Izbjegavajte gubitak dušika

Povećanje učinkovitosti upotrebe dušika (NUE) može se postići korištenjem prave kombinacije proizvoda i hranjivih tvari, gnojivom u pravo vrijeme i izbjegavanjem gubitka hranjivih tvari. Dušik je vrlo mobilni element i može se izgubiti na nekoliko načina. Gubici u zraku su hlapljivosti, a gubici u dubljim slojevima tla i podzemnim vodama ispiranja. Oba načina uzrokuju ekonomske gubitke, a uz to i ekološke probleme. Na gubitke dušika utječu oblik dušika (nitrat, amonij ili urea), kao i svojstva tla (pH, tekstura, temperatura, vlaga, sposobnost izmjene kationa, organska tvar) i upravljanje gnojidbom (vremensko razdoblje i doziranje).  

Volatilizacija

Volatizacija amonijaka postupak je kojim se amonijak (NH4) pretvara u plinoviti oblik amonijak (NH3) i ispušta u atmosferu. Pojavljuje se na površini tla iz amonijaka, uree ili tekućeg otpada od stoke.

Gubitak dušika kroz volatizaciju amonijaka usko je povezan s uvjetima tla (pH, kapacitet izmjene, poroznost, udio vode itd.) i lokalnim vremenskim uvjetima (oborine, temperatura, brzina vjetra, vlažnost atmosfere itd.) Kemijski oblik mineralnog gnojiva (bogatog dušikom iz uree i amonijskim dušikom) i njegovo stanje (tekuće ili kruto) važni su parametri koji određuju volatizaciju amonijaka.

Obuhvaćeni fizički i kemijski procesi:

    Količina amonijaka (NH4) u tluPrisustvo NH4 na površini tla. Prijenos amonijaka u dublje slojeve tla smanjuje volatilnost (npr. uključivanje gnojiva u tlo).Fizička i kemijska svojstva tla kao što su pH, temperatura i kapacitet razmjene kationa (CEC). Hidroliza uree privremeno povećava pH tla, a time i volatilnost amonijaka.Prijenos u atmosferu ovisi uglavnom o brzini vjetra
Izbjegavajte gubitak dušika related desktop image Izbjegavajte gubitak dušika related tablet image Izbjegavajte gubitak dušika related mobile image
Važan je oblik dušika

Volatizacija može zahvatiti sva gnojiva koja sadrže ureu i amonijak. Stoga su urea i otopina amonijevog nitrata uree (UAN) vrlo osjetljive na volatizaciju amonijaka. To je zato što hidroliza uree u amonijaku uzrokuje privremeni porast pH tla, a time i velike gubitke NH3, čak i na kiselim tlima.  

Volatizacija amonijaka negativno utječe na okoliš i učinkovitost korištenih gnojiva. Stoga je važno odabrati pravi oblik dušika. Gnojiva koja sadrže nitrate poput onih iz LAT Nitrogen su učinkovitija.

Izbjegavajte gubitak dušika related desktop image Izbjegavajte gubitak dušika related tablet image Izbjegavajte gubitak dušika related mobile image
Ispiranje (vremensko razdoblje i doziranje)

PROCJENA ZAHTJEVA ZA DUŠIK

Potrebe biljke za dušikom ovise o vrsti, sorti i očekivanjima prinosa. Prilagođena gnojidba postiže ravnotežu između potreba usjeva za dušikom s jedne strane i opskrbe dušika iz tla s druge. Gnojidba dušikom potrebna je kada opskrba iz tla ne zadovoljava potražnju usjeva.  

Za učinkovitu prehranu biljaka, hranjive tvari moraju biti dostupne kada je potražnja za usjevima velika. Usklađivanje primjene gnojiva s biljnim potrebama ključni je čimbenik uspjeha u povećanju učinkovitosti gnojidbe.

Precizno usklađivanje dostupnosti dušika s trenutačnim potrebama biljke i stvarnom zalihom hranjivih tvari u tlu maksimalizira prinos, minimalizira ekološki utjecaj i optimalizira zaradu. Raspodjela aplikacije dušika najbolja je poljoprivredna praksa u većini uvjeta. LAT Nitrogen nudi gnojiva s predvidljivim oslobađanjem dušika dostupnog u biljkama, što olakšava učinkovitu upotrebu. Štoviše, tvrtka LAT Nitrogen razvila je i distribuira alat za upravljanje dušikom N-Pilot® koji poljoprivrednicima pomaže u procjeni potrebe za dušikom u usjevima kako bi se gnojidba odgovarajuće prilagodila. Gnojiva na bazi nitrata i N-Pilot® naša su rješenja za vaš uspjeh.

Vremensko razdoblje i doziranje

Primjena gnojiva tijekom vegetacije s velikim unosom hranjivih tvari potrebna je za olakšavanje učinkovite upotrebe hranjivih tvari. Kako bi se smanjilo ispiranje dušika, sulfata i kalija fiksacijom fosfata, presudno je da se hranjive tvari primjenjuju onda kada su potrebne.

Nakon dugog razdoblja hladnog i vlažnog vremena, dostupnost je hranjivih tvari u tlu najmanja, a potrebe usjeva su najveće. Dodavanje gnojiva od ključne je važnosti jer tlo može dati samo određenu količinu hranjivih tvari kada je mineralizacija organske tvari spora na niskim temperaturama.  

Tijekom izduživanja stabljike pšenica treba 1 kg P2O5 po hektaru dnevno i preko 1,5 kg N/ha dnevno! Rasipanje NPK gnojiva na početku razdoblja rasta omogućava brz vegetativni razvoj, što dugoročno jamči prinos i kvalitetu

Primjena prave doze ključna je za učinkovitost.

Naši alati za digitalne usluge pomažu vam izračunati pravu dozu, povećavajući ekonomsku učinkovitost.

    NutriGuide® izračunava potražnju za hranjivim tvarima usjeva i identificira najbolje odgovarajuće proizvode za gnojivo. NutriGuide® se također može koristiti za pronalaženje najboljih proizvoda za cjelokupnu plodored i uravnotežuje gnojidbu fosforom i kalijem s oduzimanjem prinosa.  N-Pilot® procjenjuje stvarnu potrebu biljaka za dušikom na temelju primjene dušika kada je potreban usjevu u polju. Takva procjena na polju prilagođava dušičnu gnojidbu stvarnim potrebama.  

Integrirana i optimizirana primjena hranjivih tvari uzima u obzir hranjive tvari u tlu, organske tvari, biološku fiksaciju dušika i ostatke usjeva.