• Tekstura gleby
  crop soil texture
  średnio ciężkie i ciężkie gleby bogate w składniki pokarmowe
 • Min. temperatura
  crop temperature icon
  temperatura kiełkowania powyżej 15°C
 • pH
  Kapusta crop pH value
  w strefie neutralnej, optymalne pH: 7,0
 • Zapotrzebowanie na wodę
  Kapusta crop rainfall value
  min. 600 l/m2 lub przez nawadnianie
 • Jarowizacja
  Kapusta crop vernalisation
  generatywna w 2-gim roku
 • Gęstość roślin
  crop density
  w zależności od rodzaju i wykorzystania produktów na rynek świeży: 40 000 – 60 000 roślin/ha kapusta do przetwórstwa: 27 000 – 33 000 roślin/ha
 • Głębokość siewu
  crop seeding depth
  1,5–3 cm przy bezpośrednim wysiewie
Kapusta
Do uprawy białej kapusty nadają się szczególnie głębokie, średnie lub ciężkie, bogate w próchnicę gleby gliniaste i lekkie gleby o wysokim poziomie wód gruntowych. Jeśli nie uprawiane są żadne rośliny krzyżowe (np. rzepak, gorczyca) ani inne odmiany kapusty, przynajmniej co cztery lata wymagane jest korzystanie z płodozmianu. Ponadto, uprawy nie powinny być prowadzone na obszarach występowania larw mątwika rzepy.
Biała kapusta najlepiej rozwija się w zrównoważonej temperaturze i wysokiej wilgotności z niezbyt wysokimi wartościami maksymalnymi. Ze względu na długi okres wegetacji, optymalna jest łagodna jesień i lekkie nocne przymrozki.
Kluczowe fakty
 • Wysokie zapotrzebowanie na wodę
 • Wysokie zapotrzebowanie na potas
 • Duże różnice w plonach pomiędzy produktem na rynek świeży, a do przetwórstwa - należy dostosować nawożenie
 • Dwie (lub trzy) dawki z wykorzystaniem NPK lub NPK plus N.
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
KAPUSTA — UPRAWA O DŁUGIEJ TRADYCJI
Rozróżnia się kapustę uprawianą na rynek świeży, w ciągłej uprawie i kapustę białą dla przemysłowu, która częściowo wysiewana jest bezpośrednio do gruntu. Siew odbywa się od końca kwietnia do połowy maja.  Aby zminimalizować ryzyko (np. słabe wschody lub wystąpienie szkodników), 3 nasiona wysiewa się razem w jednym miejscu w docelowej odległości 5 cm i oddziela się je ręcznie motyką w fazie 4–6 liści. Wybór odmiany zależy od przeznaczenia (produkty przemysłowe lub świeże) i planowanego terminu dostawy.

Nawadnianie jest zazwyczaj konieczne, gdy spodziewany plon przekracza 1000 dt/ha. Zapotrzebowanie na wodę jest najwyższe podczas zawiązywania główek (od połowy lipca do połowy września). Liczba dawek środków ochrony roślin w celu ochrony upraw może wynosić od 7 do 14 zabiegów, w zależności od poziomu intensywności. Zazwyczaj wykonuje się jeden lud dwa zabiegi środkami chwastobójczymi i jeden środkiem grzybobójczym, w pozostałych opryskach stosuje się środki owadobójcze.
Ilość pchełek ziemnych jest największa w okresie wzrostu, podczas gdy w trakcie dalszego rozwoju roślin zwalczane są mszyce kapuściane i różne gatunki gąsienic.
Kapusta related desktop image Kapusta related tablet image Kapusta related mobile image
Intensywność nawożenia dla kapusty różni się znacznie w zależności od spodziewanych plonów, sposobu wykorzystania kapusty i terminu jej zbioru. Wartość docelowa azotu dla świeżego produktu rynkowego i letnich zbiorów wynosi 210 kg N/ha, podczas gdy dla kapusty przemysłowej z plonem 120 ton/ha wynosi 340 kg N/ha. W przypadku kolejnych upraw, należy zauważyć, że duże ilości składników pokarmowych pozostają na powierzchni ze względu na resztki ze zbiorów kapusty. W zależności od rodzaju kapusty, dla roślin następczych zostaje 90 kg N/ha, 30 kg P2O5 /ha, 100 kgK2O/ha i 25 kg MgO/ha. Ilości te będą znacznie wyższe, jeżeli w wyniku zmian rynkowych na powierzchni pozostanie więcej materii organicznej.
Pobrane ilości w przypadku białej kapusty

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

2.8

2.1

Bardzo wrażliwy

P2O5

1

0.8

Wrażliwy

K2O

3.8

3.2

Bardzo wrażliwy

MgO

0.5

0.3

Wrażliwy

SO3

3.5

2.9

Wrażliwy

TE

200 g/ha boru (B)

Tabela pokazuje pobranie i usuwanie składników pokarmowych przez białą kapustę na tonę plonu. Biała kapusta wykazuje zapotrzebowanie głównie na azot, fosfor i potas. Przykład: Wymagania pokarmowe dla kapusty przemysłowej przy plonie 120 t/ha wynoszą 336 kg N/ha. W przypadku pozyskania pewnej ilości azotu z gleby (np. 36 kg N/ha), w formie nawozu mineralnego należy dodać kolejne 300 kg N/ha. Zbiór pozwoliłby na usunięcie z pola 252 kg N/ha.
pH

Pierwsza dawka

Pierwsza dawka image

Drugie (i trzecie) nawożenie

Drugie (i trzecie) nawożenie image

Pierwsza dawka

Nawozy azotowe, fosforowe i potasowe przed sadzeniem. Podstawowe źródło azotu różni się w zależności od sposobu sadzenia. W przypadku siewu bezpośredniego obowiązuje zasada stosowania 60 kg N/ha przed siewem. Przy sadzeniu w polu należy zwiększyć dawkę do 100 kg N/ha, ponieważ bezpośrednie zapotrzebowanie rośliny na azot jest już w tej fazie rozwojowej znacznie wyższe. W przypadku wczesnego sadzenia pod włókniną, podstawowe nawożenie jest zazwyczaj na poziomie 150–160 kg N/ha. Na zasobnych glebach, w zależności od plonów, stosuje się 60–90 kg P2O5/ha. W porównaniu do innych upraw, kapusta wymaga stosunkowo niewielkiej ilości dostępnego fosforanu. Ponadto, nawożenie potasem waha się w granicach 230–350 K2O/ha z powodu dużych różnic w plonowaniu i jest podobnie stosowane w postaci dwóch dzielonych dawek nawożenia. Przy pierwszym nawożeniu, najlepszą opcją będzie użycie nawozu wieloskładnikowego (NPK). Obecne zapotrzebowanie na siarkę zostanie zaspokojone w tym samym czasie.

Drugie (i trzecie) nawożenie

Gdy nawożenie azotem (N) oparte jest na wynikach Nmin, właściwym momentem do pobierania próbek jest faza 6–8 liści (po rozdzieleniu) na głębokości 0–60 cm. Ilość wciąż brakującego azotu (wartość nominalna - podstawowe nawożenie - Nmin) jest dostarczana w dwóch dawkach, gdy całkowite zapotrzebowanie przekracza 100 kg N/ha. W tym czasie obsady muszą być suche. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie azotu w postaci cyjanamidu, który nie powinien być stosowany na krótko przed lub po zastosowaniu herbicydów. Najlepszy czas na nawożenie pogłówne przypada krótko po rozdzieleniu i około 3 tygodnie później. Uzupełnianie boru nawozami płynnymi Z reguły 200 g boru/ha stosowane jest w postaci płynnej z dużą ilością wody, unikając stosowania w bardzo gorące dni. Ilekroć pęknięcia poprzeczne nerwów liścia wskazują na niedobór, nawożenie należy powtórzyć po 1–2 tygodniach. Suchość i/lub wartości pH powyżej 7 zwiększają ryzyko niedoboru.