Utrzymywanie żyzności gleby

Utrzymywanie żyzności gleby

Ciągłe usuwanie składników odżywczych bez wymiany ich przez nawożenie doprowadzi do wyjałowienia gleby. Oznacza to zmniejszenie ilości składników odżywczych, głównie potasu i fosforu, co wpłynie na plony i długoterminową żyzność gleby. Pomijanie fosforu i potasu jest fałszywą ekonomią; oba składniki odżywcze muszą być stosowane regularnie, aby zapobiec zmniejszeniu plonów w przyszłości.

Utrzymywanie żyzności gleby related desktop image Utrzymywanie żyzności gleby related tablet image Utrzymywanie żyzności gleby related mobile image
Im niższa ilość P w glebie, tym większy wpływ nawożenia P na plon.
Utrzymywanie żyzności gleby related desktop image Utrzymywanie żyzności gleby related tablet image Utrzymywanie żyzności gleby related mobile image
Rysunek pokazuje, że plony kukurydzy rosną dzięki nawożeniu P nawet na glebach o wystarczającym zaopatrzeniu w P (średnia).
Utrzymywanie żyzności gleby related desktop image Utrzymywanie żyzności gleby related tablet image Utrzymywanie żyzności gleby related mobile image
Im niższa ilość K w glebie, tym większy wpływ nawożenia K na plon.
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Nawet jeśli nawożenie fosforu i potasu zwiększa plony tylko w niewielkim stopniu na odpowiednio zaopatrzonych glebach, nadal zaleca się uzupełnianie tych składników odżywczych, które są usuwane przez zbiory. W ten sposób utrzymuje żyzność gleby na wysokim poziomie i wymaga tylko umiarkowanych ilości nawożenia P i K (pobór przez zbiory).  

Tylko bardzo mały procent całkowitego potasu i fosforu w glebach jest dostępny do wykorzystania przez rośliny. Większość tych składników odżywczych staje się powoli dostępne w długim okresie. Nawożone P i K powoli uzupełnia te wymienne i niewymienne pule. Dlatego wystarczająca ilość P i K w roztworze gleby jest zabezpieczona tylko wtedy, gdy zapasy tych pierwiastków są odpowiednio wysokie. Dlatego zubożenie tych pierwiastków ma długotrwałe konsekwencje dla plonów i niemożliwe jest osiągnięcie wcześniejszych poziomów plonów nawet przy odpowiednim nawożeniu, gdy poziom P i K w glebie jest niski.  

Utrzymywanie żyzności gleby related desktop image Utrzymywanie żyzności gleby related tablet image Utrzymywanie żyzności gleby related mobile image
Zmniejszenie plonów przy spadającej ilości P w glebie (ekstrakcja CAL). Nawozy nie rekompensują w pełni straty plonów (LFL Agrarökologie, 2008).
Utrzymywanie żyzności gleby related desktop image Utrzymywanie żyzności gleby related tablet image Utrzymywanie żyzności gleby related mobile image
Zmniejszenie plonów przy spadającej ilości K w glebie (ekstrakcja CAL). Nawozy nie rekompensują w pełni straty plonów (LFL Agrarökologie, 2008).
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Nawożenie fosforu i potasu opiera się na poborze upraw w płodozmianie i rozważa następujące kwestie: 

    Wymagania dotyczące uprawZawartość P i K w glebieHistoria nawożenia Restytucja pozostałości upraw

Nawozy są niezbędne do produkcji, zwiększając zarówno ilość, jak i jakość oraz znacząco wpływając na dochody z rolnictwa.