Porady dotyczące stosowania

STOSOWANIE STAŁEGO NAWOZU GRANULOWANEGO
Właściwe stosowanie nawozu polega na dokładnym i równomiernym rozprowadzaniu nawozu na polu za pomocą rozsiewacza. Wyróżnić można rozsiewacze typu tarczowego, wahadłowego lub pneumatycznego.• W przypadku rozsiewania tarczowego lub wahadłowego, nawóz jest wprawiany w ruch przez obracającą się tarczę lub wibrującą rurę, co skutkuje rozsiewaniem nawozu.• Przy pneumatycznym rozprowadzaniu, urządzeniem rozprowadzającym jest szyna zasilana mechanicznie, a granulat wówczas jest pneumatycznie wprawiany w ruch. Najbardziej rozpowszechnionym systemem stosowanym we Francji jest rozsiewanie tarczowe. W takim przypadku granulki nawozu spadają z leja do obrotowej tarczy z łopatkami, które przyspieszają ruch granulek. Są one następnie wyrzucane z dużą prędkością z dysku i rozrzucane po każdej stronie ścieżki technologicznej. W celu skutecznego rozsiewania należy zwrócić uwagę na• odpowiednie ustawienie rozsiewacza,• warunki glebowe i pogodowe podczas rozsiewania (słabe podmuchy wiatru, gleba sucha i pozbawiona zagłębień)• wybór nawozu o odpowiednich właściwościach fizycznych.
Nawożenie za pomocą rozsiewacza tarczowego (odśrodkowego) cechują dwa elementy charakterystyczne dla procesu rozprowadzania nawozu:• w kierunku ruchu ciągnika (zależnie od odległości wyrzucania).• w kierunku prostopadłym do ruchu (kierunek poprzeczny). W kierunku poprzecznym rozprowadzanie znacznie się różni: ilość nawozu jest mniejsza na końcach szerokości rozsiewu.
W związku z tym, ważne jest, aby szerokości rozsiewania w każdym kierunku się pokrywały, aby możliwe było dostarczenie wymaganej dawki. Równomierne rozprowadzanie nawozu zależy od prawidłowego zachodzenia na siebie szerokości nawożenia:• pod względem lokalizacji, z właściwym obszarem nakładania się• pod względem dawki: część dawki przy wyjeździe i część dawki w drodze powrotnej = 100% dawki W kierunku ruchu ciągnika zmiany w rozprowadzanych ilościach są niewielkie lub nawet zerowe i jest to zależne od zmiany prędkości ruchu ciągnika.
REGULACJA PRACY ROZSIEWACZA
Rozsiewacze nawozu muszą być dostosowane do rozprowadzania danego nawozu na ustalonej szerokości roboczej. Ustawienia rozsiewacza są dostępne w książce z regulacjami maszyny lub w Internecie (prędkość, wysokość, kąt łopatek itp.). Istotne zmienne Ilość produktu: produkt = dawka w kg/ha x szerokość robocza x prędkość ruchu Szerokość robocza: odległość między dwoma sąsiadującymi przejściami rozsiewacza. Jest to również odległość między punktami nakładania się, a przejściami. Szerokość rozsiewania wzrasta: np. we Francji, na dużych obszarach uprawnych (zboża, kukurydza, rzepak, buraki i ziemniaki), szerokość rozsiewania wzrosła ze średnio 24 metrów w 1995 r. do 28 metrów w 2005 r., z tendencją w kierunku 36 metrów lub jeszcze większych szerokości. (źródło COMIFER-2009) Rolnik musi upewnić się, że maszyna do nawożenia nadaje się do pracy na wymaganej szerokości, a także musi wybrać odpowiedni nawóz. Nawozy nie mają takich samych właściwości przy rozsiewaniu, a te z kolei zależą też od wybranej szerokości.