Precyzyjny wysiew

Precyzyjny wysiew

Zgodnie z „Teorią Minimum” wszystkie składniki odżywcze muszą być dostępne w odpowiednich proporcjach. Dlatego jednorodna dystrybucja składników odżywczych ma kluczowe znaczenie dla efektywności wykorzystania składników odżywczych i wysokich plonów. Tylko nawozy COMPLEX zawierające wszystkie składniki odżywcze w każdej granulce mogą zapewnić najlepsze dostarczanie składników odżywczych w polu i tym samym zmaksymalizować plony.  

Precyzyjny wysiew related desktop image Precyzyjny wysiew related tablet image Precyzyjny wysiew related mobile image
Rysunek: Dwadzieścia trzy poletka doświadczalne z różnymi uprawami w Niemczech, Austrii, Belgii, Danii i Francji (1988–1992) wykazały wyższe plony z nawozami wieloskładnikowymi COMPLEX w porównaniu do nawozów mieszanych. W przypadku nawozów COMPLEX uzyskano średnio 400 kg więcej plonu na hektar. Odn.: E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993

W przeciwieństwie do nawozów mieszanych, nawozy COMPLEX nie rodzielają się podczas przechowywania, transportu na pole i wysiewu. Rozdzielanie prowadzi do nierównomiernego wysiewu i różnic w dostarczaniu składników roślinom. Różnica może wynosić od 30 do 40% w nawozach mieszanych o różnych właściwościach fizycznych. Nieregularny wysiew jest widoczny przez naprzemienne jasne i ciemne pasy w polu, co prowadzi do strat. Ponadto, nawóz wieloskładnikowy ułatwia gęstsze rozprowadzanie (więcej granulatu na roślinę) w polu w porównaniu do nawozów prostych lub mieszanek luzem.

Precyzyjny wysiew related desktop image Precyzyjny wysiew related tablet image Precyzyjny wysiew related mobile image
Aby obejrzeć animację, kliknij obrazek

Równomierne rozprowadzenie zależy od równomiernego wypływu nawozu z tarczy i zachodzenia na siebie dwóch przejść rozsiewanego nawozu (tam i z powrotem).

Aby sprawdzić prawidłowość rozsiewu nawozu, należy zmierzyć rzeczywistą dawkę nawozu rozprowadzaną na odległości rzutu oraz określić krzywą profilu rozsiewu. Prawidłowość rozsiewu jest wyrażona za pomocą współczynnika zmienności (CV), który określa średnie odchylenie dawek stosowanych w stosunku do dawki i jest on wyrażany w procentach. CV zdefiniowane w normie europejskiej 13739 to stosunek między odchyleniem standardowym, a średnim wysiewem całkowitym.

Im niższe CV, tym lepszy wysiew. Jakość wysiewu nawozów wyraża się następująco:

  CV od 0% do 10% jest dobreCV od 10% do 15% jest średnieCV powyżej 15% jest słabe
Azot
Azot
Dystrybucja fosforu
Dystrybucja fosforu
Właściwości fizyczne
Właściwości fizyczne
Regulacja pracy rozsiewacza
Regulacja pracy rozsiewacza
Azot

Nieprecyzyjny wysiew może mieć poważne konsekwencje. Jest to często widoczne jako pasy lub fale, wskazując o 30% zbyt dużą lub małą dawkę. Nierównomierne i nieprecyzyjne rozprowadzanie nawozu prowadzi do niedoborów pokarmowych roślin, a tym samym do zmniejszenia plonów i zawartości białka. Nawożenie bardziej niż optimum ekonomiczne powoduje utratę przychodów i zwiększa ryzyko nieproduktywnej utraty azotu.

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
Nierówne rozprowadzanie azotu

Jest to fałszywe założenie, że nierównomierny wysiew wyrównałby się na polu. Wyższe plony z powodu większego nawożenia nie równoważą niższych plonów z powodu mniejszego nawożenia spłaszczenia krzywej dawka-odpowiedź. Jest to prawdą na każdym poziomie plonów i bez szkód w uprawach.  

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image

Ilustracja zysków i strat z powodu większego i mniejszego nawożenia niż określone (200 kg N/ha). Krzywa w opowiedzi na dawkę spłaszcza się; dlatego straty plonów (czerwone) są zawsze większe niż zyski (zielone).  

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
Dystrybucja fosforu

Fosfor nie jest mobilny w glebach, co oznacza, że pozostaje w miejscu, gdzie został umieszczony po wysianiu. W konsekwencji korzenie muszą rosnąć w kierunku miejsca, w którym granulki nawozu rozpuściły się, aby dotrzeć do nawożonego fosforu. Tylko nawozy COMPLEX mogą być równomiernie rozprowadzane i ułatwiają zwarte rozprzestrzenianie się fosforu.

Nawet jeśli równomierna dystrybucja różnych związków w mieszaninie zostanie osiągnięta, rozprzestrzenianie się fosforu w polu jest jeszcze lepsze z nawozami COMPLEX, jak pokazano na poniższym przykładzie.  

Lepsze jest rozprzestrzenianie się składników odżywczych nawozów COMPLEX NPK, nawet jeśli mieszanki luzem nie oddzielają się podczas przeładunku, transportu i rozsiewania. Każda z pięciu wieloskładnikowych granul zawiera fosfor, ale tylko jedna w mieszance. Oznacza to, że nawożenie 300 kg COMPLEX 20/10/8 na hektar przy średniej odległości między zastosowanym fosforem wynosi 4,6 cm, podczas gdy odległość między granulatami DAP w mieszance wynosi 10,3 cm.  

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image

Rozkład fosforu w COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn jest znacznie gęstszy niż w przypadku nawozów prostych (DAP lub TSP). Nawożenie 100 kg P2O5 na hektar zawiera 10,4 granulatu COMPLEX na dm2 o średniej odległości 3,1 cm, a tylko 3,4 granulatu DAP o średniej odległości 5,4 cm na dm2.

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
Właściwości fizyczne granulatu nawozowego

Doskonała jakość fizyczna jest niezbędna do precyzyjnego wysiewu. Celem LAT Nitrogen jest zapewnienie najlepszej jakości.  

Właściwości fizyczne granulowanych nawozów mają znaczący wpływ na schemat wysiewu, wpływając na zachowanie się granulatu w rozsiewaczu i sposób ich lotu w powietrzu. Ważne jest, aby te właściwości nie zmieniały się podczas przechowywania.  

Równomierność i precyzja wysiewu zależy bezpośrednio od jakości nawozu. Szczególnie w przypadku stosowania rozsiewaczy nawozu o dużych szerokościach roboczych nawóz musi mieć jasno określone i spójne właściwości fizyczne.

Wysiew granulatu składa się z kilku etapów:

  Spadanie nawozu w zbiornikuPochwycenie nawozu przez łopatkiDroga nawozu wzdłuż łopatkiWylot nawozu pod danym kątem i prędkościąBalistyczny lot granulek nawozu

W każdym z tych pięciu procesów istotną rolę odgrywają właściwości fizyczne nawozu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Właściwości fizyczne granulowanych nawozów od LAT Nitrogen są zoptymalizowane, aby chronić je podczas przechowywania i umożliwiać precyzyjny i równomierny wysiew.  

Termin jakość fizyczna obejmuje wiele właściwości, które mają wpływ na rozsiewanie nawozu: gęstość, kulistość, twardość, średnią wielkość średnicy, rozkład rozprowadzania granul, wskaźnik pylenia, odporność na wchłanianie wilgoci.  

Oznacza to, że jakość fizyczna jest zasadniczym wymogiem.

LAT Nitrogen gwarantuje najwyższą i niezmienną jakość fizyczną w całej naszej ofercie.

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
Ustawienia rozsiewacza
Aby zapewnić precyzyjne rozsiewanie, a tym samym równomierne rozprowadzanie w celu skutecznego odżywiania, ważne jest prawidłowe ustawienie rozsiewacza. Zakresy nawozów LAT Nitrogen są dostępne dla rozsiewaczy od głównych producentów.
Podaje się również informacje o pochodzeniu fabrycznym.  
Na podstawie informacji podanych na workach (przed numerem partii) w bazach danych producenta, pochodzenie jest określone w następujący sposób:
  „GP” – LAT Nitrogen Grandpuits
  „GQ” – LAT Nitrogen Grand-Quevilly
  „OTT” – LAT Nitrogen Ottmarsheim
  „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” – LAT Nitrogen Linz

Należy zauważyć, że zakład produkcyjny jest również podawany w dokumentach dostarczanych wraz z produktem.