• Структура на почвата
  crop soil texture
  богата на хранителни вещества, хумусно глинеста почва, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  загуба на добив при късни слани, особено в цъфтеж
 • pH
  Ябълка crop pH value
  оптимално pH 5,5 – 6,5
 • Валежи
  Ябълка crop rainfall value
  мин. 400 – 500 л/м2, за предпазване и увеличаване на добива при чести валежи
 • Яровизация
  Ябълка crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  в зависимост от формата, типа и водозапасеността За нискостеблени: Разстояние между редовете: 3,5 – 4,5 м Разстояние в реда: 1,5 – 2,0 м
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  -
Ябълка
От 70-те години комерсиалното отглеждане на ябълки се променя значително. За разлика от доминиращите дотогава високостеблени сортове дървета с големи корони, чието отглеждане е много трудоемко, днес основно се отглеждат интензивни нискостеблени форми. Поради това днес на същата площ може да се отглеждат 10 до 20 пъти повече дървета. Височината на дърветата е ограничена, така че всички операции могат да се извършват на ръка и без помощта на стълба. Към средата на деветнадесети век са били известни около 2000 сорта ябълки, докато днес има само 20 – 30 сорта с икономическо значение.
Важни факти
 • От 70-те години се извършва промяна от високостеблени към нискостеблени форми
 • pH 5,5 – 6,5
 • Почвено торене, листно торене, възможна фертигация
 • Торенето с CaO е важно за качеството на продукцията
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
ЯБЪЛКАТА – НАЙ-ВАЖНИЯ ОВОЩЕН ВИД
Ябълките обикновено се отглеждат на добре дренирани и богати на хумус почви, където много рядко има късни слани. Слънчевите места са идеални, но горещините, и най-вече сушата, влияят отрицателно на формирането на плодовете и на тяхното качество.
Формата на растенията (високо-, средно- или нискостеблени) се определя от подложката. Съществуват различни сортове даже и при една и съща подложка. Днес за пазара се отглеждат само нискостеблени сортове. Високостеблените сортове бяха заменени, тъй като нискостеблените са по-лесни за работа и дават по-ранни добиви.

Ябълка related desktop image Ябълка related tablet image Ябълка related mobile image
Ябълката – най-важният вид плодородно дърво

Достатъчното снабдяване на дърветата с калций (Ca) е от огромно значение при производството на ябълки предназначени за съхранение. Макар че само около 3 кг Ca на хектар се складира в пулпа при прибирането на реколтата, по-специално в клетъчните стени. Дори и малък дефицит на калций намалява плътността на клетъчните стени и води до физиологични разстройства. Основното торене с P, K, Mg, Ca и B е най-добре да се извършва през периода на покой (ноември– април), на безснежна, незамръзнала или силно напоена почва. За предпочитане органичният тор да се прилага в началото на сезона (март – април). Количеството се базира на изнесените количества хранителни вещества.

Изнесени количества за ябълки

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

1.7

0.6

много чувствителни

P2O5

0.9

0.4

чувствителни

K2O

2.9

2

много чувствителни

CaO

4.9

0.1

много чувствителни

MgO

0.9

0.2

чувствителни

TE

Boron (B), if required

Микроелементи Бор (B), ако е необходимо В таблицата са показани приема и износа за формиране на 1 тон ябълки. Според тези данни, ябълковите дървета се нуждаят основно от азот, калий и калций. Например: За формиране на добив от 50т/хектар, ябълките извличат 85kg N/хектар. Ако в почвата има запас от определено количество азот (например 30кг N/ha), тогава под формата на тор ще трябва да се внесат 55кг N/хектар. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 30 кг N/хектар.
1. Повърхностно торене
Торенето с гранулирани торове се извършва с торачка. Голямото преимущество на това приложение е мощната производителност на хектар и универсално достъпната технология.

2. Торене в редовете
Най-подходящо е торенето с N в течна форма. Течният тор се разтваря в резервоара и може да се приложи заедно с хербицида. С този вид приложение хранителните вещества са по-добре насочени към растенията.

3. Фертигация
Фертигацията е начин за внасяне на торове с поливната вода, посредством подходящо оборудване. Предимството на фертигацията е, че хранителните вещества се подават непрекъснато и целенасочено. Увеличаващите се площи с капково напояване на овощни градини също увеличава важността на фертигацията. 

4. Листно торене
Листното торене е подходящо за най-бързо компенсиране на остър дефицит на хранителни елементи. Корените не могат да абсорбират всички необходими хранителни вещества в желаното съотношение (при специфични почвени или атмосферни условия). В такъв случай е препоръчително да се направят едно, или повече третирания с листни торове. Ако хранителните вещества не попаднат върху листата те се абсорбират през почвата.
Ябълка related desktop image Ябълка related tablet image Ябълка related mobile image

Торене с азот

Торене с азот image

Торене с калций

Торене с калций image

Магнезий

Магнезий image

Торене с азот

Торенето с азот се извършва с 2 – 3 внасяния след началото на вегетацията, малко преди цъфтежа, до края на юни. Овощните култури абсорбират азота предимно под формата на нитрати. Нитратният азот (анион) подпомага усвояването на катиони като калций (Ca++), магнезий (Mg++) и калий (K+). Азотните торове може да се приложат в редовете или в междуредието. Затревените междуредови пространства намаляват риска от отмиване на хранителните вещества. При приложение в редовете трябва да се отбележи, че концентрацията на азотният тор не трябва да бъде повече от два пъти торовата доза. Цялото количество може да се внесе заедно с P, K и Mg. Азотът може да се приложи под формата на листно торене (с хербицидна пръскачка или с капково напояване). При младите растения торенето се извършва в зависимост от сортовите особености.

Торене с калций

Извършва се в допълнение към основното торене, при физиологични нарушения като горчиви ядки, покафеняване на месестата част, мека пулпа и други, с калций под формата на хлорид, оксид или хелат. Често са достатъчни едно или две приложения, 5 и 3 седмици преди прибиране на реколтата. При чувствителни сортове или такива с по-слабо формирани плодове, са необходими 4 – 6 приложения приблизително на всеки 10 дни. Калцият е важен за здравината на клетъчните стени и за техния растеж, и следователно е необходимо достатъчно количество калций за запазване на доброто качество по време на продължително съхранение.

Магнезий

В зависимост растежа и потенциала за добив, ябълковите дървета извличат около 30 кг MgO/хектар. Листата приемат до 2/3 от извлеченото количество, но то остава предимно в хранителния цикъл. Предпочитаната форма за наторяване на почвата с магнезий е употребата на съдържаща магнезий вар в хода на запасяващото варуване.