Znak firmowy

Nazwa firmy: LAT Nitrogen Austria GmbH
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba i miejsce wykonywania działalności gospodarczej: St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Austria 
Przedmiot działalności spółki: sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów chemicznych 
Rodzaj działalności gospodarczej: działalność handlowa i pośrednictwo handlowe, produkcja i sprzedaż hurtowa trucizn – zgodnie z austriacką Ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej (www.ris.bka.gv.at) 
Urząd rejestracji działalności: Urząd Miasta Linz 
Dyrektor zarządzający: Pavel Hanus, Andrei Gavril, Leopold Jozef Alders
Dyrektor zarządzający w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej: Pavel Hanus
Członek Austriackiej Izby Gospodarczej: branża handlowa / górnoaustriackie gremium handlu produktami rolnymi 
Numer rejestru handlowego: FN 257746 p 
Sąd rejestrowy: sąd kraju związkowego Górnej Austrii w Linzu jako sąd handlowy
NIP EU: ATU 61391247 
Właściciel mediów i wydawca: LAT Nitrogen Austria GmbH 
Dane kontaktowe: 
telefon / faks: +43 732 6915-0 
e-mail: lat@lat-nitrogen.com
strona internetowa: http://www.lat-nitrogen.com