Vysoce účinná hnojiva

Kvalitní hnojiva se vyznačují chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Dusíkatá forma je důležitou chemickou vlastností, kde je nejvýhodnější dusičnan, protože jde o nejméně okyselující formu dusíku (pH půdy) a preferovaný zdroj dusíku v plodinách. Stupeň rozpustnosti ve vodě je také chemickou charakteristikou. Fyzikální vlastnosti granulí hnojiva jsou důležité pro přesnou aplikaci a homogenní distribuci živin na poli.

Vysoce účinná hnojiva related desktop image Vysoce účinná hnojiva related tablet image Vysoce účinná hnojiva related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow