Vysoce účinná hnojiva

Kvalitní hnojiva se vyznačují chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Dusíkatá forma je důležitou chemickou vlastností, kde je nejvýhodnější dusičnan, protože jde o nejméně okyselující formu dusíku (pH půdy) a preferovaný zdroj dusíku v plodinách. Stupeň rozpustnosti ve vodě je také chemickou charakteristikou. Fyzikální vlastnosti granulí hnojiva jsou důležité pro přesnou aplikaci a homogenní distribuci živin na poli.

Vysoce účinná hnojiva related desktop image Vysoce účinná hnojiva related tablet image Vysoce účinná hnojiva related mobile image