Vysoko účinné hnojivá

Kvalitné hnojivá sa vyznačujú chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Forma dusíka je dôležitou chemickou vlastnosťou, kde dusičnan je najprínosnejší, pretože je najmenej kyslou formou dusíka (pH pôdy) a preferovaným zdrojom dusíka v plodinách. Stupeň rozpustnosti vo vode je tiež chemickou vlastnosťou. Fyzikálne vlastnosti granúl hnojiva sú dôležité pre presné rozmetávanie a homogénnu distribúciu živín na poli.

Vysoko účinné hnojivá related desktop image Vysoko účinné hnojivá related tablet image Vysoko účinné hnojivá related mobile image