavnom SO2 i SO3). Kada dođe u kontakt s tlom, pretvori se u sulfat. Emisije sumpora iz tvornica i ispušnih plinova u posljednjih su se 40 godina smanjile šest puta, što je dovelo do snažnog smanjenja čestica sumpora u atmosferi.

5. Mikrobna organizacija pretvara mineralni sulfat u organski sulfat. Aktivnost bakterije iz tla uglavnom je potaknuta prisutnošću amonijevog dušika i sulfata. Organski sumpor biljke ne mogu izravno asimilirati, već se on najprije mora mineralizirati. Mineralizacija organske tvari (i otpadnih voda) u tlu proizvodi sulfat.

6. U aerobnim uvjetima u tlu, konačni je oblik mineralnog sumpora sulfat, ali u anaerobnim uvjetima, sulfat se reducira na sulfid i sumporovodik H2S, što dovodi do neugodnog mirisa.

7. Za sulfat se kaže da se ispire kada se vodom odvodi duboko u tlo. To se uglavnom događa zimi, kada višak vode odnosi sulfat izvan dosega korijenja.

8. Biljke apsorbiraju sumpor putem korijenja samo u obliku sulfata.

9. Apsorpcija putem lista u obliku pare elementarnog sumpora (S) moguća je, ali ograničena.

10. Berba se pretvara u hranu (za ljude ili životinje), što je temeljni cilj poljoprivrede.

Tablica osjetljivosti

Mjerilo osjetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Vrlo

 • nutrient very fairly icon

  Relativno

 • nutrient very moderately icon

  Umjereno

S
Sugar Beet
Durum Wheat
Pšenica
Mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
Dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krumpir
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomatoes
Suncokret

Tablica osjetljivosti & Simptomi

Sumpor nije vrlo pokretan u biljci. Nedostatak se obično javlja u mladim listovima, što dovodi do cjelokupnog požućivanja lista. Lako se može pomiješati s nedostatkom dušika. 

Višak & Potrebe

Prevelike količine sumpora u tlu mogu imati učinak zakiseljivanja, što je zapravo pozitivan faktor u vapnenastom tlu. Gips (kalcijev sulfat) ne utječe na pH vrijednost.

Sumpor je prirodnog podrijetla, dobiva se ili u elementarnom obliku iz vulkanske stijene ili pročišćavanjem plina ili petroleja. Čestice sumpora u atmosferi u obliku kiselih kiša, čije su količine bile značajne u 20. stoljeću, u većini su se zemalja smanjile za 80 %.
SASTAV TLA
Sumpor koji se mjeri analizom tla (poput Scottove metode) usko je povezan sa udjelom organske tvari u tlu. Usjev, klima i tekstura tla su najvažniji parametri koje treba uzeti u obzir.
UDIO ORGANSKE TVARI
60 do 95 % sumpora u organskom je obliku; kao rezultat toga, što je veći udio organske tvari u tlu, to će ono moći otpustiti više sumpora tijekom faza mineralizacije. Novije organske primjene (stajski otpad, kompost itd.) pridonose dostupnosti sumpora u usjevima. Redovite primjene uvelike smanjuju rizik od nedostatka, uzimajući u obzir da je sumpor u obliku odmah dostupnom biljkama.
TEKSTURA
Kao i dušik, sumpor je jako pokretan u otopini tla, s visokim rizikom ispiranja u slučaju obilnih padalina u jesen i zimu. Gubitci su veći u poroznim teksturama poput pjeskovitih tla.
KLIMA
Učestalost i količine vode znatno utječu na ispiranje sumpora. Što su obilnije zimske padaline, to se ispire više sumpora.