• Tekstura zemljišta
  crop soil texture
  srednje teška zemljišta, dobre vodopropusne moći
 • Min. Temperatura
  crop temperature icon
  rast na zemljištu temperature od najmanje 8°C
 • pH
  Suncokret crop pH value
  tolerantnan na blago kisela do blago alkalna zemljišta; optimalna pH vrednost: 7,0
 • Potrebe za vodom
  Suncokret crop rainfall value
  min. 250 l/m2
 • Vernalizacija
  Suncokret crop vernalisation
  -
 • Gustina useva
  crop density
  Zavisno od datuma i sorte 6−7 zrna/m²
 • Dubina setve
  crop seeding depth
  2 − 3 cm
Suncokret
Suncokret najbolje uspeva na srednjem glinovitom zemljištu sa optimalo obezbeđenim hranljivim materijama i kapacitetom zadržavanja vode. Takođe se dobro uzgajaju na ilovastom zemljištu i lakšim i šljunkovitim zemljištima – u tom slučaju, veoma je bitno da ima dovoljno padavina. Njegov veliki centralni koren može prodreti nekoliko metara duboko u zemljište i iskoristiti hranljive materije i rezerve vode koje se tamo nalaze. Međutim, nakon suncokreta, ove rezerve su često iscrpljene. Suncokret dobro uspeva u klimi koja je pogodna za kukuruz i vinovu lozu. Potrebna je odgovarajuća temperaturna suma i vremenski uslovi da bi mogli sazreti u jesen. Kod sorti koje rano sazrevaju, mnoga tradicionalna područja se sada razvijaju dalje od područja sa vinogradima. Jedan od važnih faktora za to je da vreme u jesen treba da bude što više bez magle. Sazrevanje kukuruza sa vrednostima indeksa zrenja od FAO 250-270 mogu služiti kao smernice.
Ključne činjenice
 • Đubrenje azotom u jednoj dozi
 • obezbediti dovoljno snabdevanje fosforom
 • 30 kg sumpora/ha (75 kg SO3/ha)
 • obratiti pažnju na osetljivost na hlorid
 • adekvatno snabdevanje borom u ranijoj fazi razvoja.
Opšte informacije
Opšte informacije
Potreba za hranljivim materijama
Potreba za hranljivim materijama
Đubrenje
Đubrenje
-
Suncokret se  uzgaja zbog zrna koje se koristi kao hrana za ptice ili uglavnom za proizvodnju ulja. Međuredni razmak u setvi suncokreta je 70 cm. 6-7 zrna/m². U međuvremenu, gotovo isključivo se koriste hibridi. 
Za suncokrete, glavni fokus je na nicanju, oplodnji i žetvi, a između toga kultura je jednostavna za upravljanje i nezahtevna. Osim za tretiranje semena i herbicida, koristi se veoma malo biljne zaštite. U odgovarajućim infektivnim situacijama, gljivična infekcija se sprečava fungicidima. Peletne tablete do izrastanja se skoro uvek isplate. Hranjenje zečeva tokom razvoja mladica i hranjenje ptica na skoro potpuno sazrelim cvetnim glavama predstavljaju važne štetne faktore.

Suncokret related desktop image Suncokret related tablet image Suncokret related mobile image
Suncokretima su potrebne hranljive materije
Suncokreti, kao i svi uljani usevi, zahtevaju odgovarajuće dobro đubrenje fosforom pored snabdevanja azotom. Takođe, kalijum i sumpor nisu manje važni. Fosfor nije jedini važan za rast, on se inkorporira u zrno i igra važnu ulogu u energetskom metabolizmu i proizvodnji ulja. Suncokretu je potreban kalijum za snabdevanje vodom i usvajanje u zrno. Međutim, on većim delom ostaje u slami a potom i za sledeći usev u polju. Ako se kalijumom đubri samo na nivou ekstrakcije a prethodno đubrenje obavi u jesen, može se koristiti đubrivo koje sadrži hlorid. Za količine đubrenja iznad nivoa ekstrakcije i sa dozama u proleće, kalijumova đubriva na bazi sulfata su definitivno poželjna, jer visok sadržaj hlorida negativno utiče na sadržaj ulja u zrnu. Đubrenje NPK formulacijama koje se zasnivaju na kalijum-sulfatu istovremeno obezbeđuju zahteve prema sumporu od 30−40 kg S/ha (75−100 kg SO3). Suncokretu je potrebno dovoljno bora do faze razvoja mladica. Pored kompleksnih đubriva koja sadrže bor, mogu se takođe koristiti i folijarna đubriva koja sadrže bor.
Stopa ekstrakcije suncokreta

Element

Iznošenje

Jedinica/t proizvodnje

Uklanjanje

Jedinica/t proizvodnje

Osetljivost na nedostatak

N

45

24

Veoma osetljivo

P2O5

16

12

Umereno osetljivo

K2O

16

10.5

Osetljivo

TE

Bor: Đubrenje zemljišta 1,2 kg/ha Bor: Folijarno đubrenje 300−500 g/ha

U tabeli je prikazano usvajanje i iznošenje po toni prinosa suncokretovog zrna. Suncokretu su uglavnom potrebni azot, fosfor i kalijum. Međutim, sumpor, magnezijum i bor takođe moraju postojati u odgovarajućim količinama. Primer: Prinos zrna suncokreta od 3 t/ha apsorbuje do 135 kg N/ha. Ako se određena količina azota (N) apsorbuje iz zemljišta (na primer 70 kg N/ha), onda je kroz đubrivo potrebno dodati još 65 kg N/ha. Putem žetve, 72 kg N/haće biti uklonjeno sa polja.
ĐUBRENJE SUNCOKRETA
Suncokret mora usvojiti hranljive materije sve do formiranja pupoljka. Nakon toga, većina hranljivih sastojaka se samo preraspodeljuje unutar biljke ili koristi za apsorpciju vode (kalijum).

Celokupno đubrenje se obavlja pre kultivacije suncokreta
Ukupan azota kod đubrenja suncokreta se obično primenjuje pre kultivacije. Velika potreba za hranljivim materijama je u prvoj fazi rasta; zato, podela u doze nije važna. Đubriva sa fosforom i kalijumom se takođe primenjuju direktno pri kultivaciji putem NPK đubriva koja sadrže sumpor ili u jesen ili rano proleće.
Đubrenje zemljišta krečnjakom, ako je potrebno, najbolje izvršiti u jesen ili rano proleće. 
Količine od 1, 500  kg CaO/ha-najbolje kao kalcijum karbonat ( krečnjak).
Parametri prinosa za suncokret:
broj biljaka po m²
broj zrna na cvetnoj glavi
težina hiljadu zrna

Formiranje prinosa je rezultat optimalne raspodele od pribl. 6-7 biljaka po m² i odgovarajuće jake ali čvrste i zdrave stabljike i mase lista. U tu svrhu, snabdevanje azotom od 50-65 kg N/ha je obično dovoljno, takođe za skladištenje i povećenje otpornosti na gljivična oboljenja. Bujni korenov sistem može imati ekstremna usvajanja hranljivih materija, posebno u zemljištima koja su bogata humusom.

Suncokret related desktop image Suncokret related tablet image Suncokret related mobile image

Jedna primena u proleće

Jedna primena u proleće image

Jedna primena u proleće

Jednokratna doza ukupnih potreba hranljivih materija Suncokretu su neophodne koncentrovane hranljive materije pre početka rasta. Zbog toga, optimalno je đubrenje pre setve. Ukupna potrebna količina hranljivih materija se može primeniti u jednoj dozi. Suncokret se umereno đubri azotom u poređenju sa stopom ekstrakcije, a kako bi se izbegli gore opisani efekti. Naročito su pogodna azotna đubriva koja sadrže sumporne kiseline, azotno-fosforna NPK đubriva ili niskohloridna kalijumova đubriva. Stoga, za suncokrete, kao uljanu biljku, važi da se posebna pažnja mora obratiti na bor. .