Zabráňte stratám dusíka

Zabráňte stratám dusíka

Zvýšenie efektívnosti využitia dusíka (NUE) je možné dosiahnuť použitím správnej kombinácie produktov a živín, hnojením v správnom čase a zabránením stratám živín. Dusík je veľmi mobilný prvok a môže sa stratiť niekoľkými cestami. Straty do ovzdušia sú volatilizácia a straty do hlbších pôdnych horizontov a podzemnej vody nazývané lúhovanie. Obidva spôsoby spôsobujú ekonomické straty a navyše problémy so životným prostredím. Straty dusíka sú ovplyvňované formou dusíka (dusičnan, amónium alebo močovina), ako aj vlastnosťami pôdy (pH, textúra, teplota, vlhkosť, kapacita výmeny katiónov, organické látky) a správou hnojenia (načasovanie a dávka).  

Volatilizácia

Voltilizácia amoniaku je proces, pri ktorom sa amónium (NH4) mení na svoju plynnú formu (NH3) a uvoľňuje sa do atmosféry. Vyskytuje sa na povrchu pôdy z amoniaku, močoviny alebo maštaľného hnoja.

Strata dusíka volatilizáciou amoniaku úzko súvisí s pôdnymi podmienkami (pH, výmenná kapacita, pórovitosť, obsah vody atď.) a miestnymi poveternostnými podmienkami (dažde, teplota, rýchlosť vetra, vlhkosť v atmosfére atď.). Chemické zloženie minerálneho hnojiva (močovina a amoniak) a jeho forma (tekutá alebo tuhá) sú dôležité parametre, ktoré rozhodujú o volatilizácii amoniaku.

Zúčastnené fyzikálne a chemické procesy:

    Množstvo amoniaku (NH4) v pôde Prítomnosť NH4 na povrchu pôdy. Transfer amoniaku do hlbších vrstiev pôdy znižuje prchavosť (napr. zapracovanie hnojiva do pôdy). Fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, ako sú pH, teplota a kapacita výmeny katiónov (CEC). Hydrolýza močoviny dočasne zvyšuje pH pôdy a tým volatilizáciu amoniaku. Transfer do atmosféry závisí hlavne od rýchlosti vetra.
Zabráňte stratám dusíka related desktop image Zabráňte stratám dusíka related tablet image Zabráňte stratám dusíka related mobile image
Dôležitá je forma dusíka

Volatilizácia môže ovplyvniť všetky hnojivá obsahujúce močovinu a amoniak. Močovina a roztok močoviny a dusičnanu amónneho (DAM) sú veľmi citlivé na volatilizáciu amoniaku. Je to preto, že hydrolýza močoviny na amónium dočasne zvyšuje pH pôdy, a tým aj vysoké straty NH3 dokonca aj na kyslých pôdach.  

Volatilizácia amoniaku nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie a účinnosť použitých hnojív. Je preto dôležité zvoliť správnu formu dusíka. Hnojivá obsahujúce dusičnany, ako sú hnojivá spoločnosti LAT Nitrogen, sú účinnejšie.

Zabráňte stratám dusíka related desktop image Zabráňte stratám dusíka related tablet image Zabráňte stratám dusíka related mobile image
Vyplavovanie (načasovanie a dávka)

ODHAD POŽIADAVIEK NA DUSÍK

Požiadavky plodiny na dusík závisia od druhu, odrody a očakávaného výnosu. Prispôsobené hnojenie vytvára rovnováhu medzi potrebou dusíka plodín na jednej strane a prísunom dusíka z pôdy na druhej strane. Dusíkaté hnojenie je potrebné, ak prísun z pôdy nespĺňa dopyt plodiny.  

Ak je dopyt plodiny vysoký, musia byť prejej efektívnu výživu dispozícii živiny. Zladenie aplikácie hnojív s požiadavkami plodín je kľúčovým faktorom úspechu pri zvyšovaní účinnosti hnojenia.

Prispôsobenie dostupnosti dusíka presne k aktuálnym potrebám plodiny a skutočného obsahu živín v pôde maximalizuje výnosy, minimalizuje vplyv na životné prostredie a optimalizuje zisk. Rozdelenie aplikácií dusíka je osvedčeným postupom v poľnohospodárstve za väčšiny podmienok. LAT Nitrogen ponúka hnojivá s predvídateľným uvoľňovaním dusíka dostupného pre rastliny, čo napomáha efektívnemu využitiu. Okrem toho spoločnosť LAT Nitrogen vyvinula a distribuuje nástroj na správu dusíka N-Pilot®, ktorý pomáha farmárom zhodnotiť potrebu dusíka v plodinách, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom prisposobiť hnojenie. Dusičnanové hnojivá a N-Pilot® sú našimi riešeniami pre váš úspech.

Načasovanie a dávka

Aplikácia hnojiva počas vegetačného obdobia s vysokým príjmom živín uľahčuje efektívne využívanie živín. Aby sa znížilo vyplavovanie dusičnanov, síranov a draslíka fosforečnanmi, je nevyhnutné, aby sa výživné látky aplikovali práve vtedy, keď sú potrebné.

Po dlhom období chladnej a vlhkej zimy je dostupnosť živín v pôde nízka, zatiaľ čo potreby plodín sú vysoké. Hnojenie je kľúčové, pretože pôda poskytuje iba obmedzené množstvo živín, keď je mineralizácia organických látok pri nízkych teplotách pomalá.  

Počas rastu stonky pšenica potrebuje 1 kg P2O5 na hektár za deň a viac ako 1,5 kg N na hektár za deň. Hnojenie NPK na začiatku rastového obdobia umožňuje rýchly vegetatívny vývoj, aby sa zaručil výnos a kvalita. 

Aplikácia správnej dávky je podstatná pre jej účinok.

Naše digitálne servisné nástroje vám pomôžu vypočítať správnu dávku a maximalizovať tak vašu ekonomickú efektívnosť.

    NutriGuide® vypočíta potrebu živín v plodinách a identifikuje najvhodnejšie hnojivo. NutriGuide® sa dá použiť aj na nájdenie najlepších produktov pre celú rotáciu plodín a vyvažuje hnojenie fosforom a draslíkom s príjmom z výnosov.  N-Pilot® vyhodnocuje skutočnú požiadavku na hnojenie dusíkom na základe absorpcie dusíka plodinami v teréne. Takéto hodnotenie na poli prispôsobuje hnojenie dusíkom skutočným potrebám.  

Integrovaná a optimalizovaná aplikácia živín zohľadňuje živiny v pôde, organické látky, biologickú fixáciu dusíka a zvyšky plodín.