• Tekstura zemljišta
  crop soil texture
  srednje teška zemljišta, dobre vodopropusne moći
 • Min. Temperatura
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  Jari ječam crop pH value
  tolerantno od blago kiselih do blago alkalnih zemljišta: optimalna pH vrednost: 7,0
 • Potrebe za vodom
  Jari ječam crop rainfall value
  240 mm
 • Vernalizacija
  Jari ječam crop vernalisation
  -
 • Gustina useva
  crop density
  Depending on date and Zavisno od datuma i sorte 300−400 semenki/m²
 • Dubina setve
  crop seeding depth
  2−4 cm
Jari ječam
Prolećni ječam najbolje uspeva na srednje teškim glinenim zemljištima bez oštećene strukture uz optimalnu plodnost i vodosnabdevanjem u proleće. Na lakšim zemljištima mora biti garantovano odgovarajuće snabdevanje hranljivim materijama i redovne padavine. Međutim, prolećni ječam je veoma efikasan u pogledu vode i može proizvesti odgovarajuće prinose čak i u suvim područjima uzgoja. Posebno se traže metode za konzervaciju vode pri kultivaciji i prilagođene sorte. Zahvaljujući tome što nema vremenskog ograničenja u pogledu setve, vreme uzgoja prolećnog ječma je u najvećoj meri beznačajno za njegov rast. Zbog kratke vegetacije i relativno niskih zahteva za temperaturnu sumu (1200°C) za sazrevanje, može se uzgajati i na višim terenima. Prolećni ječam daje najbolji prinos na dobrim zemljištima sa neutralnom reakcijom tla. Nedostatak kiselosti i krečnjaka u zemljištu, kao i vlažni uslovi kultivacije, dovešće do smanjenja prinosa. 
Ključne činjenice
 • Đubrenje pivskog ječma u jednoj NPK dozi
 • đubrenje azotom u split metodi u proizvodnji ječma za ishranu i kod velikih očekivanih prinosa
 • obezbeđenje snabdevanja fosforom u fazi bokorenja
 • đubrenje zemljišta krečnjakom je od suštinske važnosti u zemljištima niske pH vrednosti.
Opšte informacije
Opšte informacije
Potreba za hranljivim materijama
Potreba za hranljivim materijama
Đubrenje
Đubrenje
-
U korišćenju prolećnog ječma, pravi se razlika između ječma za ishranu i pivskog ječma. Postoje odgovarajuće razlike u potrebama za hranljivim materijama, i zato i u đubrenju ječma. Dok su puna zrna sa visokim sadržajem proteina značajna za ječam za ishranu, najniži mogući proteinski sadržaj i vrlo dobar kapacitet klijanja za proces proizvodnje slada su poželjni za proizvodnju piva. Prilikom utvrđivanja količine đubriva mora se voditi računa o otpornosti biljaka na poleganje. Adekvatne mere za zaštitu biljaka su od suštinske važnosti za visoke prinose.
Jari ječam related desktop image Jari ječam related tablet image Jari ječam related mobile image
Zahtevi za hranljivim materijama
Đubrenje ječma azotom je od izuzetnog značaja. Prolećni ječam zahteva određenu količinu azota za svoj vegetativni razvoj. Zbog naročito brzog razvoja u proleće u poređenju sa zimskim žitaricama, sve neophodne hranljive materije moraju biti dostupne u kratkom roku. Uspešne su se pokazale hranljive materije u kompleksnim đubrivima koje se brzo rastvaraju, a primena se podrazumeva odmah nakon kultivacije. Fosfat utiče na bokorenje i namenjen je za postizanje optimalne gustine useva (cilj: stabljike sa 550−800 ušiju) i zato predstavlja komponentu koja je veoma značajna za prinos. U uslovima suvog uzgoja i lakog zemljišta, dovoljno snabdevanje manganom treba da bude već obezbeđeno tokom bokorenja. Prolećni ječam je posebno osetljiv u tim uslovima. Potrebno je obezbediti optimalnu količinu krečnjaka za dobru strukturu zemljišta i reakciju tla koja je što je moguće neutralnija bez efekata kiseljenja. Đubrenje zemljišta krečnjakom treba, ako je moguće, izvršiti pre ubacivanja prolećnog ječma u rotaciju useva.
Potrebe i ekstrakcije prolećnog ječma

Element

Iznošenje

Jedinica/t proizvodnje

Uklanjanje

Jedinica/t proizvodnje

Osetljivost na nedostatak

N

18

15

Veoma osetljivo

P2O5

7

6.5

Osetljivo

K2O

12

5.5

Osetljivo

MgO

1.6

1.3

Umereno osetljivo

SO3

3.5

2.9

Umereno osetljivo

TE

Mangan:  400−500 g/ha 

U tabeli je prikazano usvajanje i iznošenje po toni prinosa prolećnog ječma. Zbog toga prolećni ječam primarno zahteva đubriva koja sadrže azot, fosfor i kalijum. Ipak, sumpor, magnezijum i posebno mangan su veoma značajni za odgovarajući razvoj. Primer: Prinos zrna prolećnog ječma od 6 t/ha apsorbuje 108kg N/ha. Ako se određena količina azota iznosi iz zemljišta (npr. 30 kg N/ha), đubrenjem treba izvršiti snabdevanje sa još 80 kg N/ha. Prinosom berbe, 90kg N/ha će biti uklonjeno sa polja.
ĐUBRENJE PROLEĆNOG JEČMA ZAVISI OD UPOTREBE
Prolećni ječam zahteva najveći deo hranljivih materija do nastanka uha. Iznad svega, proizvodnja pivskog ječma je usmerena na razvoj zrna, ali sa što nižim sadržajem proteina.

Ukupno đubrenje pivskog ječma pre kultivacije
Ukupna količina azota za prolećni pivski ječam može se dodati pre kultivacije. U prvoj fazi razvoja postoji velika potreba za hranljivim materijama; zbog toga, podela u doze je važna samo kada se očekuju visoki prinosi. Đubriva sa fosforom i kalijumom se ili koriste direktno pri kultivaciji u formi NPK đubriva, kao deo jesenjeg đubrenja, ili u rano proleće.

U sklopu priprema zemljišta, đubrenje prolećnog ječma krečnjakom treba da se izvrši u jesen, ili najkasnije u proleće. Količine od 1.000 kg/ha CaO – poželjno u obliku kalcijum-karbonata, u svrhu neutralizacije kiselina u što većoj meri, mogu se smatrati referentnom vrednošću.
Parametri prinosa za prolećni ječam:
Broj biljaka po m²
Broj izdanaka po biljci
broj zrna/listova
TGW.

Dobar prinos proizilazi iz skladne interakcije između dobrog nicanja polja, optimalnog bokorenja i dobro razvijenih listova. Na nicanje polja primarno utiče suva kultivacija bez razmaza. Zbog kratkog perioda vegetacije, bokorenje se mora brzo obaviti – u ovoj fazi biljkama mora biti dostupna dovoljna količina fosfata. Efikasan azot u obliku nitrata je neophodan za vegetativni rast i razvoj listova. Sporodelujući azotni oblici (urea, amonijum-stabilizovana azotna đubriva) ometaju fleksibilno upravljanje usevima. 
Jari ječam related desktop image Jari ječam related tablet image Jari ječam related mobile image

Prva primena 

Prva primena  image

Druga primena

Druga primena image

 image

 image

Prva primena 

Pivski ječam: Jednokratna doza ukupnih potreba hranljivih materija pre kultivacije Pivskom ječmu su potrebne koncentrovane hranljive materije na početku njegovog razvoja. Zato se đubrenje pre setve pokazalo uspešnim. Ukupna količina hranljivih materija se može primeniti u jednoj dozi. Neophodna količina azota zavisi od sadržaja u zemljištu i ekstrakcije ječma; ona odgovara vrednosti od približno 80 kg N/ha. Doziranje takođe zavisi od sadržaja humusa u zemljištu – na zemljištima sa većim sadržajem humusa doza treba da bude manja. Kod primene NPK đubriva, sve glavne hranljive materije postaju direktno dostupne na početku vegetacije. U ovom kratkom periodu rasta od marta do juna, mogući nedostaci hranljivih materija će dovesti do značajnog gubitka prinosa. U suvim fazama, 2 l/ha mangan-sulfata ili mangan-nitrata u tečnom obliku obezbeđuju potencijal prinosa tokom bokorenja.

Druga primena

Ječam za ishranu: dodatna doza azota na kraju bokorenja Za dobro razvijeni ječam za ishranu sa posebno visokim očekivanim prinosima, brzodelujuće đubrenje dodavanjem azota od 30−40 kg N/ha postaje neophodno na kraju bokorenja. Ova doza ispunjava listove, ali prekomerna doza dovodi do visokog sadržaja proteina-što je poželjno za ječam za ishranu. Važi opšte pravilo: za ječam za ishranu, primenite 2/3 ukupne količine hranljivih materija u prvoj dozi a 1/3 u drugoj dozi.