frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Bakar (Cu)
  2963.546
  Cu
 • Jonski oblik
  Bakar (Cu) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  Cu2+
 • Bakar (Cu) influance image
  Klas
 • Bakar (Cu) origin image
  Izvor: Vulkanska masa
 • Bakar (Cu) mobility image
  8–10mm oko korena

Bakar

(Cu)

Bakar spada u teške metale i često se koristi kao fungicid. U zemljištima gde se akumulira, negativno utiče na plodnost. Tečni stajnjak je takođe odgovoran za višak kada se više puta primenjuje na istim parcelama. S druge strane, zemljišta koja su geološki siromašna bakrom, podrazumevaju unos bakra đubrenjem. Kvalitet krmnog bilja takođe može smanjen. Zbog toga je prilično lako korigovati problem koji se može tačno identifikovati pomoću analize zemljišta ili biljne mase.
Cu
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
METABOLIZAM
Bakar je uglavnom uključen u fotosintezu na nivou hloroplasta. Logična posledica u slučaju nedostatka je bledilo (hloroza) mladih listova. Takođe je uključen u formiranje ćelijskih zidova, naročito lignina. Nedostatak rezultira smanjenjem krutosti biljaka. Bakar takođe igra ključnu ulogu u sintezi proteina. Posebno kod žitarica nedostatak dovodi od promene boje vrhova listova (bolest belog vrha) do praznog klasa pri žetvi(disfunkcija u oprašivanju). Višak bakra je takođe problem: otežava razvoj korena inhibiranjem mikrobne aktivnosti rizosfere. Takođe može dovesti do hloroze. Kod životinja, nedostatak dovodi do poremećaja rasta, plodnosti, anemije, promene boje dlake i podložnosti infekcijama.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Bakar nije veoma pokretljiv u tlu, a kulture apsorbuju samo mali deo.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Dostupnost bakra delimično je povezana sa njegovim sadržajem u zemljištu, sa postupkom vezivanja u zemljištu i mogućeg antagonizma: molibden, u slučaju visoke pH vrednosti ili viška cinka, deluje kao konkurent na nivou korenske apsorpcije. Treba imati na umu negativnu interakciju između mikroelemenata i važno je pažljivo izabrati međusobno povezivanje zbog njihovog sinergijskog efekta. Kompanija LAT Nitrogen vam nudi kvalitetne savete u pogledu pravilne kombinacije mikroelemenata.
Granitna i krečnjačka zemljišta prirodno imaju mali sadržaj bakra. Visok sadržaj organske materije će vezatiti bakar i umanjiti njegovu dostupnost. Đubrenje zemljišta krečnjakom ima isti efekat. Tokom toplog proleća, rizik od gubitka prinosa je veći kada je bakar ograničavajući faktor.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

Cu
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Posebno je teško otkriti simptome nedostatka bakra, osim na nekim kulturama u kasnijim stadijumima ( neplodnost pšenice). Ovo drugo se može sumirati kao bela promena na vrhovima najmlađih listova, praćene poremećajima truljenja koje mogu dovesti do „praznog klasja“. U opštem slučaju, nedostatak uglavnom utiče na novo razvijena tkiva, usled niske pokretljivosti bakra.

Suficit & potrebe

Višak bakra je opasan za ovce. Čak i kod žitarica koje zahtevaju veću količinu bakra, višak može biti štetan, posebno sušnim oblastima.

Bakar, prisutan u obliku sulfida u magmatskim stenama, ne može se eksploatisati zbog niskog sadržaja. Geološki, mora se rastopiti, a zatim istaložiti sa drugim metalima radi postizanja koncentracije. (halkopirit CuFeS 2 ili malahit Cu2CO3(OH)2) Naslage bakra su ljudi eksploatisali milenijumima, preko 4.000 godina. Na globalnom nivou, postoji nestašica i niska koncentracija u naslagama. Za upotrebu u ishrani bilja preporučuje se folijarna primena koja omogućava precizno doziranje i efikasno korišćenje ovog elementa. Na taj način se, u pravo vreme, prihranjuju osetljivi usevi: žitarice (pšenica, ječam, zob) u kasnom bokorenju, pre faze „klas 1 cm“.
PROCES PROIZVODNJE
Da bi se zadovoljio cilj umerenog usvajanja u kritičnoj fazi pre klicanja, forma oksihlorida u umereno koncentrovanoj formulaciji pokazala se kao pravi agronomski i ekonomski kompromis u cilju postizanja prevencije deficita, a bez stvaranja nepotrebne ili štetne akumulacije.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA

Čini se da ekstrakcija EDTA efektivno predstavlja potencijal za bakar koji kulture mogu usvojiti iz zemljišnog rastvora. Možemo razmotriti sledeće granične vrednosti performansi:

 • U zemljištu bogatom organskim materijama (> 2,5%), minimalni sadržaj je 2 ppm
 • u zemljištu sa umerenim organskim materijama (1,8-2,5%), minimalni sadržaj je 1,4 ppm
 • u zemljištu koje je siromašno organskim materijama (< 1,8%), minimalni sadržaj je 1 ppm.
SADRŽAJ ORGANSKE MATERIJE
Ovo je glavni faktor koji uslovljava dostupnost bakra. Bakar je mineralni element koji se najčešće nalazi vezan u organskoj materiji, humusnim i fulvičnim kiselina. Organske materije čvrsto vezuju bakar te umanjuju dostupnost biljkama.
TEKSTURA
Na zemljištima sa grubom teksturom, niskim nivoom gline i sedimenta, peščana tla i isprana zemljišta nedostatak se često javlja. U tom smislu, krečnjaci, krečnjačka zemljišta visoke pH vrednosti, a naročito ako su bogata organskom materijom, takođe su predodređena na nedostatak. Na kraju, organska i tresetna zemljišta su veoma problematična zu smislu dostupnosti bakra.
KLIMATSKI USLOVI
Sušni uslovii umanjuju dostupnost bakra.
pH VREDNOST
Porast pH vrednosti umanjuje rastvorljivost bakra i količinu Cu2+ u zemljišnom rastvoru. Neki očigledni nedostaci se i dalje mogu posmatrati u kiseloj sredini u ispucalim peščanim zemljištima.