frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Mangan (Mn)
  2554.938
  Mn
 • Postać jonowa
  Mangan (Mn) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Mn2+
 • Mangan (Mn) influance image
  Liść
 • Mangan (Mn) origin image
  Pochodzenie: Wulkaniczne
 • Mangan (Mn) mobility image
  4-6 mm wokół korzenia

Mangan

(Mn)

Ten pierwiastek śladowy warto znać, zarówno pod względem wydajności, jak i sposobu działania. W przeciwieństwie do innych pierwiastków, podczas optymalnych warunków wzrostu, mangan ma negatywny wpływ na wzrost upraw. Przy prawidłowo napowietrzonych i zdrenowanych glebach, podczas wzrostu, tymczasowo przechodzi on w mniej dostępną formę, w momencie, gdy rośliny najbardziej jej potrzebują. Dlatego ważne jest, aby rozważyć interakcje typu „gleba-klimat”, aby ocenić ryzyko niedoboru i interweniować, głównie poprzez stosowanie dolistne, w celu zapewnienia uprawie wsparcia i złagodzenia przebiegu fazy krytycznej.
Mn
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
METABOLIZM
Mangan bierze udział w redukcji azotanów i syntezie aminokwasów w celu budowania białek. Niedobór zawsze prowadzi do zaburzenia wzrostu, w tym przypadku do braku suchej masy, a zatem do straty polnu. W kwestii enzymów, odgrywa kluczową rolę w syntezie chlorofilu, co tłumaczy, dlaczego chloroza może rozwijać się między nerwami młodych liści, gdy występują niedobory. Podczas pełnego wegetatywnego rozwoju, mangan, wraz z azotem i magnezem, może być czynnikiem decydującym o powodzeniu rozwoju większości upraw.
MECHANIZMY ABSORPCJI
Mangan jest wchłaniany przez rośliny w formie manganawej, Mn2+ . W obecności tlenu, przechodzi w stan manganu Mn3+; forma ta nie ulega już rozkładowi i staje się niedostępna. Pod wpływem deszczu lub zagęszczania, reakcja ta może ulec odwróceniu. Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale w prawidłowo osuszonych i napowietrzonych glebach, sprzyjających aktywności biologicznej gleby i wzrostowi roślin, mangan jest pierwszym czynnikiem ograniczającym.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Dostarczanie składników do gleby jest bezcelowe, ze względu na warunki klimatyczne, które decydują o dostępności manganu. Konieczna jest zatem interwencja z nawożeniem dolistnym, przy jednoczesnym dzieleniu dawek.
Gleby o wysokiej zawartości granitu i piaskowca są naturalnie uboższe niż gleby wulkaniczne lub osadowe. Wysoka zawartość materii organicznej rozluźnia strukturę i negatywnie wpływa na rozpuszczalność manganu. Wapnowanie daje takie same rezultaty. Wreszcie, sucha pogoda nie sprzyja dostępności wchłanialnego manganu. Na glebach wilgotnych, ewentualnie przesiąkniętych wodą po okresie zimowym, mangan można wykryć ze względu na niebieskawe plamy glejowe, wskazujące na tymczasowe zjawisko zanieczyszczenia.
MANGAN MOŻNA ZNALEŹĆ W GLEBIE W RÓŻNYCH POSTACIACH:
Najbardziej ważne są utlenione, trójwartościowe lub czterowartościowe formy, które są bardzo trudne w asymilacji: Mn 3+ i Mn 4+. Dwuwartościowa postać Mn 2+, która może być asymilowana przez rośliny uprawne, jest wchłaniana przez minerały ilaste i materię organiczną, a także jest zawarta pod postacią roztworu glebowego.

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

Mn
Kapusta
Marchew
Kukurydza na kiszonkę
Jęczmień jary
Burak cukrowy
Słonecznik
Rzepak ozimy
Jęczmień ozimy

Tabela wrażliwości & objawy

Rośliny zbożowe cierpiące na niedobory manganu generalnie rozłożone są na całej powierzchni jako nieregularne skupiska. Obszary, na których gleba jest wywiewana, są dotknięte najbardziej, a objawy widoczne są obok śladów opon ciągnika. Różnica kolorów jest wyraźnie widoczna, ponieważ rośliny w śladach opon są ciemnozielone, a na bokach jasnozielone. Na przykład w winoroślach, niedobór prowadzi do chlorozy nerwów liści.

Nadmiar & potrzeby

Nadmiar manganu w glebie może negatywnie wpływać na uprawy rosnące na wilgotnych glebach, w warunkach deszczowych lub beztlenowych.

Aby uzyskać konkretne wchłanianie poprzez nawożenie dolistne, wystarczające może być stosowanie siarczanów, a jeszcze lepiej tlenków, azotanów i węglanów. Co do zasady, mangan przedostaje się do liści w ciągu kilku dni, co zapewnia uzupełnianie, które może być kilkukrotnie ponawiane podczas fazy wzrostu wegetatywnego. Wybór preparatu ma na celu utrzymanie wydajności nawożeń dolistnych na wystarczająco długi okres, w celu ograniczenia liczby stosowań.
ZAWARTOŚĆ GLEBY
Chociaż większość manganu obecnego w glebie ma postać tlenków, analiza manganu na podstawie pobierania EDTA lub DTPA jest właściwym wskaźnikiem potencjału wchłanialnego manganu.
ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ
Wysoka zawartość materii organicznej powoduje zablokowanie manganu przez tworzenie kompleksu manganu/materii organicznej.
TEKSTURA
Lekkie, piaszczyste gleby podlegają ciągłemu napowietrzaniu, co powoduje utlenianie manganu. Glina powierzchniowa i wapień, oprócz swojego działania filtrującego, zawierają pewną ilość wapnia, która może powodować blokowanie manganu.
KLIMAT
Klimat ma duży wpływ na dostępność Mn2+. Wpływ niedoboru zwiększa się przy chłodnych i wilgotnych warunkach. Niska temperatura gleby dodatkowo potęguje to zjawisko. Zaobserwowano, że w warunkach dużej jasności zapotrzebowanie upraw na mangan jest mniejsze. Wreszcie, w sprzyjających warunkach wzrostu, napowietrzania i wilgotności, mangan zostaje utleniony i nie może już być wchłaniany.
pH
Wartość pH ma silny wpływ na dostępność manganu. Przy pH<6 ryzyko niedoboru manganu jest małe, ale ilość Mn2+w formie wchłanialnej spada o 100 razy kiedy wartość pH wzrasta o jedną jednostkę. Przy pH 7 i wyższym, formy trójwartościowe stanowią większość, a ryzyko niedoboru jest wówczas podwyższone. Jednakże w glebach bardzo kwaśnych i manganowych, pierwiastek może mieć działanie toksyczne. Częste wapnowanie powoduje blokowanie manganu, ze względu na wzrost pH.