frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Mangan (Mn)
  2554.938
  Mn
 • Iontová forma
  Mangan (Mn) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Mn2+
 • Mangan (Mn) influance image
  Pro listy
 • Mangan (Mn) origin image
  Zdroj: Vulkanický
 • Mangan (Mn) mobility image
  4-6mm kolem kořenů

Mangan

(Mn)

Tento stopový prvek stojí za zmínku, jak pro svoje účinky, tak pro způsob, jakým účinkuje. Na rozdíl od ostatních prvků, když všechno funguje a podmínky růstu jsou optimální, začne mangan působit na růst plodin negativně. Ve správně provzdušněné a odvodněné půdě za optimálních podmínek růstu se dočasně mění na méně dostupnou formu právě v okamžiku, kdy ho rostliny potřebují nejvíce. Proto je důležité zvažovat interakce půdy s klimatem po posouzení rizika nedostatku a nutnosti zásahu, hlavně aplikací na listy, na podporu růstu plodin a zmírnění kritické fáze.
Mn
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
METABOLISMUS:
Mangan ne podílí na redukci dusičnanů a syntéze aminokyselin při tvorbě bílkovin. Jeho nedostatek zpomaluje růst, v tomto případě sušiny, a proto ztráty produkce. Na enzymatické úrovni hraje zásadní roli v syntéze chlorofylu, proto se může rozvinou chloróza mezi žilkami mladých listů, když je ho nedostatek. Hlavně během plného vegetativního vývoje může být mangan spolu s dusíkem a hořčíkem určujícím faktorem úspěšného pěstování většiny plodin.
MECHANISMY ABSORPCE:
Mangan je absorbován rostlinami ve stavu redukce na Mn2+. Za přítomnosti kyslíku přechází do formy Mn3+; už se nemůže rozpouštět a je proto pro rostliny nedostupný. Toto je vratná reakce, kterou lze zvrátit účinky deště nebo hutnění. Může to vypadat jako paradox, ale v řádně odvodněné a provzdušněné půdě příznivé pro její biologickou aktivitu a růst rostlin se mangan stává prvním limitujícím faktorem.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST:
Přidávání do půdy není účiné, protože dostupnost manganu určují právě půdní a klimatické podmínky. Proto je nutný zásah aplikací na listy s co největším fragmentováním jednotlivých zásahů.
Půdy s vysokým obsahem žuly a pískovce jsou přirozeně chudší než sopečná půda nebo sedimenty. Vysoký obsah organické hmoty vylehčuje strukturu půdy a negativně ovlivňuje rozpustnost manganu. Stejný účinek má vápnění půdy. A konečně z hlediska klimatu suché počasí přítomnosti využitelného manganu právě neprospívá. Ve vlhkých půdách, nasáklých vodou za zimy, se mangan projevuje modravými glejovými skvrnami, které signalizují jeho dočasné srážení.
MANGAN LZE NAJÍT V PŮDĚ V RŮZNÝCH FORMÁCH:
Oxidovaná trojvazná nebo čtyřvazná forma, která se velmi obtížně asimiluje, je nejdůležitější: Mn 3+ a Mn 4+. Divalentní Mn2+, který plodiny dokáží asimilovat, je absorbován v jílovitých minerálech a v organické hmotě a je obsažen i v půdním roztoku.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

Mn
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

V obilninách, které trpí nedostatkem manganu, jsou jednotlivé rostliny rozmístěny po poli v nepravidelných shlucích. Nejvíce jsou postiženy plochy nakypřené půdy, s viditelnými příznaky podél stopy traktorových pneumatik. Jasně je vidět rozdíl v barvě, protože rostliny ve stopách pneumatik jsou tmavě zelené a v jejich okolí světle zelené. Například na vinné révě vede nedostatek k chloróze žilkoví listů.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek manganu v půdě může negativně ovlivnit plodiny rostoucí ve vlhké půdě, nebo v deštivých či anaerobních podmínkách.

Pro splnění cíle absorpce po aplikaci na listy dostačuje použití síranů, nebo lépe oxidů, dusičnanů a uhličitanů. Obecně se mangan dostane do listů během pár dní, což zajistí doplnění, které lze během vegetativní fáze několikrát obnovit. Volba složení usiluje o rozdělení účinků aplikace na list na delší období, aby bylo možno omezit počet aplikací.
OBSAH V PŮDĚ:
Ačkoliv většina manganu přítomného v půdě má formu oxidů, je analýza manganu pomocí EDTA nebo DTPA extrakce dobrým ukazatelem potenciálu využitelného manganu.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ:
Vysoký poměr organické hmoty může mangan blokovat tvorbou komplexu manganu a organické hmoty.
STRUKTURA:
Lehlá písčité složení půdy jsou předmětem trvalého provzdušňování, které způsobuje oxidaci manganu. Povrchové vrstvy jílu a vápence, kromě filtračního účinku, obsahují hodně vápníku, který může mangan blokovat.
KLIMA:
Klima má velký vliv na dostupnost manganu Mn2+. Nedostatek se zvyšuje za chladného a vlhkého počasí. Tento stav dále zhoršuje nízká teplota půdy. Bylo pozorováno, že za podmínek intenzivního osvětlení se potřeba manganu u rostlin snižuje. A konečně za příznivých podmínek růstu, provzdušnění a vlhkosti se mangan oxiduje a není už pro rostliny využitelný.
pH:
Dostupnost manganu je také silně ovlivněna půdním pH. Při pH<6 je riziko nedostatku manganu nízké, ale množství Mn2+v absorbované formě se snižuje 100krát, když hodnota pH stoupá o jednu jednotku. Při pH 7 a vyšším většinu přítomného manganu představuje trojvazná forma a riziko nedostatku se zvyšuje. Ale ve velmi kyselých půdách bohatých na mangan se prvek může stát toxickým. Časté vápnění se mangan blokuje díky zvyšování pH.