• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredne ťažké pôdy, nepodmáčané
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  rast od teploty pôdy 8 °C
 • pH
  Slnečnica crop pH value
  toleruje mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 7,0
 • Dažďové zrážky
  Slnečnica crop rainfall value
  min. 250 l/m2
 • Jarovizácia
  Slnečnica crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  v závislosti od dátum a odrody 6 – 7 semien/m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  2 - 3 cm
Slnečnica

Slnečnica uprednostňuje stredné hlinité pôdy s primeranou zásobou živín a vodozádržnou schopnosťou. Taktiež sa vie dobre popasovať s ílovitými piesočnatými pôdami a ľahšími sprašovými a štrkovými pôdami – tu sú relevantné postačujúce zrážky. Jej hlavný koreň sa dokáže dostať do hĺbky niekoľkých metrov a čerpať stadiaľ živiny a zásoby vody. Po slnečniciach však zostávajú tieto zásoby vyčerpané. Slnečnice uprednostňujú kukurično-viničovú klímu a potrebujú takéto tepelné súčty a poveternostné podmienky na to, aby mohli na jeseň dozrieť. S odrodami, ktoré dozrievajú skoro, sa mnoho tradičných orných poľnohospodárskych oblastí teraz rozvíja mimo vinohradníckych oblastí. Jedným z najdôležitejších faktorov je, aby na jeseň bolo čo najmenej hmiel. Ako vodidlo môže slúžiť dozrievanie kukurice na zrno s dozretým počtom okolo FAO 250 – 270.

Kľúčové fakty
 • Hnojenie dusíkom v jednej dávke
 • Zabezpečte dostatočné zásobovanie fosforom
 • 30 kg fosforu/ha (75 kg SO3/ha)
 • Pozor na citlivosť na chloridy
 • Adekvátna posilňujúca starostlivosť vo fáze výsevu
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
-
Slnečnice sa v poľnohospodárstve pestujú vo forme pruhovaných odrôd ako krmivo pre vtákov a na lúpanie, odrody s čiernymi semenami slúžia na výrobu oleja. Vysieva sa jedno semeno s odstupom riadkov 70 cm. Úplná zásoba je 6 – 7 semien/m². Takmer výhradne sa používajú hybridy. 
Pri slnečniciach sa dôraz kladie na vzchádzanie, rozmnožovanie a zber, medzi kultúrou je jednoduché a nenáročné. Okrem ošetrovania semien a použitia herbicídov sa používa len minimálna ochrana rastlín. V situáciách napadnutia sa hubovým infekciám predchádza fungicídmi. Takmer vždy sa oplatia pri raste guličkové pelety. Medzi pozoruhodné škodlivé faktory patrí zhryzávanie juvenilných rastlín zajacmi a kŕmenie sa vtákov na takmer dozretých hlavách.
Slnečnica related desktop image Slnečnica related tablet image Slnečnica related mobile image
Slnečnice potrebujú živiny
Slnečnice rovnako ako iné olejové plodiny potrebujú okrem dusíka dobré hnojenie fosforom. Netreba zabúdať ani na draslík a síru. Fosfor nie je dôležitý len pre rast, no je začlenený aj do semien a zohráva dôležitú úlohu v energetickom metabolizme a produkcii oleja. Slnečnica potrebuje draslík pre zásobovanie vodou a asimiláciu do semien. Väčšina živín však zostáva v slame a následne tak pre ďalšiu plodinu pestovanú na poli. Ak sa draslík hnojí len na úrovni extrakcie a predtým sa hnojilo na jeseň, môže sa použiť hnojivo s obsahom chloridov. Pri hnojení nad úrovňou extrakcie a s dávkovaním na jar sa jednoznačne uprednostňujú draslíkové hnojivá s kyselinou sírovou, keďže vysoký obsah chloridov negatívne ovplyvňuje následný obsah oleja v semenách. Hnojenie s NPK prípravkami na báze síranu draselného simultánne zabezpečujú požiadavku na síru 30 – 40 kg S/ha (75 – 100 kg SO3). Vo fáze juvenilného vývoja potrebujú slnečnice dostatok bóru. Okrem komplexných hnojív obsahujúcich bór sa môžu použiť aj foliárne hnojivá obsahujúce bór.
Odčerpanie slnečnicami

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

45

24

Veľmi citlivý

P2O5

16

12

Citlivý

K2O

16

10.5

Veľmi citlivý

TE

Bór: hnojenie pôdy 1,2 kg/ha, listové hnojenie 300 – 500 g/ha  

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody slnečnice. Slnečnice potrebujú hlavne dusík, fosfor a draslík. Vo vhodnom množstve však musia byť prítomné aj síra, horčíky a bór. Príklad: Pri úrode semien slnečnice 3 t/ha sa absorbuje 135 kg N/ha. Ak sa z pôdy absorbuje určité množstvo dodaného N (napr. 70 kg N/ha), potom by bolo potrebné pridať 65 kg N/ha vo forme hnojiva. Zberom sa z poľa odoberie 72 kg N/ha.
HNOJENIE SLNEČNÍC
Slnečnice potrebujú skoncentrovať živiny až do obdobia vytvárania púčikov. Potom sa väčšina živín len nanovo usporiada v rámci rastliny alebo sa použije na absorpciu vody (draslík).

Kompletné hnojenie pred pestovaním slnečnice
Pri hnojení slnečnice sa dávka dusíka zvyčajne aplikuje pred kultiváciou. V prvej fáze rastu sa vyžaduje veľa živín a tak rozdelenie dávky nemá význam. Hnojivá s obsahom fosforu a draslíka sa aplikujú priamo pri kultivácii pomocou NPK hnojív obsahujúcich síru alebo na jeseň či na začiatku jari.
Taktiež na jeseň alebo na začiatku jari je najlepšie vykonávať vápnenie ako prípravu pôdy. 
kg CaO/ha – najlepšie vo forme uhličitanu vápenatého, aby sa neuložil bór.

Parametre úrody slnečnice:
počet rastlín/m²
počet semien v hlave kvetu
hmotnosť tisíc zŕn

Tvorba úrody je výsledkom optimálnej distribúcie približne 6 – 7 rastlín na m² a náležite silných, no stabilných a zdravých stoniek a listovej hmoty. Na to zvyčajne postačuje dodávanie dusíka v množstve 50 – 65 kg N/ha, taktiež aj pre skladovanie zásob a predchádzaniu citlivosti na hubové ochorenia. Bujným koreňovým systémom sa môže prijímať extrémne množstvo živín, a to najmä v pôdach bohatých na humus.
Slnečnica related desktop image Slnečnica related tablet image Slnečnica related mobile image

Jedna aplikácia na jar

Jedna aplikácia na jar image

Jedna aplikácia na jar

Jediná dávka na naplnenie celkových potrieb na živiny

Slnečnica potrebuje, aby na začiatku rastu boli živiny koncentrované. Preto je optimálne hnojenie pred výsevom. Všetky požadované živiny možno aplikovať v jednej dávke. V porovnaní s mierou extrakcie sa dusík hnojí len trochu, aby sa zabránilo vyššie popísaným účinkom. Obzvlášť vhodné sú dusíkové hnojivá obsahujúce kyselinu sírovú, dusíkové hnojivá obsahujúce fosfor alebo NPK hnojivá alebo draslíkové hnojivá s nízkym obsahom chloridov. Keďže slnečnica je olejovitá rastlina, špeciálnu pozornosť treba venovať dodávaniu bóru.

Nájdite najlepšie hnojivo pre vaše podmienky pomocou Vyhľadávača produktov.