frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Мед (Cu)
  2963.546
  Cu
 • Йонна форма
  Мед (Cu) ionic formula image
 • анион/катион
  Cu2+
 • Мед (Cu) influance image
  Класове
 • Мед (Cu) origin image
  Източник: вулканичен
 • Мед (Cu) mobility image
  8 – 10 мм около корена

Мед

(Cu)

Медта е тежък метал и често се използва като фунгицид. В почви, в които е в излъшък, оказва негативно въздействие върху плодородието. Течните торове също водят до излишък, когато се прилагат многократно върху едни и същи парцели. От друга страна, в почви, които се бедни на мед, неговият недостиг води до проблеми с плодородието при житните култури. Качеството на фуражните треви също може да се влоши. Проблемът може да бъде решен лесно посредством анализ на почвата или фуража.
Cu
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
МЕТАБОЛИЗЪМ
Медта участва главно в процеса на фотосинтеза в хлоропластите. Логичното последствие в случай на дефицит е избледняването (хлороза) на младите листа. Освен това тя участва в образуването на клетъчните стени, по-конкретно на лигнина. Дефицитът на мед също води до липса на здравина. Накрая, медта играе ключова роля и при синтеза на протеини. При зърнените култури в частност, дефицитът води до обезцветяване на върховете на листата (заболяване „бял връх“) и празен клас при прибиране на реколтата (дисфункция в опрашването). Излишъкът на мед също е проблем: той възпрепятства развитието на корена чрез инхибиране на микробната активност (ризосферата). Освен това той може да доведе до ферохлороза. На ниво животни, дефицитът води до нарушения в растежа, плодитостта, прекомерен апетит, анемия, обезцветяване на козината и податливост към инфекции.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ
Медта не е особено мобилна в почвата и само малка част се абсорбира от културите.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Наличността на мед е частично свързана с нейното съдържание в почвата, но също така и с механизмите на комплексообразуване от органичните вещества и евентуалните блокирания от антагонизъм: молибден, в случай на високо pH или излишък на цинк действа като конкурент при абсорбцията на ниво корен. Трябва да се вземе предвид отрицателно взаимодействие между микроелементите. Важно е внимателно да бъде подбрано свързването между микроелементите за техния синергичен ефект. LAT Nitrogen предоставя добри съвети за правилното комбиниране на микроелементите.
Гранитните почви и варовиковите почви са с естествено ниско съдържание на мед. Високото съдържание на органични вещества ще свърже медта и ще забави нейната наличност. Варуването има същия ефект. During a hot spring,the risk of yield loss is higher when copper is the limiting factor.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Cu
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Симптомите на дефицит на мед са особено трудни за откриване, с изключение на някои култури в напреднал стадий на развитие, като безплодие при пшеницата. Последното може да се обобщи като бяло обезцветяване на върховете на най-младите листа, последвано от нарушения в класовете, което може да доведе до „празни класове“. Като цяло дефицитът засяга предимно новоразвити тъкани, поради ниската мобилност на медта.

Излишък & Нужди

Излишъкът на мед е опасен за овцете. Дори за зърнени култури, които изискват по-високи количества мед, излишъкът може да бъде вреден, особено при твърда пшеница.

Медта, често присъстваща под формата на сулфид в магматични скали, не може да бъде усвоена поради ниското ѝ съдържание в скалите. Геологично тя трябва да бъде разтворена, след това утаена с други метали, за да се получи концентрация. (Халкопирит CuFeS2 или Малахит Cu2CO3(OH)2) Медни находища се експлоатират от хората от повече от 4000 години. В световен мащаб има недостиг и недостатъчно находища. За храненето на растенията се препоръчва листно торене, което позволява да бъде осигурена ефективност на елементите и отговорно управление на този ресурс. По този начин то се въвежда прецизно до чувствителните култури в правилния момент: за зърнени култури (пшеница, ечемик, овес) по време на късното братене, преди класа да е станал 1 см.
ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО
За постигане на умерена асимилация в критичния етап преди поникване, оксихлоридната форма в умерено концентриран състав, се оказва правилният агрономичен и икономически компромис. Така се предотвратява дефицита, без да се развива ненужно или вредно натрупване.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА

Износ с EDTA изглежда ефективно определя потенциала за асимилация на Cu от култури в почвения разтвор. Можем да вземем предвид следните гранични стойности за ефективност:

 • При почви, богати на органични вещества (> 2,5%), минималното съдържание е 2 ppm
 • При почви с умерено съдържание на органични вещества (1,8 – 2,5%) минималното съдържание е 1,4 ppm
 • При почви, бедни на органични вещества (< 1,8%), минималното съдържание е 1 ppm.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Това е основният фактор, който обуславя наличието на Cu. Cu е минералният елемент, който участва най-много в комплексообразуване от органичните вещества, хуминови и фулвинови киселини. Високото съдържание на органични вещества прави Cu недостъпен за растенията.
СТРУКТУРА
Почвите с едри текстури, ниски нива на глина и утайки, песъчливите почви и силно отмитите почви са чувствителни към дефицит. В този смисъл, варовиковите почви с високо рН и в частност, богатите на органични вещества, също са чувствителни към дефицит. Последно, органичните и торфените почви имат проблем с наличието на Cu.
КЛИМАТ
Периодите на суша намаляват наличността на Cu.
pH
Повишаването на рН намалява разтворимостта на медта и количеството Cu2+ в почвения разтвор. Някои дефицити могат да се наблюдават при кисело рН в отмити песъчливи почви.