• Tekstura gleby
  crop soil texture
  lekkie i średnio ciężkie, możliwe do przesiewania gleby
 • Min. temperatura
  crop temperature icon
  wzrost od 8°C
 • pH
  Ziemniak skrobiowy crop pH value
  toleruje gleby od lekko kwaśnych do lekko zasadowych; optymalne pH: 5,5–7,5
 • Zapotrzebowanie na wodę
  Ziemniak skrobiowy crop rainfall value
  min. 160 l/m2
 • Jarowizacja
  Ziemniak skrobiowy crop vernalisation
  3–4 tygodnie w temperaturze 8–12°C napowietrzanie
 • Gęstość roślin
  crop density
  w zależności od czasu i odmiany 3–4 bulwy/m²
 • Głębokość siewu
  crop seeding depth
  10-12 cm
Ziemniak skrobiowy
Ziemniak (Solanum tuberosum) należy do rodziny psiankowatych.
Ziemniaki są wyjątkowo dobrze przystosowane do klimatu umiarkowanego. Odmiany te nie tolerują mrozu, a zapotrzebowanie na wodę jest stosunkowo wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w wielkości plonów w zależności od rozkładu opadów. Przy wystarczającej ilości opadów (>160 l/m²) [16 centymetrów] i dobrym rozkładzie w miesiącach od maja do sierpnia, można oczekiwać plonów do 50 ton/ ha (około 20 ton/akr).
Kluczowe fakty
 • Zdrowe sadzeniaki i luźna gleba
 • Wystarczająca ilość potasu i fosforu jesienią i wczesną wiosną
 • Odpowiedni nawóz azotowy przed formowaniem redlin
 • Należy zwrócić uwagę na wrażliwość na chlorki, nawożenie potasem jesienią lub nawozem NPK o niskiej zawartości chlorków wiosną
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
W PRZYPADKU ZIEMNIAKÓW KLUCZOWE ZNACZENIE MA STABILNE ZAOPATRZENIE W WODĘ.
Ziemniaki nie wymagają specjalnego rodzaju gleby. Dobrze rosną zarówno na piaszczystych jak i na ciężkich glebach. Dlatego najlepszymi miejscami do sadzenia ziemniaków są gleby próchnicze i luźne o wystarczającej zdolności do zatrzymywania wody. W zależności od odmiany i zastosowania (skrobia, ziemniaki jadalne i sadzeniaki), uprawa ta jest bardzo elastyczna.
Jako że są one sadzone na początku roku, a gleba powinna być tak sucha, jak to możliwe, idealny czas na uprawę ziemniaków jest od końca marca do połowy kwietnia. Podłoże powinno być gruzełkowate i suche do głębokości 10–15 cm. Idealne zagęszczenie roślin przy szerokości rzędu 75 cm i odległości rozmieszczenia 40–44 cm w rzędzie wynosi 30 000 – 33 000 roślin/ha (12 150 – 13 360 roślin/akr).
Ziemniak skrobiowy related desktop image Ziemniak skrobiowy related tablet image Ziemniak skrobiowy related mobile image
Optymalne zapasy składników pokarmowych dla ziemniaków skrobiowych
Na plon wpływ ma głównie nawożenie azotem, mając również największy wpływ na jakość ziemniaków. Duże zapasy azotu szczególnie sprzyjają wzrostowi bulw. Ilość stosowanych nawozów azotowych powinna być zatem nastawiona na plon skrobi. Pierwszą dawkę azotu należy zastosować przed utworzeniem redlin, umożliwiając właściwe wprowadzenie do gleby. Ziemniaki potrzebują azotu na bardzo wczesnym etapie, aby utworzyć liście. Przed kwitnieniem potrzebne jest około 90% pobranego azotu. Późna dawka azotu lub zbyt późna jego skuteczność szybko prowadzi do zmniejszenia zawartości skrobi. Zaraz po azocie, potas jest składnikiem pokarmowym mającym największy wpływ na plon. Zawartość skrobi w bulwach jest zależna bezpośrednio od nawożenia potasem. Oprócz ilości składników pokarmowych, ważną rolę odgrywa forma nawozu. Ziemniaki są roślinami wrażliwymi na chlorki. Chlorki zapobiegają przesuwaniu się skrobi z liści do bulw. Mieszanina siarczanu potasu i chlorku potasu znajdująca się w nawozie NPK jest w tym przypadku idealna. Nawozy potasowe zawierające chlorek stosowane wiosną zmniejszają zawartość skrobi nawet przy niewielkich dawkach. Fosfor w ziemniakach jest niezbędnym pierwiastkiem zarówno przy powstawaniu bulw, jak i przy ich przyroście wtórnym. Jako źródło energii, fosfor wspiera tworzenie skrobi i jej transport do bulw. Po kwitnieniu ziemniaki wymagają znacznego zaopatrzenia w magnez. Gdy podejmowane są kroki w celu ochrony roślin, nawozy dolistne (produkty L.A.T SUPREMO) mogą kompensować niedobory magnezu. Ilość zastosowanych składników pokarmowych zależy od pobranej ilości
Wymagania pokarmowe ziemniaków

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

4.4

2.8

Bardzo wrażliwy

P2O5

1.1

0.9

Bardzo wrażliwy

K2O

5.9

3.9

Bardzo wrażliwy

MgO

0.5

0.3

Bardzo wrażliwy

SO3

0.7

0.4

Wrażliwy

TE

W razie potrzeby, do 500 g/ha (około 8 uncji/akr) manganu (Mn) 

Tabela pokazuje pobranie i wynoszenie składników pokarmowych przez ziemniaka skrobiowego na tonę plonu. Ziemniak o plonie 50 t/ha potrzebuje 220 kg N/ha. W przypadku dostarczenia pewnej ilości azotu z gleby (np. 50 kg N/ha) i dodania azotu z plonów roślin strączkowych (np. 30 kg N/ha), wówczas podać należy jeszcze 140 kg N/ha w formie nawozu. Podczas zbioru, wyniesionych z pola zostałoby 140 kg N/ha.

Podobnie jak wszystkie rośliny okopowe, ziemniaki bardzo intensywnie reagują na nawożenie fosforem i potasem. Z reguły całe nawożenie jest wykonywane przed sadzeniem ziemniaków. Stosowanie przed uformowaniem redlin również wspiera jednorodne mieszanie z glebą i sprzyja szybkiemu wchłanianiu przez korzeń.


Parametry plonu ziemniaka skrobiowego:

• Zawartość skrobi w ziemniakach

• zbiory w t/hektar.

Pierwsza dawka

Pierwsza dawka image

Druga dawka

Druga dawka image

Pierwsza dawka

Podstawowe nawożenie przed sadzeniem Duża część nawozu jest rozsiewana przed zasadzeniem ziemniaków. Biorąc pod uwagę całkowitą zawartość fosforu i potasu oraz sporą ilość azotu, najlepszy jest wieloskładnikowy nawóz NPK (nie należy stosować form K zawierających chlorki). Azot może być wzbogacony w amon, poprzez formy siarkowo-azotowe, i stosowany jako mocznik, gdzie wystarczające byłoby 100–120 kg azotu/ha.

Druga dawka

Ziemniaki skrobiowe potrzebują znacznej ilości azotu Dwa do czterech tygodni po posadzeniu lub najpóźniej do fazy 4–8 liści, dla ziemniaków skrobiowych stosuje się drugie nawożenie czystym azotem, ponieważ zapotrzebowanie na wzrost liści jest znacznie wyższe niż w przypadku ziemniaków jadalnych. W celu dostosowania do pierwszej dawki, 50–70 kg N/ha powinno być stosowane przy drugim nawożeniu, przy czym dawka musi zadziałać błyskawicznie (azot azotanowy, NAC 27 N). Jakiekolwiek opóźnienie w działaniu zmniejszy zawartość skrobi!