frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Meď (Cu)
  2963.546
  Cu
 • Iónová forma
  Meď (Cu) ionic formula image
 • Anión/Katión
  Cu2+
 • Meď (Cu) influance image
  Klas
 • Meď (Cu) origin image
  Zdroj: Sopečný
 • Meď (Cu) mobility image
  8-10mm okolo korienkov

Meď

(Cu)

Meď je ťažký kov často používaný vo fungicídoch. V pôdach ktoré majú vysoký obsah má vplyv na úrodnosť. Hnoj tiež zodpovedá za jej nadbytok, ak sa používa opakovane na rovnakých plochách. Na druhú stranu, v pôdach, ktoré sú geologicky chudobné na meď, vedie nedostatok medi k problémom pri hnojení obilnín. Kvalita kŕmnych tráv môže tiež trpieť. Preto je pomerne jednoduché odstrániť problém, ktorý môže byť presne identifikovaný pomocou zeminy alebo analýzy siláže.
Cu
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
METABOLIZMUS
Meď sa podieľa predovšetkým na fotosyntéze na úrovni chloroplastov. Logickým dôsledkom v prípade nedostatku je vyblednutie (chloróza) mladých listov. Tiež sa podieľa na tvorbe bunkových stien, predovšetkým lignínu. Nedostatok má za následok nedostatočnú pevnosť. A nakoniec, meď tiež zohráva kľúčovú úlohu pri syntéze proteínu. Najmä v obilninách vedie jej nedostatok k vyblednutiu špičiek listov (choroba bielych špičiek) a môže mať za následok prázdny klas pri zbere (dysfunkcia pri opeľovaní). Prebytok medi je tiež problém: bráni vývoju koreňov inhibíciou mikrobiálnej aktivity v rizosfére. To môže tiež viesť k železitej chloróze. U zvierat vedie nedostatok k poruchám rastu, plodnosti, poruchám príjmu potravy, anémii, vyblednutiu vlasov a náchylnosti k infekcii.
ABSORPČNÉ MECHANIZMY
Meď nie je veľmi mobilná v pôde a iba jej malá časť je pohlcovaná plodinami.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI
Dostupnosť medi čiastočne súvisí s jej obsahom v pôde, ale aj s komplexotvorným mechanizmom, organickou hmotou a možným zablokovaním antagonizmom: molybdén v prípade vysokej pH alebo nadbytku zinku pôsobí ako konkurent v absorpcii koreňov. Je potrebné mať na pamäti negatívne interakcie medzi stopovými prvkami, a preto je dôležité starostlivo vyberať spojenie medzi stopovými prvkami pre ich synergický efekt. Borealis LAT poskytne pomoc v rámci správnej kombinácie stopových prvkov.
Granitové pôdy a vápencové pôdy majú prirodzene nízky podiel medi. Vysoký obsah organickej hmoty izoluje meď a spomaľuje jej dostupnosť. Vápnenie má rovnaký účinok. A napokon, na klimatickej úrovni v horúcom prameni je riziko straty výnosnosti vyššie vtedy, keď meď je limitujúcim faktorom.

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • nutrient very sensible icon

  Vysoká

 • nutrient very fairly icon

  Význačná

 • nutrient very moderately icon

  Stredná

Cu
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kapusta
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
melón
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Zemiaky
Grassland
Salad
sója
Tobacco
Paradajky
Slnečnica

Citlivosť a symptómy

Príznaky deficitu medi je obzvlášť ťažké zistiť okrem niektorých plodín v pokročilom štádiu, ktoré majú napr. neúrodnosťpšenice. Symptómy môžeme zhrnúť ako biele sfarbenie špičiek najmladších listov, následne nastanú problémy pri výseve, ktoré môžu viesť k „prázdnym klasom“. Všeobecne platí, že nedostatok sa týka hlavne novo vyvinutého tkaniva, čo je spôsobené nízkou mobilitou medi.

Prebytok a potreba

Prebytok medi je nebezpečný pre ovce. Dokonca aj na úrovni obilnín, ktoré vyžadujú vyššie množstvo medi, prebytok môže byť škodlivý, predovšetkým v tvrdej pšenici.

Meď je často prítomná vo forme sulfidu v magmatických horninách, a nemôže byť využitá pre svoj nízky obsah v skalách. Geologicky musí byť rozpustená, a potom sa vyzráža s inými kovmi, aby nadobudla vyššiu koncentráciu. (Chalkopyrit CuFeS2 alebo malachit Cu2CO3(OH)2) Medené ložiská boli využívané ľuďmi po tisícročia, po už viac ako 4000 rokov. Na globálnej úrovni je v ich nánosoch nedostatok a nízka koncentrácia. Pre použitie vo výžive rastlín sa odporúča aplikácia na listy, čo umožňuje účinnosť poskytovaných jednotiek a zodpovedné riadenie tohto zdroja. Takto sa prvok dostane k citlivým plodinám v pravý čas: u obilnín (pšenica, jačmeň, ovos), koncom odnožovania, predtým, ako má „klas 1 cm“.
VÝROBNÝ POSTUP
Pre splnenie cieľa miernej asimilácie v rámci kritickej fázy pred-klíčenia, sa oxychlorid v mierne koncentrovanom zložení ukázal ako správny agronomický a ekonomický kompromis, aby sa dosiahol cieľ prevencie deficitu bez toho, aby sa prejavilo zbytočné alebo nežiaduce hromadenie.
OBSAH PÔD

Zdá sa, že extrakcie EDTA účinne predstavujú potenciál pre asimilovateľný Cu plodín v pôdnom roztoku. Môžeme uvažovať o nasledovných prahových hodnotách výkonu:

 • V pôde bohatej na organické látky (>2,5 %) je minimálny obsah 2 ppm
 • V pôde so stredným výskytom organických látok (1,8 - 2,5 %) je minimálny obsah 1,4 ppm
 • V pôde s nízkym výskytom organických látok (<1,8 %) je minimálny obsah 1 ppm.
OBSAH ORGANICKEJ HMOTY
To je hlavný faktor podmieňujúci dostupnosť Cu. Cu je minerálny prvok, ktorý je najkomplexnejší vďaka organickým látkam, humínovým kyselinám a fulvokyselinám. Vysoké hladiny organických látok majú sklon k tomu, aby rastlinám nesprístupňovali Cu.
ŠTRUKTÚRA
Pôdy s hrubými textúrami, nízkym obsahom ílu a bahna, piesočnaté pôdy a vysoko vylúhované pôdy sú citlivé na nedostatok. Preto vápenaté pôdy a kriedne pôdy s vysokým pH najmä v prípade, ak sú bohaté na organické látky, sú tiež citlivé na nedostatok. A napokon, organické a rašelinové pôdy sú veľmi problematické v rámcu dostupnosti Cu.
KLÍMA
Suché obdobie znižujú dostupnosť Cu.
pH
Zvýšenie pH znižuje rozpustnosť medi a množstvo Cu2+ v pôdnom roztoku. Niektoré zjavné nedostatky možno pozorovať v kyslom pH vo vylúhovaných piesočnatých pôdach.