frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Fosfor (P)
  1530.9738
  P
 • Jonski oblik
  Fosfor (P) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  PO43-
 • Fosfor (P) influance image
  Koren
 • Fosfor (P) origin image
  Izvor: More
 • Fosfor (P) mobility image
  4–6mm oko korena

Fosfor

(P)

Fosfor je element koji je neophodan za život. Svakog dana konzumiramo 2 grama fosfora. Zemljišta sadrže različite količine fosfora u zavisnosti od njihovog geološkog porekla. Za odgovorno upravljanje resursima planete, razumno je preneti neke količine fosfora koncentrisane u sedimentnim stenama na zemljišta kojima je on potreban. Čineći ga rastvorljivijim i efikasnijim u obliku đubriva, može se izbeći stvaranje otpada. Đubrenje fosfatom je relativno složeno za upravljanje: element nije vrlo pokretljiv u zemljišnom rastvoru, a njegovu bio-dostupnost je teško shvatiti. To je nezamenljiva hranljiva materija u naročito u ranijim fazama razvoja, jer samo pravilno ukorenjavanje omogućava biljci da se hrani tokom svog ciklusa.
P
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
ZNAČAJ ZA BILJNI SVET
Fosfor je potreban tokom životnog ciklusa biljaka, za disanje, fotosintezu i multiplikaciju ćelija. Posebno je važan u ranim fazama razvoja korenovog sistema i jačine mladih sadnica. Ako u toj ranoj fazi postoji nedostatak, koren bi atrofirao, čineći biljku manje otpornom na stres, naročito u pogledu vode, a takođe bi došlo do odložene zrelosti.
MEHANIZMI USVAJANJA
Fosfor nije pokretljiv u zemljištu: samo se malo razlaže u zemljišnom rastvoru. Koren se mora razviti i tražiti fosfor, proširiti energiju da ga apsorbuje, često uz pomoć mikrobne aktivnosti u rizosferi, naročito mikorize kod mnogih vrsta. 
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Zbog toga što su količine rastvorljivog fosfora u zemljišnom rastvoru niske (0,2 mg P/l), primene moraju biti dostupne u obliku koji je dostupan biljkama kako bi se dopunilo snabdevanje zemljišta.
Fosfor u zemljištu se distribuira u različitim odeljcima gde se fiksira i oslobađa različitim stepenima lakoće u zemljišni rastvor, odakle se može direktno preuzeti. U kiselim zemljištima čvrsto je fiksiran gvožđem, manganom i aluminijumom. U krečnjačkim zemljištima, fiksira ga kalcijum. Redovno se otpušta, ali u malim količinama, mineralizacijom humusa i bolje, svežom organskom materijom. Ponovljeni izostanak upotrebe fosfatnog đubrenja ili nedovoljno đubrenje (snaga fiksiranja zemljišta, iznos prinosom) oslobađa rezerve i ugrožava plodnost tla.
DIJAGRAM CIKLUSA

1. Ponovno korišćenje hranljivih materija svih vrsta, uključujući izlučevine od stoke, ostaci useva i drugih organskih nusproizvoda koji potiču od ljudske aktivnosti je važan izvor za đubrenje.

2. Fosfat se vadi iz površinskih kopova i uglavnom se obrađuje pomoću mineralnih kiselina kako bi se proizveli rastvorljivi oblici koje biljke mogu usvojiti.

3. Mineralizacija organskih materija (i otpadnih voda) u zemljištu proizvodi rastvorljivi mineralni fosfor (fosfat).

4. Fosfor se razvija u zemljištu između fiksnih, apsorbovanih i rastvorljivih oblika.

5. Ispiranje rastvorljivog fosfora (uklanjanje vodom u dublje slojeve zemljišta) je izuzetno ograničen fenomen.

6. Malo fosfora se iznosi izvan polja; to se može dogoditi usled oticanja (zemljište pod nagibom) i erozije (fosfor vezan za čvrste čestice).

7. Koreni biljaka apsorbuju fosfor samo iz zemljišnog rastvora.

8. Berba se pretvara u hranu (za ishranu ljudi ili stoke), što je osnovni cilj poljoprivrede.

POKAZATELJ:
Postoji mnogo metoda za analizu fosfora, što ilustruje složenost njenog tumačenja. Trenutno je najviše u upotrebi metod ekstrakcije Olsen, jer se približava stvarnoj raspoloživosti fosfora za biljku.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

P
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Biljke sa nedostatkom fosfora pokazuju ljubičastu i mavenu boju na mladim listovima, i na rukavcima listova.

Suficit & potrebe

U zemljištu može blokirati dostupnost cinka. To može dovesti do eutrofikacije usled oticanja u vodene tokove.

Mali deo fosfata potiče iz magme, ali većina naslaga je sedimentnog porekla, kroz precipitaciju morskih mikroorganizama u plitkim morima. Dugo vremena metoda ekstrakcije gvožđa obezbeđivala je fosfatnu šljaku koja je korišćena u poljoprivredi.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA
Obzirom na raznovrsnost metoda analize, utvrđivanje sadržaja u zemljištu nije jednostavno. Merenje fosfora analizom zemljišta i dalje je najbolji način za procenu njegove potencijalne raspoloživosti. Neophodno je osloniti se na nacionalna tumačenja.
SADRŽAJ ORGANSKE MATERIJE
Sa blizu 50% fosfora u organskom obliku, mineralizacija organske materije omogućava poboljšanje toka fosfora u zemljišni rastvor. Organska materija može zameniti fosfor na mestima fiksiranja, na kalcijumu, na primer, čineći ga dostupnijim.
TEKSTURA
U glinenim zemljištima listovi gline sa pozitivnim nabojem imaju tendenciju da blokiraju fosfatne jone. U peskovitim ili filtriranim zemljištima, fosfor se lakše razlaže.
KLIMATSKI USLOVI
Suvi periodi dovode do oksidacije jona gvožđa na primer, povećavajući sposobnost gvožđa da blokira fosfor. Temperatura ima direktan uticaj na biološku aktivnost u tlu, smanjujući raspoloživost fosfora. Zbog toga se preporučuje primena na kraju zime, nakon ponovnog kretanja vegetacije.
pH VREDNOST
U kiselim zemljištima dostupnost jona aluminijuma (Al3+) i jona gvožđa (Fe3+) dovodi do antagonističke interakcije sa fosforom, koji se onda blokira. U alkalnim zemljištima kalcijum (Ca2+) taloži fosfor u apatitsku stenu. Fosfor je najviše dostupan na pH vrednosti vode 6-7.
KOEFICIJENT EKSPLOATACIJE FOSFORA
Fosfor karakteriše niski stvarni koeficijent eksploatacije. Procenat količine isporučene kroz đubrivo koji biljka može apsorbovati je prilično nizak. U godini primene koristi se samo 20% u muljevitom zemljištu pH vrednosti 6,5, a još manje u krečnjačkom zemljištu pH vrednosti 8. Primene koje su usko prilagođene potrebama kultura su ključ uspeha i efikasne ishrane fosfatima.