• Tekstura gleby
  crop soil texture
  głęboka, próchniczo-gliniasta gleba lub gleba gliniasto-piaszczysta, bez zalegającej wody
 • Min. temperatura
  crop temperature icon
  uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami zimą i późnymi przymrozkami; ciepło wpływa negatywnie na wielkość owoców
 • pH
  Truskawka crop pH value
  Idealne są lekko kwaśne gleby o wartościach pH rzędu 5,0–6,5.
 • Zapotrzebowanie na wodę
  Truskawka crop rainfall value
  min. 500 l/m2 częste podlewanie
 • Jarowizacja
  Truskawka crop vernalisation
  -
 • Gęstość roślin
  crop density
  w zależności od odmiany, czasu trwania uprawy i rzędów na podłożu pojedynczy rząd: 35 000 – 45 000 roślin/ha Dwa rzędy 50 000 – 70 000 roślin/ha
 • Głębokość siewu
  crop seeding depth
  szyjka korzeniowa nieco powyżej ziemi (świeże sadzonki) lub pod ziemią (sadzonki frigo)
Truskawka
Odmiany truskawek dzieli się na tak zwane kwitnące raz (letnie) i odmiany powtarzające (dnia neutralnego). W przypadku odmian o powtarzającym się kwitnieniu, rośliny mogą, o ile światło i temperatury na to pozwalają, kwitnąć przez cały rok. Dzięki temu uprawa truskawek jest możliwa przez cały rok.
Kluczowe fakty
 • Wyższe zapotrzebowanie na azot w pierwszym roku dla wzrostu roślin
 • Substancje pokarmowe są wchłaniane najlepiej w środowisku lekko kwaśnym
 • Należy używać nawozów niezawierających lub z lekką zawartością chlorków
 • Istotne jest zaopatrzenie w potas
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
TRUSKAWKI — SŁODYCZ Z POLA

Uprawie truskawek sprzyjają próchnicze, głębokie gleby. Należy unikać miejsc podatnych na zaleganie wody i ryzyko późnych przymrozków. Truskawki nie powinny być uprawiane po ziemniakach, pomidorach, lucernie, rzepaku i na łąkach (larwa sprężyka).


 Istnieją 2 możliwości sadzenia truskawek:
- z użyciem świeżej sadzonki (z nagimi lub zwiniętymi korzeniami): Sadzenie: od połowy lipca do połowy sierpnia. Po zasadzeniu mają wysokie zapotrzebowanie na wodę i muszą być nawadniane. Nieznacznie niższe, ale wyższej jakości i wcześnie plonujące.


- Sadzonki frigo są wyrywane od listopada do stycznia, a następnie przechowywane w temperaturze -1,5°C. Składają się tylko z serca, kłącza i korzeni (bez liści). Okres sadzenia: Koniec marca - początek czerwca.
Truskawki są sadzone na polu zwykle jako uprawa dwuletnia, ponieważ częstość występowania chorób wzrasta znacznie później.

Truskawka related desktop image Truskawka related tablet image Truskawka related mobile image
Nawożenie truskawek różni się w przeciągu dwóch lat uprawy
Aby określić zapotrzebowanie truskawek na nawóz, zaleca się, podobnie jak i we wszystkich uprawach, wykonanie analizy gleby na głębokości 0–30 cm. Dla stanowiska uprawy truskawek, istnieją 3 wartości docelowe Nmin w okresie sadzenia, w okresie wiosennym i okresie po zbiorach, jeśli w następnym roku prowadzona jest kolejna uprawa. Wartość docelowa to 60 kg N/ha we wszystkich 3 okresach. Jako że truskawki są bardzo wrażliwe na sól, należy unikać nawozów zawierających chlorki i stosować kilka mniejszych dawek nawozu. Ze względu na słabo kwaśne środowisko, pobór mikroelementów, takich jak żelazo (Fe) i mangan (Mn) jest możliwy w optymalnym stopniu. Zapotrzebowanie truskawek na potas jest wyjątkowo wysokie. Oprócz produkcji plonów, potas jest również odpowiedzialny za smak ze względu na swój wpływ na równowagę cukrową i kwasową rośliny. Pod względem ilościowym jego nawożenie oparte jest na dostarczaniu do gleby i ilościach pobranych.
Wymagania pokarmowe truskawek

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

6

3

Bardzo wrażliwy

P2O5

2.2

0.5

Bardzo wrażliwy

K2O

8.5

2.8

Wrażliwy

MgO

1.2

0.6

Wrażliwy

TE

Bor (B), żelazo (Fe) i mangan (Mn) przez nawożenie dolistne

Tabela pokazuje pobranie i wynoszenie składników pokarmowych przez truskawki na tonę plonu. Zgodnie z tym, truskawki potrzebują głównie azotu, potasu i magnezu. Przykład: Truskawka o plonie 20 t/ha potrzebuje 120 kg N/ha. Jeśli z gleby pobrana zostanie pewna ilość uzupełnionego azotu (np. 30 kg N/ha), wówczas dodać należy 90 kg N/ha w formie nawozu. Podczas zbioru, wyniesionych z pola zostałoby 60 kg N/ha.

Azot determinuje wzrost wegetatywny
Truskawki mają zwiększone zapotrzebowanie na azot podczas wzrostu i zawiązywania owoców. Preferują one saletrę amonową, która jest wchłaniana, szczególnie w okresie wzrostu wegetatywnego. W przypadku wysokich temperatur lub niskiego pH roślina preferuje azot azotanowy. Wystarczające zapasy są konieczne do plonowania, aczkolwiek nadmierne ilości azotu mogą powodować problemy, takie jak duże ilości odrostów, zwiększona podatność na choroby lub zwiększona wrażliwość na zimno. Azot powinien być zawsze stosowany na warstwie uprawnej, natomiast fosfor, potas i magnez mogą być wykorzystywane do nawożenia podstawowego. Nawożenie rzędowe jest optymalne przy stosowaniu azotu, szczególnie w przypadku dużego rozstawu rzędów.


Fosforan jest ważny dla właściwego wzrostu korzeni
Aby stymulować wzrost korzeni w najlepszy możliwy sposób, korzyści może przynieść wprowadzenie fosforanu w połączeniu z potasem, lub w formie nawozu wieloskładnikowego (NPK). Ponadto, pozytywny wpływ na kwitnienie ma wystarczający zapas fosforu.


Potas kontra stres
Potas jest ważny dla dojrzewania owoców, ich koloru i zaspokojenia zapotrzebowania pokarmowego, gdyż zmniejsza objawy stresu wywołanego suszą i zimnem.


Wapń poprawia jakość owoców
Zalecane jest regularne dawkowanie wapnia (Ca), szczególnie na glebach piaszczystych. Wapń jest odpowiedzialny za budowanie ścian komórkowych, a tym samym za lepszą wytrzymałość owoców. Podobnie wapń jest niezbędny dla zachowania optymalnej odporności na toksyczność sodu i zmniejszonej wrażliwości na Botrytis. Niedobór wapnia zmniejsza żywotność sadzonek truskawek. Poza tym wystarczająca ilość wapna wspomaga strukturę gleby; truskawki są bardzo wrażliwe na zagęszczone gleby i zaleganie wody.


Magnez i pierwiastki śladowe dla lepszej trwałości
Odpowiednie dostarczanie magnezu (Mg) jest istotne, gdyż jest on składnikiem chlorofilu do fotosyntezy, podobnie jak w przypadku miedzi (Cu). Magnez i miedź również wpływają na okres przydatności do spożycia owoców.

Truskawka related desktop image Truskawka related tablet image Truskawka related mobile image

Pierwsza dawka

Pierwsza dawka image

Druga dawka

Druga dawka image

Fertygacja - nawożenie poprzez nawadnianie jako alternatywa

Fertygacja - nawożenie poprzez nawadnianie jako alternatywa image

Pierwsza dawka

Podstawowe składniki pokarmowe przed sadzeniem Aby pobudzić wzrost korzeni i zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jeszcze przed sadzeniem, zaleca się podawanie części azotu, a także fosforanu, potasu i magnezu, z wykorzystaniem pozbawionego chlorków, wieloskładnikowego nawozu potasowego.

Druga dawka

Uzupełnianie azotu podczas wzrostu Aby pokryć całkowite zapotrzebowanie azotu kilka tygodni po zasadzeniu, niezbędną ilość azotu podaję się jako dawkę dla warstwy uprawnej. Zwłaszcza w przypadku odmian o powtarzającym się kwitnieniu, naniesiony azot musi być natychmiast dostępny dla rośliny. W tym przypadku najlepszym wyborem są nawozy azotanowe na bazie azotu (NAC 27 N). Pierwiastki śladowe stosuje się w postaci płynnej, zwykle w połączeniu ze środkami ochrony roślin.

Fertygacja - nawożenie poprzez nawadnianie jako alternatywa

Ze względu na to, że truskawki mogą się łatwo odwadniać, co prowadzi do znacznych strat w plonach i jakości, truskawki są bardzo często nawadniane. W przypadku ciągłego dostarczania wody możliwe jest również ciągłe dostarczanie substancji pokarmowych dostosowanych do stanu rozwoju rośliny poprzez nawadnianie. Jako że truskawki najlepiej czują się w roztworze glebowym o zasoleniu 0,4–0,6 mS/cm, zawartość soli w roztworze nawozu nie powinna być większa niż 1,25 mS/cm. Przez przykrycie słomą lub folią do ściółkowania, zapotrzebowanie na wodę może zostać obniżone z wykorzystaniem nawadniania i bez nawadniania. Żelazo (Fe) i mangan (Mn) biorą udział w fotosyntezie i metabolizmie białek. Bor (B) jest ważny przy zapylaniu. Te śladowe pierwiastki można dodawać w trakcie fertygacji.