Висококачествени торове

Висококачествени торове

Качествените торове се характеризират с химични и физични свойства. Формата на азота е важно химично свойство, при което нитратният азот е най-полезен, тъй като е най-малко вкислява почвата (pH на почвата) и е предпочитан източник на азот от културите. Степента на разтворимост във вода също е химична характеристика. Физичните характеристики на торовите гранули са важни за точното разпръскване и равномерното разпределение на хранителните вещества в полето. 

Висококачествени торове  related desktop image Висококачествени торове  related tablet image Висококачествени торове  related mobile image