• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredné, piesočnaté, nepodmáčané pôdy bohaté na humus
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  klíčenie pri 25 °C, rast od 12 °C
 • pH
  Uhorka crop pH value
  tolerujú mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 5,5 – 7,5
 • Dažďové zrážky
  Uhorka crop rainfall value
  12 l na 1 kg zozbieraných uhoriek
 • Jarovizácia
  Uhorka crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  1,3 – 1,7 rastlín na m², 2 – 3,5 výhonkov na m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  štep musí zostať nad zemou a pri strihaní odstráňte vedľajšie korene
Uhorka
Uhorky rastú dobre v pôdach s vysokým obsahom humusu, dobrou štruktúrou a príslušnou vodozádržnou schopnosťou. Pre uhorky sú ideálne aj piesočnaté a mierne kyslé pôdy, no v takomto prípade je nevyhnutná vhodná možnosť zavlažovania. Uhorky rýchlo vytvárajú bohatý koreňový systém, aby mohli absorbovať veľké množstvá vody. Už dva týždne po výseve je dobre vyvinutý a veľmi efektívny. Uhorky milujú teplo, no príliš vysoké teploty a veľké výkyvy medzi dňom a nocou redukujú kvitnutie, tvorbu plodov a dokonca aj ich rast. V oblastiach s vysokou vlhkosťou a zamokrením s tvorbou hmiel sa musí dávať veľký pozor na ochorenia listov (múčnatka). 
Kľúčové fakty
 • Hnojenie v troch fázach, sledujte potrebu až do konca
 • Na začiatku zaistite primerané zásobovanie dusíkom a fosforom
 • Zdôrazňuje sa najmä hnojenie draslíkom od začiatku zberu
 • Pozor na citlivosť na chloridy
 • Dôležitá požiadavka na vápnik a horčík
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
-
Uhorky patria medzi najstaršiu pestovanú zeleninu. Podobne ako paradajky ani uhorky netolerujú dážď, pretože listy rýchlo postihne choroba a plody môžu hniť. Napriek tomu pravidelne potrebujú veľa vody, pretože ich koreňový systém je plytký. 
Napriek vysokej požiadavke na teplo sa najmä pri produkcii nakladačiek ako úspešné ukázalo pestovanie uhoriek vo vonkajšom prostredí na priaznivých lokalitách. Tie sa však nachádzajú v blízkosti spracovateľských spoločností konzervujúce potraviny a sú teda lokálne obmedzované klímou.
Šalátové uhorky sa pestujú takmer výhradne v chránenej kultivácii pod fóliou alebo sklom. Tu možno oveľa lepšie kontrolovať všetky parametre týkajúce sa rastu. Preto je úroda na hektár viac ako dvojnásobne vyššia než pri pestovaní na otvorenej ploche. Navyše ak sa využíva riadenie teploty, môžu sa produkovať po celý rok. Uhorky sú rovnako ako všetky ostatné rastliny z čeľade tekvicovitých náchylné na pleseň a vírusy. Z tohto pohľadu majú výhodu také odrody uhoriek, ktoré sú odolné a/alebo znášajú konkrétne ochorenia.

Uhorka related desktop image Uhorka related tablet image Uhorka related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Hnojenie uhoriek – dusík a draslík pre maximálnu úrodu
Uhorky potrebujú mnoho živín a vyvážené hnojenie. Keďže uhorka je plod, ktorý spotrebúva živiny, potrebuje veľa dusíka. Nadmerné množstvo dusíka môže taktiež zvýšiť náchylnosť na ochorenia. Uhorky majú konštantnú požiadavku na vodu, absorbujú obrovské množstvo živín a vytvárajú nadpriemernú organickú hmotu. Z tohto dôvodu potrebujú aj náležité veľké množstvo draslíka. V dôsledku nepretržitého rastu rastliny a simultánnej tvorby kvetov a plodov je vyvážené dodávanie živín pre rastlinu obrovskou nevyhnutnosťou. Uhorka sa musí hnojiť takým spôsobom, aby sa na jednej strane zabezpečil konštantný rast nových výhonkov, listov, kvetov a plodov a na druhej strane musí hnojivo pre uhorky dodávať už rastúcim plodom zásoby pre ideálne zrenie. Nadmerné množstvo dusíka v tejto fáze môže viesť k zle vytvoreným plodom a horkastej chuti. Zmena množstva živín a tiež zloženie komplexných hnojív sa musí teda prispôsobiť štádiu vývinu uhoriek.
Množstvá, ktoré uhorky potrebujú a odčerpávajú pod sklom alebo v chránenej kultivácii

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

2

2

Veľmi citlivý

P2O5

1.2

1.2

Citlivý

K2O

3

3

Stredne citlivý

CaO

1.8

1.8

Citlivý

MgO

0.5

0.5

Stredne citlivý

SO3

0.3

0.3

Citlivý

TE

Železo v chelátovej forme ako listové hnojivo pre plodiny s veľkou úrodou;Sledujte požiadavky na molybdén a mangán

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody uhoriek. Podľa tejto tabuľky uhorky potrebujú hlavne dusík a draslík. V dostatočnom množstve však musí byť prítomný aj fosfor a horčík. Príklad: Pri úrode uhoriek 200 t/ha sa odoberie 400 kg N/ha. Ak sa z pôdy absorbuje určité množstvo dodaného N (napr. 40 kg N/ha), potom by bolo potrebné pridať 360 kg N/ha vo forme hnojiva. Z hygienických dôvodov sa celkovo po ukončení zberu v chránenej kultivácii odoberie 400 kg N/ha vo forme úrody a listov. Pri vonkajšej kultivácii uhoriek sú očakávania z hľadiska úrody náležite nižšie, t. j. 60 – 100 t/ha úrody v plodoch a 20 t rastlinnej hmoty. V takomto prípade treba očakávať nasledovné množstvá živín na hektár: 145 kg N, 55 kg P2O5, 220 kg K2O, 325 kg CaO, 55 kg MgO. Tieto množstvá živín sa musia rozdeliť podľa nasledujúcich odporúčaní na dávkovanie. 
ZÁVISÍ OD SPRÁVNEHO HNOJENIA UHORIEK
Pri vhodných podmienkach sa očakáva, že vysokoproduktívne uhorky budú produkovať 200 ton na hektár. Rastliny uhorky sú vrcholoví športovci: paralelne s dozrievaním plodov na starších častiach rastlina neustále rastie. Hnojenie by malo teda podporovať neustály rast a zároveň umožňovať plodom, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu a dobrú chuť, dobre dozrievať. Kým rastlina rastie, musí byť dodávanie dusíka dostatočné. Zvýšené množstvo fosforu a veľké množstvo draslíka umožňujú vysokú kvalitu (chuť, farba, pevnosť a trvanlivosť).
Na vytváranie plodov a ich zväčšovanie je mimoriadne dôležité udržiavať potrebné zásobovanie draslíkom. Pri hnojení je dôležité zabrániť nadbytku dusíka, pretože zvyšuje vnímavosť na listové ochorenia a hnilobu plodov. Navyše to môže ovplyvniť kvalitu a chuť plodov, ktoré horknú.
Uhorky sú veľmi citlivé na chloridy. Chlorid draselný sa preto môže používať len na jeseň pred vysadením uhoriek. Vo vegetačnom období sa musí použiť síran draselný a tiež niekedy síran draselno-horečnatý.
Optimálna hodnota pH pôdy je v rozsahu od 5,5 do 7. Uhorky sú citlivé na soľ, pri nadmernom množstve plodov môže nastať nedostatok železa, čo možno najlepšie vyriešiť listovým hnojením pomocou železa v chelátovej forme.
Absolútne nevyhnutné je rozdelenie aplikácií
Pri pestovaní na vonkajšej ploche sa časť hnojiva rozloží pred pokládkou mulčovacích fólií, zvyšok sa podľa potreby hnojí v niekoľkých dávkach počas pravidelnej starostlivosti a zberu, čiastočne len v riadku.
Pri chránenej kultivácii sa momentálne využívajú pôdy orientované na výnos alebo substrátové kultúry s možnosťou zavlažovania a súvisiacou možnosťou hnojenia uhoriek tekutými hnojivami.
Na jednej strane je možné v rôznych fázach rastu používať rôzne hnojivá a na druhej strane možno množstvo živín prispôsobovať potrebám, vegetačnému postupu a množstvu zberu. 
V dôsledku aplikácie tekutých hnojív v chránených kultiváciách sa požiadavky na živiny konvertujú z kg/ha a času kultivácie na kg/m2 a týždeň. Za predpokladu pevného zavlažovacieho množstva na deň sa vypočítajú alebo zavádzajú zodpovedajúce koncentrácie živín pre zavlažovaciu vodu pomocou dávkovacích systémov.
Pri uhorkách sa príslušné množstvo vápnika aplikuje už na jeseň pred vysadením. Môžu sa použiť vápence so zvýšeným obsahom horčíka. Za vodidlo sa považuje 2000 kg CaO/ha.

Parametre úrody uhoriek:
počet rastlín/m²
počet plodov/rastlina
hmotnosť plodov

Tvorba úrody pri pestovaní uhoriek sa definuje výhonkami na m² a kontinuálnou tvorbou kvetov a plodov. Na začiatku je mimoriadne dôležité dodávať dusík a horčík a kontinuálne množstvo fosforu. Dobre vytvorené uhorky so zdravým a silným sfarbením a typickou chuťou možno dosiahnuť len primeraným dodávaním draslíka. Chuť dokáže zlepšiť aj prispôsobované množstvo dusíka, dobré zásobovanie fosforom a vodou.

Uhorka related desktop image Uhorka related tablet image Uhorka related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Prvá aplikácia 

Prvá aplikácia  image

Druhá aplikácia 

Druhá aplikácia  image

Tretia aplikácia

Tretia aplikácia image

Prvá aplikácia 

Od výsadby až do prvého kvitnutia – začínajte so stredne veľkými množstvami hnojív

Uhorky potrebujú od vysadenia alebo na začiatku rastu relatívne malé množstvá hnojiva. Nedostatočné hnojenie a obmedzené zavlažovanie zvyšujú tvorbu koreňovej hmoty. Takže do prvého kvitnutia sa dodáva len približne 1/10 množstva dusíka, no až 40 % celkového množstva fosforu. V tejto fáze sa dodáva len 1/15 celkovej požiadavky na draslík. Až potom sa požiadavky zvyšujú. Na hnojenie v tejto fáze je vhodné PK-intenzívne komplexné hnojivo s nízkym obsahom N.

Druhá aplikácia 

Od prvého kvitnutia až po začiatok zberu – vyvážená výživa pre kvitnutie a tvorbu plodov

Od začiatku kvitnutia treba podporovať tvorbu kvetov a plodov uhoriek a zároveň aj kontinuálny rast a kvitnutie. Preto sú nevyhnutné najmä vyvážené pomery živín. V tejto fáze sa kladie dôraz na hnojenie s draslíkom. V tejto fáze vývoja sa musí brať do úvahy aj zásobovanie horčíkom a vápnikom.

Tretia aplikácia

Od začiatku zberu až do konca pestovania – dôležitá je aplikácia NK hnojiva so zvýšeným obsahom K

Pri uhorkách možno fázu zberu označiť za hlavnú fázu hnojenia. Potrebné sú veľké množstvá dusíka, fosforu a draslíka. Dodávanie zabezpečuje kontinuálne dávkovanie živín prostredníctvom zavlažovania s vhodnými produktami L.A.T SUPREMO. Výsledkom nedostatku živín sú slabo vytvorené plody so zlou chuťou. Pri nedostatočnom zásobovaní je taktiež zjavná horšia tvorba nových kvetov a teda aj celkovo nízka úroda. Hnojenie uhoriek sa môže ukončiť približne dva týždne pred koncom zberu. Posledné plody potom dozrievajú so živinami, ktoré sa v rastlinách stále nachádzajú.