frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Mangán (Mn)
  2554.938
  Mn
 • Iónová forma
  Mangán (Mn) ionic formula image
 • Anión/Katión
  Mn2+
 • Mangán (Mn) influance image
  List
 • Mangán (Mn) origin image
  Zdroj: Sopečný
 • Mangán (Mn) mobility image
  4-6mm okolo korienkov

Mangán

(Mn)

Ide o stopový prvok, ktorý je dobré poznať, a to tak pre jeho výkon ako aj spôsob, akým funguje. Na rozdiel od iných prvkov, keď je všetko v poriadku a rastové podmienky sú optimálne, mangán je naďalej negatívne zapojený do rastu plodín. V riadne zvetranej a odvodnenej pôde a za podmienok rastu dočasne zmení na menej prístupnú formu v okamihu, keď to rastliny najviac potrebujú. Preto je dôležité vziať do úvahy interakcie „pôda-klíma“ aby bolo možné posúdiť riziko nedostatku a zasiahnuť najmä jeho aplikáciou na list, ktorá podporí úrodu a zmierni kritickú fázu.
Mn
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
METABOLIZMUS:
Mangán sa podieľa na redukcii dusičnanov a syntéze aminokyselín pre budovanie bielkovín. Nedostatok vedie vždy k nedostatkom v raste, v tomto prípade k nedostatku sušiny, a tým k strate v produkcii. Na enzymatickej úrovni zohráva dôležitú úlohu pri syntéze chlorofylu, čo vysvetľuje, prečo sa môže medzi žilami mladých listov v prípade nedostatku objaviť chloróza. V podstate v priebehu celého vegetatívneho vývoja platí, že mangán spolu s atómom dusíka a horčíka môže byť určujúcim faktorom pre úspešné pestovanie väčšiny plodín.
ABSORPČNÉ MECHANIZMY:
Mangán je absorbovaný rastlinami v mangánatom stave, t.j. znížený na Mn2+. Za prítomnosti kyslíka prechádza na manganatý stav Mn3+; nie je rozpustiteľný a stáva sa nedostupný. Vplyvom dažďa alebo zhutnenia ide o reverzibilnú reakciu. Môže to znieť ako paradox, ale v riadne odvodnených a zvetraných pôdach, ktoré sú priaznivé pre biologickú aktivitu a rast rastlín, sa mangán stane najviac obmedzujúcim faktorom.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI:
Obohatenie pôdy je zbytočné, pretože sa jedná o pôdne a klimatické podmienky, ktoré určujú dostupnosť mangánu. Je preto potrebné zasiahnuť na úrovni listu a okresať čo najviac, ako je to len možné aplikáciu do pôdy.
Pôdy s vysokým obsahom žuly a pieskovca sú, samozrejme, chudobnejšie než sopečné , alebo sedimentárne pôdy. Vysoký obsah organických látok zľahčuje štruktúru a negatívne ovplyvňuje rozpustnosť mangánu. Vápnenie má rovnaký účinok. A napokon, pokiaľ ide o podnebie, suché počasie neprispieva k prítomnosti vstrebateľného mangánu. Vo vlhkých pôdach, prípadne pôdach podmáčaných počas zimných mesiacov, je mangán identifikovaný modravými glejovými škvrnami, čo signalizuje tento dočasný jav.
MANGÁN SA NACHÁDZA V PÔDE V RÔZNYCH FORMÁCH:
Oxidované, trivalentné alebo tetravalentné formy, ktoré sa veľmi ťažko prispôsobujú, sú najdôležitejšie: Mn 3+ a Mn 4+. Divalentná forma Mn2+, ktorá môže byť asimilovaná plodinami, je absorbovaná do ílových minerálov a na organickej hmoty, a je tiež obsiahnutá v pôdnom roztoku.

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • nutrient very sensible icon

  Vysoká

 • nutrient very fairly icon

  Význačná

 • nutrient very moderately icon

  Stredná

Mn
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kapusta
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
melón
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Zemiaky
Grassland
Salad
sója
Tobacco
Paradajky
Slnečnica

Citlivosť a symptómy

V rámci obilnín sú rastliny, ktoré trpia nedostatkom mangánu, zvyčajne rozmiestnené ako nepravidelné zhluky po celom pozemku. Oblasti, kde je pôda nahrnutá, sú najviac postihnuté a vykazujú príznaky viditeľné vedľa stôp po pneumatikách na traktore. Rozdiel vo farbe je jasne vidieť, pretože sú stopy po pneumatikách sú tmavo zelené a boky sú svetlo zelené. Vo viniciach nedostatok vedie napríklad k intravenóznej chloróze.

Prebytok a potreba

Nadbytok mangánu v pôde môže negatívne ovplyvniť plodiny rastúce vo vlhkých pôdach alebo v daždivých podmienkach, či v anaeróbnom prostredí.

Aby bolo možné splniť cieľ absorpcie cez aplikáciu na list, je adekvátne použiť sírany alebo ešte lepšie oxidy, dusičnany a uhličitany. Všeobecne platí, že mangán preniká do listov počas niekoľkých dní, čo zaisťuje komplementáciu, ktorú je možné zopakovať niekoľkokrát počas vegetatívnej rastovej fázy. Voľba formulácie má za cieľ rozložiť účinnosť aplikácie na listy počas dostatočne dlhej doby, aby sa obmedzil počet aplikácií.
OBSAH PÔD:
Aj keď väčšina mangánu prítomného v pôde je vo forme oxidov, analýza mangánu pomocou extrakcie EDTA alebo DTPA je dobrým indikátorom pre potenciál vstrebateľného mangánu.
OBSAH ORGANICKEJ HMOTY:
Vysoké organické tempo môže spôsobiť zablokovanie mangánu pri tvorbe mangánu/organického komplexu látky.
ŠTRUKTÚRA:
Ľahké piesčité textúry sa neustáleho prevzdušňujú, čo spôsobuje, že mangán oxiduje. Okrem svojho filtračného efektu obsahuje povrchu ílu a vápenca určité množstvo vápnika, čo môže spôsobiť zablokovanie mangánu.
KLÍMA:
Klíma má silný vplyv na dostupnosť Mn2+. Deficit sa zhoršuje v studených a vlhkých podmienkach Nízka teplota pôdy tento jav ďalej zvyšuje. Bolo pozorované, že v podmienkach silnej svetelnosti sa dopyt mangánu u plodiny znižuje. A nakoniec, za priaznivých rastových podmienok, pri zvetraní a vlhkosti mangán oxiduje a už nie je vstrebateľný.
pH:
pH podmienky výrazne ovplyvňujú dostupnosť mangánu. Od pH<6 je riziko nedostatkuMn, ale množstvo Mn2+v príjmateľnosti 100 krát menšie ako by pH- hodnota stúpla o 1. Pri pH 7 a viac predstavuje trivalentná forma väčšinu a riziko deficitu je zvýšené. Avšak, vo veľmi kyslých a na mangán bohatých pôdach, môže byť prvok toxický. V dôsledku zvýšenia pH časté vápnenie spôsobuje zablokovanie mangánu.