• Půdní struktura
  crop soil texture
  Středně těžké půdy, bez podmáčení
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  Růst od teploty půdy 8 °C
 • pH
  Slunečnice crop pH value
  Snáší mírně kyselé až mírně zásadité půdy; optimální hodnota pH je 7,0
 • Dešťové srážky
  Slunečnice crop rainfall value
  Min. 250 l/m²
 • Jarovizace
  Slunečnice crop vernalisation
  -
 • Hustota porostu
  crop density
  Podle doby a odrůdy 6–7 zrn/m²
 • Hloubka setí
  crop seeding depth
  2-3 cm
Slunečnice
Slunečnice upřednostňují jílovité půdy s dostatečným doplňováním živin a kapacitou pro zadržování vody. Také se dokážou dobře vypořádat s jílovitopísčitými půdami a lehčími písčitými a štěrkovitými půdami – zde jsou důležité dešťové srážky. Jejich hlavní kořen dokáže proniknout několik metrů hluboko do půdy a využít živiny a vodní rezervy, které se zde nacházejí. Po slunečnicích však tyto rezervy bývají často vyčerpány. Slunečnice upřednostňují stejné klima, jako kukuřice nebo víno, a vyžadují takové celkové množství tepla a povětrnostní podmínky, aby dokázaly na podzim dozrát. V případě časně dozrávajících odrůd se mnoho tradičních úrodných oblastí rozvíjí mimo vinařské regiony. Jedním z důležitých faktorů v tomto případě je, aby počasí bylo na podzim co nejvíce bez mlh. Jako vodítko může sloužit zralost kukuřice pěstované na zrno s hodnotami zralosti FAO 250–270.
Klíčové informace
 • Hnojení dusíkem v jedné dávce
 • Zajištění dostatečného přísunu fosforu
 • 30 kg síry/ha (75 kg SO3/ha)
 • Respektujte citlivost vůči chloridům
 • Dostatečná péče ve fázi setí
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Potřeba živin
Potřeba živin
Hnojení
Hnojení
-
V rostlinné výrobě se pěstují odrůdy slunečnice s pruhovanými semeny na krmivo pro ptáky a pro účely loupání a odrůdy s černými semeny pro využití na výrobu oleje. Pěstování se provádí výsevem po jednotlivých semenech se vzdáleností mezi řádky 70 cm. Optimální hustota je 6–7 semen/m². V současné době se téměř výhradně používají hybridy. 
U slunečnic je hlavní pozornost zaměřena na klíčení. Pěstování mezi opylením a sklizní je snadné a nenáročné. Kromě přípravků na ošetření semen a herbicidů se ochrana rostlin téměř neprovádí. Při výskytu se v plísňové infekci brání pomocí fungicidů. Během růstu se téměř vždy vyplatí granule pro hubení slimáků. Mezi škodlivé faktory, které stojí za zmínku, patří spásání zajíci během opožděného raného vývoje a útoky ptáků na téměř zralé hlavy květů.
Slunečnice related desktop image Slunečnice related tablet image Slunečnice related mobile image
Slunečnice potřebují živiny
Slunečnice stejně jako všechny olejnaté rostliny vyžadují kromě přísunu dusíku také dobré hnojení fosforem. Ani draslík a síra nesmějí chybět. Fosfor je důležitý nejen pro růst, je asimilován do zrn a hraje důležitou roli při energetickém metabolismu a produkci oleje. Slunečnice vyžaduje draslík pro přísun vody a asimilaci do zrn. Jeho většina však zůstává na poli v odpadu po sklizni pro následnou plodinu. Přidává-li se draslík pouze na úrovni spotřeby a hnojení bylo předtím provedeno na podzim, lze použít hnojivo obsahující chloridy. V případě množství hnojiva přesahujícího spotřebu a u dávek na jaře se rozhodně upřednostňují draselná hnojiva vzniklá reakcí s kyselinou sírovou, protože vysoký obsah chloridů negativně ovlivňuje následný obsah oleje v zrnech. Hnojení pomocí hnojiv a složení NPK na bázi síranu draselného současně zajišťuje pokrytí nároků na síru v množství 30–40 kg S/ha (75–100 kg SO3). Slunečnice vyžadují do fáze raného vývoje dostatek bóru. Kromě komplexních hnojiv obsahujících bór lze používat také hnojiva na list s obsahem bóru.
Rozsahy výdeje u slunečnic

Element

Příjem

jednotka/t produkce

Odstranění

jednotka/t produkce

Citlivost na nedostatek

N

45

24

Velmi citlivé

P2O5

16

12

Mírně citlivé

K2O

16

10.5

Velmi citlivé

TE

Bór: hnojení půdy 1,2 kg/ha Bór: hnojení na list 300–500 g/ha

Tabulka ukazuje příjem a výdej na tunu sklizeného slunečnicového zrna. Slunečnice vyžadují hlavně dusík, fosfor a draslík. Avšak také musí být v příslušných množstvích přítomny síra, hořčík a bór. Příklad: Při sklizni slunečnicových semen v množství 3 t/ha se absorbuje až 135 kg N/ha. Je-li určité množství doplněného N z půdy absorbováno (například 70 kg N/ha), je třeba pomocí hnojiva doplnit dalších 65 kg N/ha. Prostřednictvím sklizně bude z pole odebráno 72 kg N/ha.
Slunečnice vyžadují až do vytvoření pupenů živiny v koncentrované formě. Následně je většina živin pouze redistribuována v rámci rostliny nebo použita pro příjem vody (draslík).

Celé hnojení před výsevem slunečnice
Celá dávka dusíku při hnojení slunečnice se obvykle aplikuje před výsevem. Velká spotřeba živin je v první fázi růstu; proto nemá dělení dávek význam. Fosforová a draslíková hnojiva se také aplikují přímo při hnojení prostřednictvím hnojiv NPK obsahujících síru nebo hnojením na podzim nebo na začátku jara.
Vápnění jako příprava půdy by se také mělo v nejlepším případě provádět na podzim nebo brzy na jaře. 
Množství 1500 kg CaO/ha – nejlépe formou uhličitanu vápenatého, aby nedošlo ke snížení obsahu bóru.

Parametry výnosu slunečnice:
Počet rostlin/m²
Počet zrn v hlavě květu
Hmotnost tisíce zrn

Tento výnos je výsledkem optimální distribuce přibližně 6–7 rostlin na m² odpovídajícím způsobem silného, ale stabilního a zdravého stonku a hmoty listů. Pro tento účel je přísun 50–65 kg N/ha obvykle dostačující i pro uskladnění do zásob, a pro prevenci houbových chorob. Bujný kořenový systém může mít extrémní přísun živin, obzvláště v půdách bohatých na humus.
Slunečnice related desktop image Slunečnice related tablet image Slunečnice related mobile image

Jedna aplikace na jaře

Jedna aplikace na jaře image

Jedna aplikace na jaře

Jediná dávka pro pokrytí celkových nároků na živiny

Slunečnice potřebuje živiny na začátku růstu v koncentrované formě. Proto je optimální hnojení před výsevem. Úplné množství požadovaných živin lze dodat v jedné dávce. Dusík se podává ve srovnání s rozsahem výdeje mírně, aby se zabránilo důsledkům popsaným výše. Obzvláště vhodná jsou dusíkatá hnojiva na bázi kyseliny sírové, dusíkatá fosforová hnojiva NPK nebo draslíková hnojiva s nízkým obsahem chloridů. Proto je třeba u slunečnice jako olejniny věnovat zvláštní pozornost přísunu bóru.

Najděte nejlepší hnojivo pro vaše podmínky pomocí Vyhledávače produktů.