frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Měď (Cu)
  2963.546
  Cu
 • Iontová forma
  Měď (Cu) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Cu2+
 • Měď (Cu) influance image
  Pro klas
 • Měď (Cu) origin image
  Zdroj: Vulkanický
 • Měď (Cu) mobility image
  8-10 mm kolem kořenů

Měď

(Cu)

Měď je těžký kov a často se používá jako fungicid. V půdách, kde je jeho obsah příliš vysoký, negativně ovlivňuje úrodnost půdy. Při opakované aplikaci kalu na stejné pozemky může také vzniknout nadbytek. Na druhé straně půdy geologicky chudé na měď představují problémy při výživě obilovin. Může také utrpět kvalita krmných pícnin. Proto je velmi snadné korigovat problém, který lze snadno zjistit analýzou půdy nebo píce.
Cu
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
METABOLISMUS
Měď se především podílí na fotosyntéze na úrovni chloroplastů. Logickým důsledkem nedostatku je proto blednutí (chloróza) mladých listů. Podílí se i na tvorbě buněčných stěn, zejména ligninu. Nedostatek tedy vede ke ztrátě pevnosti buněčné stěny. A konečně hraje měď důležitou roli v syntéze bílkovin. Zejména u obilovin vede nedostatek ke změně barvy konců listů (nemoc bílých špiček listů) až po prázdné klasy pro sklizni (nefunkčnost opylení). Také nadměrné množství mědi je problém: zpomaluje vývoj kořenů potlačováním mikrobiální aktivity rhizosféry. Může také způsobit železitou chlorózu. Na živočišné úrovni může nedostatek způsobovat poruchy růstu, plodnosti, pika, anémii, šedivění srsti a náchylnost k infekcím.
MECHANISMY ABSORPCE
Měď je v půdě velmi mobilní a plodiny absorbují jen malou část.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST
Dostupnost mědi částečně souvisí s jejím obsahem v půdě, ale i s mechanismy slučování organické hmoty a možnými blokádami antagonisty: molybden, v případě vysokého pH nebo nadměrného obsahu zinku, působí jako konkurent na úrovni absorpce kořenovým systémem. Negativní interakce mezi stopovými prvky je třeba mít na paměti a je důležité pečlivě vybírat kombinace stopových prvků pro jejich synergické účinky. Společnost LAT Nitrogen nabízí poradenství v oblasti správných kombinací stopových prvků.
Nízkým obsahem mědi se obvykle vyznačují žula a vápenec. Vysoký obsah organické hmoty separuje měď a snižuje její dostupnost. Stejný účinek má vápnění půdy. A konečně na úrovni klimatu, v případě teplého jara je větší riziko snížení výnosu, kde je limitujícím faktorem měď.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

Cu
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

Příznaky nedostatku mědi se zvlášť těžko zjišťují, kromě některých pozdních fází, jako je neúrodnost pšenice. Ta se projevuje jako bílé zbarvení špiček nejmladších listů, po němž následují poruchy tvorby klasu, které mohou vést k „prázdnému klasu“. Obecně nedostatek hlavně ovlivňuje nově se tvořící tkáně díky nízké mobilitě mědi.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek mědi je nebezpečný pro ovce. I u obilovin, které potřebují vyšší hladiny mědi, může být nadbytek škodlivý, zejména v případě tvrdé pšenice.

Měď, často přítomná v magmatických horninách v podobě sirníku, není využitelná pro svůj nízký obsah v hornině. Geologicky se musí rozpustit, pak srážet s jinými kovy, aby bylo dosaženo potřebné koncentrace (Chalcopyrite CuFeS2 or Malachite Cu2CO3(OH)2). Ložiska mědi lidé těžili po tisíciletí, po víc než 4 000 let. Na globální úrovni jich není mnoho a měď se v nich nachází v nízkých koncentracích. Pro použití pro výživu rostlin se doporučuje aplikace na listy, která umožňuje účinnost a odpovědné nakládání s tímto vzácným zdrojem. Tímto způsobem se dodává pouze citlivým plodinám a ve správný čas: v případě obilovin (pšenice, ječmen, oves) ve fázi pozdního odnožování před fází 1 cm klasu.
PROCES VÝROBY
Pro splnění požadavku střední asimilace v kritické fázi před klíčením se jako správný agronomický a ekonomický kompromis pro prevenci nedostatku bez zbytečné a škodlivé akumulace jeví forma oxychloridu ve střední koncentraci.
OBSAH V PŮDĚ

Extrakce EDTA se jeví jako účinný potenciál pro asimilaci mědi plodinami z půdního roztoku. Můžeme uvažovat následující prahy účinnosti:

 • V půdě bohaté na organickou hmotu (>2,5%) je minimální obsah 2 ppm
 • V půdě se středním množstvím organické hmoty (1,8-2,5%) je minimální obsah 1,4 ppm
 • V půdě chudé na organickou hmotu (<1,8%) je minimální obsah 1 ppm.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ
To je hlavní faktor dostupnosti Cu. Cu je minerální prvek hromadící se nejvíce v organické hmotě, huminových a fulvonových kyselinách. Vysoký obsah organické hmoty proto může zajistit dostupnosti mědi pro rostliny.
STRUKTURA
Půdy s drsnou strukturou, s nízkým obsahem jílu a kalu, písčité půdy a půdy náchylné na vyplavování jsou citlivé na nedostatek. V tomto smyslu jsou na nedostatek citlivé i vápenité půdy, křídové půdy s vysokým pH, zejména pokud jsou bohaté na organickou složku. A konečně organické a rašelinné půdy jsou z hlediska dostupnosti mědi velmi problematické.
KLIMA
Období sucha snižují dostupnost Cu.
pH
Zvyšování pH snižuje rozpustnost mědi a množství Cu2+ v půdním roztoku. Zjevný nedostatek lze pozorovat v kyselých písčitých půdách náchylných k vyplavování.