• Структура на почвата
  crop soil texture
  средно тежки почви, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  Растеж от 8° C температура на почвата
 • pH
  Слънчоглед crop pH value
  толерантeн на леко кисели до леко алкални почви; оптимално pH: 7,0
 • Валежи
  Слънчоглед crop rainfall value
  мин. 250 л/м2
 • Яровизация
  Слънчоглед crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  В зависимост от датата и сорта 6 – 7 семена/м²
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  2-3 cм
Слънчоглед
Слънчогледът предпочита средно глинести почви, които са задоволително снабдени с хранителни вещества и с капацитет за съхранение на вода. Той се отглежда добре също и на глинесто-песъчливи почви, и на леки льосови и чакълести почви, при достатъчно валежи. Неговият главен корен може да проникне на няколко метра дълбочина в почвата и да използва намиращите се в нея хранителни вещества и водни резерви. Трябва да се има предвид, обаче, че след слънчогледа тези резерви са често изчерпани. Слънчогледът предпочита подходящ за зърнените култури климат и се нуждае от достатъчно количество акумулирана топлина и от благоприятни атмосферни условия, за да може да узрее през есента. Ранозреещите сортове днес се отглеждат в селскостопански райони, които са далеч от винопроизводителните райони. Един от важните за това фактори е, че времето трябва да се задържа възможно най-дълго без мъгли през есента. Зрелостта на царевицата за зърно с индекс на зрелост около FAO 250 – 270 може да послужи като показател.
Важни факти
 • Торене с азот с едно приложение
 • гарантирайте достатъчно внасяне на фосфор
 • слънчогледът се нуждае от 30 кг сяра/хектар (75 кг SO3/хектар)
 • слънчогледът е чувствителен към хлор
 • осигурете адекватно торене с бор в ранните фази на развитие
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
В зависимост от сорта слънчогледът се отглежда за следните производствени цели - небелен за храна на птици, белен слънчоглед за консумация и черен слънчоглед за производство на олио. Засяването на слънчогледа се извършва на редове с междуредово разстояние от 70 см като се засяват 6 до 7 семена/м². Междувременно, днес изключително се използват хибриди. 
При слънчогледа основният фокус е върху поникването, узряването и прибирането на реколтата, като културата е лесна за отглеждане и непретенциозна. Освен обеззаразяването на семената и използването на хербициди, се използват и препарати за растителна защита. По време на поникване се използват пелети против голи охлюви. Голям проблем е унищожаването на растенията от зайци и нападението на почти узрелите пити от птици.
Слънчоглед related desktop image Слънчоглед related tablet image Слънчоглед related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Нужди на слънчогледа от хранителни вещества
Слънчогледът, като всички маслодайни култури, се нуждае освен от хранене с азот и от съответно допълнително торене с фосфор. Освен това, калият и сярата не трябва да се подценяват. Фосфорът е важен не само за растежа, той влиза в състава на семето и играе важна роля при енергийния метаболизъм и при производството на масло. Слънчогледът се нуждае от калий за осигуряване на оптимален воден баланс и за асимилирането на вода от семената. Голямата част от него, обаче, остава в растителните остатъци и впоследствие за следващата култура на полето. Ако приложеното количество калий е еквивалентно на изнесеното от културата и е внесено през есента, тогава може да се използва тор съдържаща хлорид. При пролетно приложение на количества над нивото на изнесените такива, определено се предпочитат торове на база калиев сулфат, тъй като съдържанието на хлор влияе отрицателно на образуването на масло в семената. Торенето с NPK формули на база калиев сулфат едновременно задоволяват изискванията за 30 – 40 кг S/хектар (75 – 100 кг SO3). През ранната си фаза на развитие слънчогледът се нуждае от достатъчно количество бор. В допълнение на съдържащите бор комплексни торове, могат да се използват и съдържащи бор листни торове.
Приети и изнесени количества от слънчоглед

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

45

24

много чувствителни

P2O5

16

12

чувствителни

K2O

16

10.5

много чувствителни

TE

Boron: Soil fertilization 1.2kg/ha Boron: Foliar fertilization 300-500g/ha

В таблицата са показани приема и износа за формиране на 1 тон зърно от слънчоглед. Слънчогледът се нуждае основно от азот, фосфор и калий. Независимо от това сярата, магнезият и борът трябва също да бъдат налични в подходящи количества. Пример: За формиране на добив от 3 тона/хектар, слънчогледа абсорбира 135 кг N/хектар. Ако в почвата има запас на определено количество N (например 70 кг N/хектар), тогава под формата на тор ще трябва да се внесат 65 кг N/хектар. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 72 кг N/хектар.
ТОРЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД

Слънчогледът натрупва хранителните вещества до образуването на бутон. След това повечето от хранителните вещества само се преразпределят в растението или се използват за абсорбирането на вода (калий).

Цялото необходимо количество азот обикновено се прилага преди сеитба. Културата има голяма нужда от хранителни вещества в първата фаза на растежа; следователно разделянето на дози не е подходящо. Фосфорните и калиевите торове също се прилагат през есента или рано напролет директно при сеитба посредством S-съдържащи NPK торове. При подготовката на почвата трябва да се извърши и варуване, най-добре през есента или рано напролет. Трябва да се приложи максимум 1500 кг CaO/хектар – най-добре като калциев карбонат, за да се избегне фиксиране на бора. Параметри на добива на слънчоглед:

• брой растения/м²

• брой семена в питата

• тегло на хиляда семена

Формирането на добива се получава в резултат на оптималното разпределение на около 6 – 7 растения на квадратен метър и съответно развитието на силни, стабилни и здрави стебла и листна маса. За да се постигне това, обикновено е достатъчно да се внесат 50 – 65 кг N/хектар. Това спомага и за запазване на качествата при съхранение, и за предотвратяване на податливостта към гъбични заболявания. Силно развитата коренова система може да поема големи количества хранителни вещества, особено в богатите на хумус почви.

Слънчоглед related desktop image Слънчоглед related tablet image Слънчоглед related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Едно торене през пролетта

Едно торене през пролетта image

Едно торене през пролетта

Единична доза от общите изисквания за хранителни вещества Слънчогледът има най-голяма нужда от хранителните вещества в началото на растежа си. От тук следва, че торенето преди сеитба е оптимално. Общото количество необходими хранителни вещества може да се даде в една доза. Азотът се внася умерено, в сравнение с изнесените количества, за да се избегнат описаните по-горе ефекти. Особено подходящи са азотните торове съдържащи сяра, азотно-фосфорни, NPK торовете, или калиевите торове с ниско съдържание на хлор. Следователно, на слънчогледа като маслодайно растение, трябва да се обърне специално внимание на подхранването с бор.