CERTYFIKATY

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W LAT Nitrogen jesteśmy przekonani, że za jakość i zadowolenie klienta odpowiedzialność biorą wszyscy pracownicy. Wraz z naszym mocnym zaangażowaniem w doskonałej jakości interakcje, dobrze rozwinięte systemy zarządzania wspierające wysokie standardy wydajności. Dział Jakości jest właścicielem Zintegrowanego Systemu Zarządzania LAT Nitrogen i zapewnia dostępność, okresowe przeglądy i aktualizacje wszystkich swoich procesów. Zmiany są realizowane poprzez formalny proces zatwierdzania. Siedziba główna LAT Nitrogen i zakłady produkcyjne spełniają wymagania światowych norm branżowych w zakresie Zarządzania Jakością (ISO 9001), Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) i Zarządzania Energią (ISO 50001). Jest to związane z zastosowaniem produktu lub wymogami prawnymi, LAT Nitrogen Linz posiada dodatkowo certyfikat FAMI QS.


Jako firma członkowska Fertilizer Europe, LAT Nitrogen jest w pełni zaangażowany w Program Zarządzania Produktem dla producentów nawozów poprzez nasz Certyfikat Zarządzania Produktem Fertilizer Europe. Program określa działania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i bezpieczeństwem w pozyskiwaniu materiałów nawozowych, produkcji i przechowywaniu nawozów oraz w łańcuchu dostaw do rolnika. Obejmuje nawozy mineralne, ich surowce i produkty pośrednie oraz uwzględnia cały cykl życia produktu, od opracowania do zastosowania. Program Zarządzania Produktem Fertilizers Europe kwalifikuje firmy, które go ukończą, do najbardziej zaawansowanego poziomu programów zarządzania produktem ustanowionych przez globalne Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Nawozowego. Jego wdrożenie jest weryfikowane przez regularne zewnętrzne audyty organizowane przez Fertilizers Europe.

CERTYFIKATY related desktop image CERTYFIKATY related tablet image CERTYFIKATY related mobile image

Plik został dodany do koszyka pobrania

Download all basket
checked item scroll to the top