Precíz kijuttatás

Precíz kijuttatás

A "Minimum Elv" alapján minden tápelemnek térben és időben a megfelelő mennyiségben kell rendelkezésre állnia. Ezért a homogén tápanyag kijuttatás elengedhetetlen feltétele a jó tápanyag hasznosulásnak, ezáltal a magas terméshozamoknak. Kizárólag a granulált COMPLEX műtrágyák tartalmazzák az összes tápelemet minden egyes szemcsében. Ezért kizárólag ezek használatával érhető el egyenletes tápelem eloszlás, valamint magas hozam a területen. 

Precíz kijuttatás related desktop image Precíz kijuttatás related tablet image Precíz kijuttatás related mobile image
Ábra: Huszonhárom szántóföldi kísérlet különböző kultúrákkal Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában és Franciaországban (1988-1992) a COMPLEX granulált műtrágyák használata magasabb hozamot eredményezett a fizikai kevert műtrágyákkal szemben. Átlagosan 400kg/ hektár hozam növekedést mértek a COMPLEX műtrágya használata esetén. (E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993 alapján.)

A fizikai kevert műtrágyákkal ellentétben a COMPLEX műtrágyák nem osztályozódnak tápelemenként a tárolás, szállítás, valamint a kijuttatás során. Az osztályozódás egyenletlen kijuttatáshoz, és inhomogén tápelem eloszláshoz vezet. Ez a különbség akár 30-40%-os is lehet, az egyes tápelemek eltérő szemcsemérete miatti osztályozódás következtében a fizikai kevert műtrágyáknál. A szabálytalan tápanyag kijuttatás halvány és sötét csíkok formájában mutatkozik meg a területen, ami végül hozam csökkenést eredményez. A kombinált műtrágyázás hatásosabb az elkülönítetten történőnél, nagyobb granulátum sűrűséget eredményez egységnyi területre (és növény egyedekre) vetítve, mint a fizikai kevert,- vagy monoműtrágyák.  

Precíz kijuttatás related desktop image Precíz kijuttatás related tablet image Precíz kijuttatás related mobile image
Az animáció kattintással indul

Az egyenletes szóráskép a szántóföld minden részére ugyanolyan mennyiségű műtrágya kijuttatását jelenti. Az egyenletes eloszlás a tárcsa egyenletes röpítésétől függ, ill. a műtrágyaszóró két szomszédos elhaladása (el és vissza) közötti megfelelő átfedéstől.


A műtrágya szórásképének vizsgálatához a műtrágya tényleges kijuttatott dózisát mérik a röpítési távolság mentén, így a szóráskép keresztirányú görbéje felrajzolható. A szórás egyenletességét a relatív szórási együtthatóval (CV) mérik, amely a kijuttatott átlagos dózistól való eltérést számszerűsíti, és százalékos formában adja meg. A CV meghatározása az EN 13739 szabvány szerint a szórás és az átlagos eloszlás aránya. Minél alacsonyabb a CV értéke, annál jobb az eloszlás. Az eloszlás minőségét általában az alábbi módon fejezik ki:


• 0% < CV < 10% jó


• 10% < CV < 15% közepes


• CV >15% gyenge

Nitrogén
Nitrogén
Foszfor kijuttatás
Foszfor kijuttatás
Fizikai tulajdonságok
Fizikai tulajdonságok
A szóró beállítása
A szóró beállítása
Nitrogén

A pontatlan szórás komoly következményekkel jár. 30%-os szórási hiba esetén ezt már szabad szemmel is látható, túlszórt vagy alulszórt „csíkok” vagy „hullámok” jelzik. A műtrágya egyenetlen és pontatlan eloszlása a növények tápanyaghiányát okozza, ami hozamkieséshez és fehérjetartalom-csökkenéshez vezet, továbbá a nitrogén környezetbe jutásának kockázatához, ha a műtrágyát túladagolják.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
Az egyenlőtlen nitrogén eloszlás

Hamis feltételezés, hogy az egyenlőtlen nitrogén kijuttatás a területen kiegyenlítődik. A többlet műtrágyázás okozta hozam többlet soha nem képes az alul műtrágyázás okozta hozam kiesést kompenzálni, a hozam görbe telítődési jellege miatt. Ez minden hozam szinten igaz.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image

A többlet és alulműtrágyázás esetén fellépő nyereség és veszteség bemutatása egy 200 kg N/ha tervezett tápanyag kijuttatás esetében. Mivel a műtrágya dózis - hozam telítődési görbével írható le, így a hozam veszteség (piros), mindig nagyobb, mint a hozam nyereség (zöld).

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
Foszfor kijuttatás

A foszfor a talajban nem mobilis tápelem, ez azt jelenti, hogy ahová a műtrágyaszóráskor lehullott, ott marad, és talajba oldódás után sem mozog. Ebből következik, hogy a növények gyökereinek kell a talajba oldódott foszfort tartalmazó szemcséket elérniük. Kizárólag a COMPLEX műtrágyák szórhatók ki egyenletesen, és ezáltal a műtrágyázás után nagy sűrűségben található meg a foszfor is mint tápelem a talajban.

Még abban az esetben is egyenletesebb a foszfor eloszlása a területen COMPLEX műtrágya alkalmazásával, ha teljesen egyenletes kijuttatást feltételezünk a fizikai kevert műtrágyáknál. Ez persze gyakorlatilag lehetetlen, a különböző szemcsék osztályozódása miatt. Szemben a COMPLEX műtrágyákkal, a fizikai kevert műtrágyák nem homogén szemcse szerkezettel rendelkeznek, így tárolás, szállítás és kijuttatás közben osztályozódnak. A COMPLEX műtrágyák esetében mind az öt szemcse tartalmaz foszfort is, míg a fizikai kevert esetében csak egy szemcse a foszfor. Ez azt jelenti, hogy ha 300kg COMPLEX 20/10/8 műtrágyát juttatunk ki hektáronként, akkor az átlagos távolság a foszfor szemcsék között 4,6cm lesz, míg fizikai kevert esetében a DAP szemcsék 10,3 cm-re lesznek egymástól.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image

A COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn műtrágya foszfor eloszlása sokkal sűrűbb, mint a monoműtrágyáké (DAP, vagy TSP). 100 kg P2O5 hektáronkénti kijuttatása 10,4 COMPLEX szemcsét eredményez dm2 -ként, 3,1 cm-es átlagos távolság mellett. DAP esetében ugyanez 3,4 szemcse azonos terület egységre vetítve, amely 5,4 cm-es átlag szemcse távolságot jelent. 

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
Fizikai minőség a pontos kijuttatáshoz

A granulált műtrágyák fizikai jellemzői jelentősen befolyásolják az alkalmazás minőségét, mert kihatnak a szemcse viselkedésére a szóróban, valamint a levegőben történő repülésre. Ezeket a tulajdonságokat meg kell őrizni, ezek tárolás közben sem változhatnak meg. A szórás egyenletessége és pontossága közvetlenül a műtrágya minőségének a függvénye, főleg széles szórásképű, nagy munkaszélességű szórógépek esetén: a műtrágyának ezért jól ismert és állandó fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A LAT Nitrogen kiemelten elkötelezett termékei minősége iránt.

A szemcsék szórása több fázisra bontható:


1) a műtrágya garatba hullása


2) a műtrágya elragadása a lapátok által


3) a műtrágyaadag felgyorsulása a lapát éle mentén


4) a műtrágya kirepülése adott szög alatt és sebesség mellett


5) a műtrágyaszemcsék röppályája

A fenti öt folyamat mindegyikében fontos szerepet játszanak a műtrágyák fizikai jellemzői.


FIZIKAI KRITÉRIUMOK

A LAT Nitrogen granulált műtrágyáinak fizikai jellemzőit optimalizálták, hogy védjék a terméket tárolás közben, és biztosítható legyen a pontos és egyenletes szórás. A tulajdonságok kombinációja A fizikai minőség fogalma számos fizikai tulajdonságot ölel fel, amelyek a szórást befolyásolják: sűrűség, gömbölyűség, keménység, átlagos átmérő, szemcseméret-eloszlás, porhányad és a nedvesség újraabszorbeálásnak való ellenállás. Ez azt jelenti, hogy a fizikai minőség egy létfontosságú követelmény! A LAT Nitrogen granulált műtrágyák választása garantálja a magas fizikai minőséget.


A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
A szóró beállítása

A pontos műtrágyaszórás, így az egyenletes eloszlás és a hatékony tápanyagellátás érdekében létfontosságú a szóró megfelelő beállítása. A LAT Nitrogen műtrágyacsaládjait a fő gépgyártók korszerű gépeikhez ajánlják. A gyári eredetinformációt szintén mellékelik. A zsákokon megadott információ alapján (a sarzsszám előtt) a gyártói adatbázisokban az eredetet a következő rövidítések jelölik:

  • A „GP” jelentése LAT Nitrogen Grandpuits
  • A „GQ” jelentése LAT Nitrogen Grand-Quevilly
  • Az „OTT” jelentése LAT Nitrogen Ottmarsheim
  • A „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” a LAT Nitrogen Linz gyárra utal.
  • Ne feledje, hogy a gyártó üzem az árukísérő okmányokon is fel van tüntetve.