• Tekstura tla
  crop soil texture
  srednje teška tla, bez nakupljanja vode, suha kultivacija
 • Min. Temperatura
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  Jari ječam crop pH value
  podnosi blago kisela do blago lužnata tla; optimalna pH vrijednost: 7,0
 • Padaline
  Jari ječam crop rainfall value
  240mm
 • Vernalizacija
  Jari ječam crop vernalisation
  -
 • Gustoća biljke
  crop density
  Ovisno o datumu i sorti 300 – 400 sjemenki/m²
 • Dubina sijanja
  crop seeding depth
  2-4 cm
Jari ječam
Jari ječam preferira srednje teška glinena tla bez strukturnih oštećenja i s prikladnom opskrbom hranjivih tvari i vode u proljeće. U lakšim tlima potrebno je osigurati prikladnu količinu hranjivih tvari i redovite padaline. Međutim, jari ječam učinkovito upotrebljava vodu i može proizvesti odgovarajuće prinose i u područjima suhog uzgoja. Metode kultivacije koje čuvaju vodu i prilagođene sorte posebno su tražene. Zbog svoje neutralnosti na dužinu dana, vrijeme kultivacije ječma uglavnom nema utjecaja na njegov rast. Zbog kratkog razdoblja vegetacije i relativno niskom potrebnom sumom temperatura (1200 °C) za dozrijevanje, pogodan je i za viša i neoptimalna poljoprivredna područja. Jari ječam daje najbolje prinose na dobrim tlima s neutralnom reakcijom tla. Nedostatak vapna u tlu i zakiseljavanje, kao i vlažni uvjeti kultivacije, smanjit će prinos.
Ključni faktori
 • Gnojidba ječma za proizvodnju slada u jednoj dozi gnojiva NPK
 • Podjela doza dušika u proizvodnji ječma za ishranu životinja i kod očekivanja visokih prinosa
 • osigurajte opskrbu fosforom u fazi vlatanja
 • kalcizacija je od ključne važnosti u tlima s niskom pH vrijednošću
Opće informacije
Opće informacije
Potrebe za hranjivim tvarima
Potrebe za hranjivim tvarima
Gnojidba
Gnojidba
-
Kod jarog ječma postoji razlika između ječma za ishranu životinja i ječma za proizvodnju slada. Postoje odgovarajuće razlike u potrebama za hranjivim tvarima, pa zbog toga i u gnojidbi ječma. Puno zrno i visok udio proteina važni su za ječam za ishranu životinja, dok su najniži mogući udio proteina i vrlo dobar kapacitet klijanja za procese proizvodnje slada poželjni kod proizvodnje piva. Ovisno o intenzitetu gnojidbe, treba razmotriti skladišne karakteristike sorte.  Prikladne mjere zaštite biljke neophodne su za visoke prinose.
Jari ječam related desktop image Jari ječam related tablet image Jari ječam related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Potrebe za hranjivim tvarima
Dušična gnojidba ječma od najveće je važnosti. Jarom ječmu potrebna je prikladna količina dušika za njegov vegetativni razvoj. Zbog posebice brzog razvoja u proljeće u usporedbi sa zimskim strnim žitaricama, sve potrebne hranjive tvari moraju biti dostupne u kratkom vremenu. Brzo topive hranjive tvari u kompleksnim gnojivima i primjena neposredno prije uzgoja pokazali su se uspješnim. Fosfor utječe na vlatanje i upotrebljava se za postizanje optimalne gustoće usjeva (cilj: stabljike s 550 – 800 klasova) i zbog toga je vrlo važna komponenta za prinose. U uvjetima suhe kultivacije i lakog tla, dovoljna količina mangana trebala bi se osigurati već tijekom vlatanja. Jari ječam posebno je osjetljiv u ovim uvjetima. Potrebno je osigurati optimalnu opskrbu vapnom da bi se postigla dobra struktura i što neutralnije tlo, bez učinaka zakiseljavanja. Kalcizacija bi se, ako je moguće, trebala obaviti u plodoredu prije jarog ječma.
Količine koje su jarom ječmu potrebne i količine koje iznosi

Element

Usvajanje

(Jedinica/t proizvodnje)

Uklanjanje

(Jedinica/t proizvodnje)

Osjetljivost na nedostatak

N

18

15

Vrlo osjetljivo

P2O5

7

6.5

Vrlo osjetljivo

K2O

12

5.5

Vrlo osjetljivo

MgO

1.6

1.3

Osjetljivo

SO3

3.5

2.9

Osjetljivo

TE

Manganese: 400-500g/ha

Tablica prikazuje unos i iznošenje po toni prinosa jari ječma. Prema tome, jarom ječmu prvenstveno su potrebna gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij. Međutim, sumpor, magnezij i posebice mangan također su važni za odgovarajući razvoj. Primjer: prinos jarog ječma u zrnu od 6 t/ha usvaja 108 kg N/ha. Ako se određena količina dušika uzme iz tla (npr. 30 kg N/ha), i dalje je potrebno dodati 80 kg N/ha putem gnojiva. Žetvom se s polja iznosi 90 kg N/ha.
Gnojidba jarog ječma ovisi o namjeni
Jarom ječmu potrebne su koncentrirane hranjive tvari do pojave klasa. Proizvodnja ječma za proizvodnju piva usmjerena je na dobro razvijena zrna, a udio proteina trebao bi se održavati niskim.

Ukupna gnojidba ječma za proizvodnju slada prije kultivacije
Ukupna se količina dušika za jari ječam za proizvodnju slada može dodati prije kultivacije. U prvoj fazi rasta postoji velika potreba za hranjivim tvarima; zbog toga je podjela doze važna samo ako se očekuju visoki prinosi. Fosforna i kalijeva gnojiva upotrebljavaju se ili izravno pri kultivaciji kroz NPK gnojiva, u jesenskoj gnojidbi ili u rano proljeće.

Kao priprema tla, kalcizacija bi se trebala obaviti prije jari ječma u jesen ili najkasnije u proljeće. Količine od 1000 kg/ha CaO – po mogućnosti u obliku kalcijeva karbonata, kako bi se neutraliziralo što je moguće više kiselina, smatraju se referentnim vrijednostima.

Parametri prinosa za jari ječam:
• Broj biljaka/m²
• broj izdanaka s klasovima po biljci
• broj zrna/klasova
• TGW (težina tisuću zrna).

Dobar prinos rezultat je skladnog međusobnog djelovanja između dobrog nicanja, optimalnog vlatanja i dobro razvijenih klasova. Na nicanje prvenstveno utječe kultivacija i tlo bez pokorice. Zbog kratkog razdoblja vegetacije, vlatanje se mora dogoditi brzo – u ovoj fazi biljkama mora biti dostupna dovoljna količina fosfata. Učinkovit dušik u obliku nitrata neophodan je za razvoj vegetacije i klasova. Oblici dušika koji sporo djeluju (urea, dušična gnojiva stabilizirana amonijem) ometaju fleksibilno upravljanje usjevima.
Jari ječam related desktop image Jari ječam related tablet image Jari ječam related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Prva primjena

Prva primjena image

Druga primjena

Druga primjena image

 image

 image

Prva primjena

Pivski ječam: Jedna doza ukupno potrebne količine hranjivih tvari prije uzgoja Za pivski ječam koncentrirane hranjive tvari potrebne su na početku njegova razvoja. Zbog toga se gnojidba prije sjetve pokazala uspješnom. Ukupna se količina hranjivih tvari može dati u jednoj dozi. Potrebna količina dušika ovisi o mineralizaciji tla i količini koju ječam usvaja; to je otprilike 80 kg N/ha. Doza ovisi i o humusnom sadržaju tla – na tlima s većim sadržajem humusa doza bi trebala biti niža. Primjenom NPK gnojiva, sve glavne hranjive tvari izravno su dostupne na početku vegetacije. U tom kratkom razdoblju rasta od ožujka do lipnja, moguć nedostatak hranjivih tvari dovest će do značajnog gubitka prinosa. U suhim fazama, 2 l/ha manganova sulfata ili manganova nitrata u tekućem obliku osiguravaju potencijal prinosa tijekom vlatanja.

Druga primjena

Ječam za ishranu životinja: dodatna doza dušika na kraju vlatanja Za dobro razvijen ječam za ishranu životinja s posebno visokim očekivanim prinosima, brzo djelujuća dodatna dušična gnojidba od 30 – 40 kg N/ha postaje neophodna na kraju vlatanja. Ova doza puni klasove, ali prevelika doza uzrokuje visok udio proteina, što je poželjno za ječam za ishranu životinja. Opće je pravilo: za ječam za ishranu životinja primijenite 2/3 količine hranjivih tvari u prvoj dozi i 1/3 u drugoj dozi.