Nitrogén veszteség megelőzése

Nitrogén veszteség megelőzése

A nitrogén felhasználás hatékonyabbá tehető, ha a megfelelő nitrogén formával rendelkező terméket használjuk, a megfelelő időben és módon kijuttatva. Így minimalizálható a nitrogén veszteség. A nitrogén egy gyorsan mozgó elem, így a talaj számos módon szenvedhet nitrogén veszteséget. Volatilizációnak nevezzük a légkörbe történő kijutást, míg kimosódásnak hívjuk a talaj mélyebb rétegeibe, illetve a talajvízbe történő bejutását. Mindkét eset gazdasági veszteséget okoz, továbbá környezetvédelmi problémát jelent. A nitrogén veszteséget egyaránt befolyásolja a kijuttatott nitrogén formája (nitrát, ammónium, vagy karbamid), a talaj tulajdonsága (pH, szerkezet, hőmérséklet, nedvesség, szervesanyag tartalom, kationcsere kapacitás), és a tápanyagutánpótlás módja (ideje, és dózisa).

Volatilizáció

AZ AMMÓNIA-ELILLANÁS JELENSÉGÉNEK MEGÉRTÉSE

Az ammónia elillanása az a folyamat, amikor az NH4+ gáznemű NH3-má alakul, és a légkörbe távozik. A talaj felszínén megy végbe ammóniás nitrogénforrásból: karbamidműtrágya (karbamid, nitrogénoldat) vagy állati hígtrágya.  Nitrogénveszteség az ammónia elillanása miatt szorosan összefügg a talajállapottal (pH, kationcsere-kapacitás (CEC), porozitás, víztartalom, stb.) és a helyi időjárási feltételekkel (csapadék, hőmérséklet, szélsebesség, levegő páratartalma, stb.). A műtrágya kémiai alakja (magas karbamidos és ammónia-nitrogén-tartalommal) és halmazállapota (folyékony vagy szilárd) az ammónia elillanását meghatározó fontos paraméterek.

NÉGY FIZIKAI-KÉMIAI JELENSÉG JÁTSZIK SZEREPET

1. Az ammónia-készletek növekedése a területen Az elillanás a műtrágya ammónia formában jelen lévő nitrogéntartalmától függ.


2. Mobilitás talajrétegek között A talajrétegek közötti mozgás csökkenti az ammónia-nitrogén jelenlétét a felszínen. Így bármilyen, a nitrogén beszűrődését javító tényező csökkenti az elillanást (pl. a műtrágya bedolgozása a talajba).


3. Fizikai-kémiai egyensúly A különböző típusok (ammóniaion, ammónium) és formák (adszorbeált, oldat, gáznemű) egyensúlya meghatározza a gáznemű ammónia formájában jelen lévő ammónia-nitrogén arányát. Az egyensúlyt a pH, a hőmérséklet és a kationcsere-kapacitás (CEC) befolyásolja.


4. Kikerülés a légkörbe A légkörbe jutás alapvetően a szélsebesség függvénye, de függ az időjárási körülményektől és az adott mechanizmus talajfelszíni körülményeitől is.

Nitrogén veszteség megelőzése related desktop image Nitrogén veszteség megelőzése related tablet image Nitrogén veszteség megelőzése related mobile image
A megfelelő nitrogén forma használata nagyon fontos

A gáz alakú ammónia veszteség kihathat minden karbamid- és ammóniatartalmú műtrágya hatékonyságára. Különösen a karbamid és a folyékony nitrogén műtrágyák esetében kifejezetten magas az ammónia elillanásának mértéke. Ennek oka, hogy a karbamid - ammónium hidrolízis során a talaj pH-ja átmenetileg megemelkedik, ami még savas talajokon is NH3 veszteséget okoz. A magas nitrát-nitrogén-tartalmú műtrágyák, így a LAT Nitrogen termékei esetében a gáz alakú ammóniaveszteség mértéke elhanyagolható. Ezért hatékonyabbak is: a kijuttatott mennyiség szinte teljes egésze hozzáférhető a növény számára, veszteség nélkül!

Nitrogén veszteség megelőzése related desktop image Nitrogén veszteség megelőzése related tablet image Nitrogén veszteség megelőzése related mobile image
Kimosódás (időzítés és dózis)

A NITROGÉN SZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA

A növények nitrogén igénye függ a fajtól, fajtától és hozam elvárástól. Az igény alapú műtrágyázás figyelembe veszi egyrészt a növény igényeit, másrészt a talaj tápanyag szolgáltató képességét. Akkor van szükség nitrogén műtrágyázásra, ha a talaj nitrogén szolgáltató képessége nem elégíti ki a növénykultúra igényeit.

Az eredményes tápanyag utánpótlás alapelve, hogy a tápanyag rendelkezésre álljon, amikor a növényállomány igényli. A műtrágya kijuttatás idejét a növények igényeihez kell igazítani, ez az egyik kulcsa a hatékony tápanyag utánpótlásnak.

Ha sikerül a rendelkezésre álló nitrogén mennyiségét a növények igényeihez igazítani, akkor lehet hozamot maximalizálni, káros környezeti hatásokat minimalizálni, és profitot optimalizálni. A nitrogén több adagban történő kijuttatása általában a legjobb megoldás. A LAT Nitrogen műtrágyák feltáródása kiszámítható, egyenletes, ezért hatékonyan használhatók a növény táplálásban. További segítség a termelőknek, a LAT Nitrogen által kifejlesztett nitrogén érzékelő műszer, az N-Pilot®. Ennek segítségével meghatározható a növények aktuális nitrogén igénye, így a kijuttatás igény alapon végezhető. A nitrát alapú műtrágyáink, és az N-Pilot® az Ön sikerének zálogai!


Időzítés és dózis

A megfelelő növénytápláláshoz a tápanyagoknak a megfelelő időben rendelkezésre kell állniuk. Ez azt jelenti, hogy a tápanyagokra oldható formában van szükség, hogy az igényt a megfelelő időben kielégíthessék. A foszfor lekötődés, nitrogén, kálium és kén kimosódás elkerülése érdekében, akkor kell műtrágyát kijuttatni, amikor a növényeknek szükségük van a tápanyagokra. 

A hosszan tartó hideg, nyirkos időjárást követően a talaj tápanyagtartalma a legalacsonyabb, pedig ekkor kellene a legmagasabbnak lennie, igazodva a növények igényeihez. A műtrágya kijuttatás kulcsfontosságú, mert a talaj tápanyagellátó képessége még korlátozott, alacsony hőmérsékleten a szerves anyagok mineralizációja lassú.

A szárbaindulás fázisában a búza naponta 1kg P2O5 -t vesz fel hektáronként, nitrogénfelvétele pedig több, mint 1,5 kg N/nap/ha. Az NPK-műtrágya szórása a növekedési időszak kezdetén lehetővé teszi a gyors vegetatív fejlődést, hogy garantáljuk a biztos hozamot és minőséget.

A megfelelő mennyiség használata elengedhetetlenül fontos a hatékonyság érdekében.

  • A digitális eszközeink segítségével kiszámolható a maximális hatékonysághoz szükséges dózis.
  • A NutriGuide® kiszámolja a növények tápanyag igényét, és megadja az igény lefedésére legjobban illeszkedő termékeket. A NutriGuide® komplett vetésforgók számára képes a legjobb műtrágyákat ajánlani, továbbá a hozam alapján kivont tápanyag mennyiséget figyelembe véve, kiegyensúlyozott foszfor és kálium ellátást tesz lehetővé.
  • Az N-Pilot® segítségével mérhető a területen lévő növények pillanatnyi nitrogén felvétele, így meghatározható a nitrogén igény is. Ezzel a módszerrel a nitrogén műtrágyázás dózisa a növényi igényhez igazítható. 

Az integrált és optimalizált tápanyag-utánpótlási terv figyelembe veszi a talaj tápanyag ellátottságát, a szervesanyag tartalmat, a biológiai nitrogén megkötést, és az elővetemény hatást egyaránt.