Izbegavajte gubitke azota

Povećana efikasnost iskorišćenosti azota (EIA) se može postići korišćenjem odgovarajućeg proizvoda i kombinacije hranljive materije, đubrenjem u pravom trenutku i izbegavanjem gubitaka hranljivih materija. Azot je izuzetno mobilan element koji se može izgubiti na više načina. Ispuštanje u vazduh je volatilizacija, a ispuštanje u dublje nivoe zemljišta i podzemne vode je ispiranje. Oba načina izazivaju finansijske gubitke i ekološke probleme. Na gubitke azota utiču oblik azota (nitrat, amonijum ili urea), kao i svojstva zemljišta (pH vrednost, tekstura, temperatura, vlažnost, kapacitet katjonske izmene, organske materije) i upravljanje đubrenjem (određivanje vremena i doze).  

Volatizacija

Volatilizacija amonijaka je proces u kom se amonijum (NH4) pretvara u svoj gasni oblik amonijak (NH3) i ispušta se u atmosferu. Do nje dolazi na površini zemljišta od amonijaka, uree ili stajskog đubriva.

Gubitak azota usled volatilizacije amonijaka je blisko povezan s uslovima zemljišta (pH vrednost, kapacitet izmene, poroznost, sadržaj vode itd.) i lokalnih vremenskih uslova (padavine, temperatura, brzina vetra, atmosferska vlažnost itd.) Hemijski sastav mineralnog đubriva (urea i amonijak) i njegov oblik (tečni ili čvrsti) su važni parametri koji određuju volatilizaciju amonijaka.

Uključeni fizički i hemijski procesi:

    Količina amonijaka (NH4) u zemljištu Prisustvo NH4 na površini zemljišta. Prenos amonijaka do dubljih nivoa u zemljištu smanjuje volatilizaciju (npr. prelaženje đubriva u zemljište). Fizička i hemijska svojstva zemljišta kao što su pH vrednost, temperatura i kapacitet katjonske izmene (KKI). Hidroliza uree privremeno povećava pH vrednost zemljišta i posledično volatilizaciju amonijaka. Prenos u atmosferu uglavnom zavisi od brzine vetra
Izbegavajte gubitke azota related desktop image Izbegavajte gubitke azota related tablet image Izbegavajte gubitke azota related mobile image
Oblik azota je važan

Volatilizacija može da ima uticaja na sva đubriva koja sadrže ureu i amonijak. Urea i rastvor uree i amonijum nitrata (UAN) su izuzetno osetljivi na volatilizaciju amonijaka. To je zato što hidroliza uree izaziva privremeno povećanje pH vrednosti zemljišta i velike gubitke NH3 čak i na kiselim zemljištima.  

Volatilizacija amonijaka ima negativan uticaj na životnu sredinu i na efikasnost korišćenih đubriva. Zato je važno izabrati odgovarajući oblik azota. Đubriva koja sadrže nitrat, poput đubriva kompanije LAT Nitrogen, su efikasnija.

Izbegavajte gubitke azota related desktop image Izbegavajte gubitke azota related tablet image Izbegavajte gubitke azota related mobile image
Ispiranje (određivanje vremena i doze)

PROCENA ZAHTEVA ZA AZOTOM

Zahtevi biljke za azotom zavise od vrste, varijante i očekivanog prinosa. Prilagođeno đubrenje omogućava balans između zahteva useva za azotom s jedne strane i zaliha azota u zemljištu s druge strane. Đubrenje azotom je potrebno kada količine azota u zemljištu ne ispunjavaju zahteve useva.  

Da bi prihrana biljke bila efikasna, hranljive materije moraju da budu dostupne kada su najpotrebnije usevima. Usklađivanje primene đubriva s potrebama biljke je ključni faktor uspeha u unapređivanju efikasnosti đubrenja.

Usklađivanje dostupnosti azota s trenutnim potrebama biljke i stvarnom količinom hranljivih materija u zemljištu povećava prinose, umanjuje uticaj na životnu sredinu i optimizuje profit. U većini slučajeva, najbolja preporučena primena azota je primena u split metodi. Kompanija LAT Nitrogen nudi đubriva sa predvidljivim ispuštanjem azota koji je dostupan biljci, čime se omogućava efikasna primena. Pored toga, kompanija LAT Nitrogen je razvila i distribuira alatku za upravljanje azotom N-Pilot® koja omogućava poljoprivrednicima da procene potrebe useva za azotom kako bi mogli da na odgovarajući način prilagode đubrenje. Đubriva zasnovana na azotu N-Pilot® su naša rešenja za vaš uspeh.

Određivanje vremena i doze

Primena đubriva tokom vegetacije sa visokim unosom hranljivih materija je potrebna kako bi se omogućila efikasna upotreba hranljivih materija. Kako bi se smanjilo fiksiranje fosfata i ispiranje azota, sulfata i kalijuma, neophodno je primeniti hranljive materije tačno onda kada su potrebne.

Nakon dugog perioda hladne i vlažne zime, dostupnost hranljivih materija u zemljištu je niska, a potrebe useva su velike. Đubrenje je neophodno zato što zemljište može da pruži samo ograničenu količinu hranljivih materija kada je mineralizacija organskih materija spora na niskim temperaturama.  

Tokom intenzivnog rasta, pšenici je potrebno 1 kg P2O5 po hektaru dnevno i više od 1,5 kg N po hektaru dnevno. Primena NPK đubriva na početku perioda rasta omogućava brz vegetativni razvoj koji dugoročno garantuje prinose i kvalitet

Primena odgovarajuće doze je od suštinske važnosti za efikasnost.

Naša digitalna alatka vam pomaže da izračunate odgovarajuću dozu i tako povećate vašu ekonomsku efikasnost.

    NutriGuide® izračunava potrebe useva za hranljivim materijama i identifikuje najbolje odgovarajuće proizvode za đubrenje. NutriGuide® tako može da se koristi za pronalaženje najboljih proizvoda za kompletnu rotaciju useva i harmonizaciju đubrenja fosforom i kalijumom sa potrošnjom hranljivih materija od strane useva.  N-Pilot® procenjuje stvarne zahteve za đubrenjem azotom na osnovu unosa azota na usevima na polju. Takva procena na polju usklađuje đubrenje azotom sa stvarnim potrebama.  

Integrisana i optimizovana primena hranljivih materija uzima u obzir hranljive materije u zemljištu, organske materije, biološko fiksiranje azota i ostatke useva.