• Tekstura gleby
  crop soil texture
  Bogate w próchnicę, mieszane, piaszczyste gleby, bez zalegającej wody
 • Min. temperatura
  crop temperature icon
  Kiełkowanie w temperaturze 25°C, wzrost od 12°C
 • pH
  Ogórek crop pH value
  tolerowane są gleby od lekko kwaśnych do lekko zasadowych; optymalne pH: 5,5–7,5
 • Zapotrzebowanie na wodę
  Ogórek crop rainfall value
  12 l/kg zbioru ogórków
 • Jarowizacja
  Ogórek crop vernalisation
  -
 • Gęstość roślin
  crop density
  1,3–1,7 rośliny na m², 2–3,5 pędów na m²
 • Głębokość siewu
  crop seeding depth
  Nie należy zakopywać podkładki, usunąć przypadkowe korzenie podczas cięcia
Ogórek
Ogórki rosną dobrze na glebach o dużej zawartości próchnicy, dobrej strukturze i odpowiedniej zdolności zatrzymywania wody. Do uprawy ogórków idealne są również gleby piaszczyste i lekko kwaśne, ale niezbędna jest tu możliwość odpowiedniego nawadniania. Ogórki szybko rozwijają bujny system korzeniowy, aby wchłaniać duże ilości wody. Dwa tygodnie po wysiewie są już dobrze rozwinięte i wydajne. Ogórki uwielbiają ciepło, ale zbyt wysoka temperatura i silne wahania między dniem a nocą osłabiają kwitnienie, owocowanie, a nawet wzrost owoców. Na obszarach o dużej wilgotności i z zalegającą wodą, gdzie powstają mgły, szczególną uwagę należy zwrócić na choroby liści (mączniak prawdziwy).
Kluczowe fakty
 • Nawożenie w trzech fazach, zapotrzebowania należy pilnować do samego końca
 • Na początku należy spełnić zapotrzebowanie na azot i fosforan
 • Od początku zbiorów szczególną uwagę należy poświęcić nawożeniu potasem
 • Należy pamiętać o wrażliwości na chlorki
 • Istotne jest zapotrzebowanie na wapń i magnez
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
-
Ogórki są jednymi z najstarszych uprawianych warzyw. Podobnie jak w przypadku pomidorów, nie tolerują one deszczu, ponieważ liście szybko chorują, a owoce mogą gnić. Niemniej jednak, potrzebują one regularnego nawadniania ze względu na to, że posiadają płytki system korzeniowy.

Pomimo dużego zapotrzebowania na ciepło, szczególnie w przypadku produkcji ogórków do słoików, skuteczna okazała się uprawa ogórków w polu. Są one jednak skoncentrowane wokół firm zajmujących się przetwórstwem żywności konserwowanej, a zatem są one lokalnie ograniczone przez klimat.
Ogórki sałatkowe są produkowane prawie wyłącznie w tunelach foliowych lub szklarniach. Wszystkie parametry istotne dla wzrostu mogą być wówczas lepiej kontrolowane. W rezultacie plony z hektara są ponad dwukrotnie wyższe niż w uprawie polowej. Ponadto można go produkować prawie przez cały rok, wykorzystując kontrolowaną temperaturę. Ogórki są podatne na mączniaki i wirusy, tak jak wszystkie rośliny z rodziny dyniowatych. Odpowiednie odmiany ogórka posiadają tę zaletę, że są odporne i/lub posiadają tolerancję na poszczególne choroby.
Ogórek related desktop image Ogórek related tablet image Ogórek related mobile image
Nawożenie ogórków — azot i potas w celu uzyskania maksymalnie wysokich plonów
Ogórki potrzebują wielu składników pokarmowych i zrównoważonego nawożenia. Jako owoce wykorzystujące większość składników pokarmowych, ogórki potrzebują dużo azotu. Zbyt duże ilości azotu mogą również zwiększać podatność na choroby. Ogórki mają stałe, wysokie zapotrzebowanie na wodę, pochłaniają ogromne ilości składników pokarmowych i tworzą masę organiczną przekraczającą przeciętną ilość. Do tego potrzebują również odpowiednio dużych ilości potasu. Ze względu na ciągły wzrost roślin i równoczesne formowanie kwiatów i zawiązywanie owoców, zrównoważone dostarczanie składników pokarmowych stanowi dla rośliny wielkie wyzwanie. Nawożenie ogórków musi odbywać się w taki sposób, aby z jednej strony zagwarantowany był stały wzrost nowych pędów, liści, kwiatów i owoców, a z drugiej strony, nawóz do ogórków musi zapewniać rosnącym już owocom idealne warunki do dojrzewania. Zbyt duże ilości azotu w tej fazie mogą przełożyć się na słabo uformowane owoce i ich gorzki smak. Zmiana ilości składników pokarmowych, a także składu kompleksowych nawozów musi być zatem dostosowana do etapu rozwoju ogórków.
Zapotrzebowanie i wykorzystanie przez ogórki w uprawie pod szkłem lub pod osłonami

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

2

2

Bardzo wrażliwy

P2O5

1.2

1.2

Bardzo wrażliwy

K2O

3

3

Bardzo wrażliwy

CaO

1.8

1.8

Bardzo wrażliwy

MgO

0.5

0.5

Wrażliwy

SO3

0.3

0.3

Bardzo wrażliwy

TE

Chelat żelaza jako nawóz dolistny dla upraw obciążonych;Należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na molibden i mangan

Tabela pokazuje pobranie i wykorzystanie składników pokarmowych przez ogórki na tonę plonu. Zgodnie z tym, ogórki potrzebują głównie azotu i potasu. W odpowiednich ilościach musi być również dostępny fosfor i magnez. Przykład: Ogórek o plonie 200 t/ha potrzebuje 400 kg N/ha. Jeśli z gleby pobrana zostanie pewna ilość uzupełnionego azotu (np. 40 kg N/ha), wówczas dodać należy 360 kg N/ha w formie nawozu. Ze względów higienicznych, z uprawy pod osłonami po zakończeniu zbiorów usuniętych zostanie 400 kg N/ha w plonie i liściach. Przy uprawie ogórków w polu, oczekiwana wydajność jest odpowiednio niższa w przypadku plonów 60–100 t/ha i 20 ton masy roślinnej. W takim przypadku należy przyjąć następujące ilości składników pokarmowych na hektar: 145 kg N, 55 kg P2O5, 220 kg K2O, 325 kg CaO, 55 kg MgO. Takie ilości składników pokarmowych również muszą zostać rozprowadzone zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Zależy ono od prawidłowego nawożenia ogórków
W odpowiednich warunkach oczekuje się, że wysokowydajna uprawa ogórka wygeneruje 200 ton plonu na hektar. Ogórki to najlepsze rośliny w swojej klasie: roślina wciąż rośnie, równolegle względem owoców dojrzewających na starszych częściach. Nawożenie powinno zatem wspierać trwały wzrost, a jednocześnie umożliwiać dojrzewanie owoców o wysokiej wartości rynkowej i dobrym smaku. Do czasu trwania wzrostu, zapasy azotu muszą być wystarczające. Zwiększone ilości fosforu i duże ilości potasu zapewniają wysoką jakość (smak, kolor, jędrność i okres przydatności do spożycia).

Zapewnienie niezbędnego poziomu potasu jest kluczowe dla zawiązywania owoców i ich wzrostu. W strategii nawożenia ważne jest unikanie nadmiernych ilości azotu, jako że zwiększa on podatność na choroby liści i gnicie owoców. Ponadto, może to wpłynąć na jakość i smak owoców, przez co mogą one nabrać gorzkiego smaku.
Ogórki są bardzo wrażliwe na chlorki. Stosowanie chlorku potasu jest zatem możliwe tylko jesienią przed sadzeniem ogórków. W okresie wegetacyjnym należy stosować nawozy z siarczanem potasu, a czasami również nawozy magnezowo-potasowe.
Optymalna wartość pH gleby wynosi od 5,5 do 7. Ogórki są wrażliwe na sól, a wraz z ogromnymi ilościami owoców, wystąpić może niedobór żelaza, któremu najlepiej przeciwdziałać przez nawożenie liści chelatem żelaza.
Absolutnie niezbędny jest podział nawożenia.

Przy uprawie w polu, część nawozu jest rozprowadzana przed ułożeniem folii do ściółkowania, reszta jest nawożona zgodnie z zapotrzebowaniem w kilku dawkach podczas regularnej pielęgnacji i zbiorów, częściowo tylko w rzędzie.
Przy uprawach pod osłonami, najnowocześniejszymi dostępnymi rozwiązaniami są gleby dostarczające wysokich plonów lub podłoża uprawne z możliwością nawadniania i związaną z tym możliwością nawożenia ogórków nawozami płynnymi.
Z jednej strony możliwe jest stosowanie różnych nawozów w różnych fazach wzrostu, z drugiej strony natomiast ilości składników pokarmowych można dostosować do zapotrzebowania, postępu wegetacji i wielkości zbiorów.
Ze względu na stosowanie płynnych nawozów w uprawie pod osłonami, zapotrzebowanie na składniki pokarmowe przeliczane jest z kg/ha, a czas uprawy na kg/m² w tygodniu. Zakładając stałą ilość nawadniania na dzień, odpowiednie stężenia substancji pokarmowych dla wody do nawadniania są obliczane i wprowadzane za pośrednictwem systemów dawkowania.

W przypadku ogórków, odpowiednie ilości wapnia należy stosować już jesienią przed sadzeniem. Można stosować nawozy wapniowo-magnezowe. Zalecana ilość to 2000 kg CaO/ha.

Parametry plonu ogórków:
• Liczba roślin/m²
• liczba owoców na roślinę
• masa owoców

Plonowanie w uprawie ogórka definiuje ilość pędów na m² oraz ciągła produkcja kwiatów i owoców. Na początku szczególnie ważne jest dostarczanie azotu i magnezu oraz stałej dawki fosforu. Dobrze zawiązane ogórki o zdrowym i intensywnym kolorze oraz charakterystycznym smaku można uzyskać tylko przy zastosowaniu odpowiedniej dawki potasu. Na właściwy smak wpływ mają również odpowiednie ilości azotu, fosforu oraz wody.

Ogórek related desktop image Ogórek related tablet image Ogórek related mobile image

Pierwsza dawka

Pierwsza dawka image

Druga dawka

Druga dawka image

Trzecia dawka

Trzecia dawka image

Pierwsza dawka

Od sadzenia do momentu pierwszego kwitnienia — należy zaczynać od umiarkowanych ilości nawozu Od momentu sadzenia ogórków lub na początku wzrostu ogórki potrzebują stosunkowo niewielkich ilości nawozu. Słabe nawożenie i umiarkowane nawadnianie powoduje wzrost bryły korzeniowej. Dlatego tylko około 1/10 ilości azotu, ale już 40% całkowitej ilości fosforu jest rozprowadzane do momentu pierwszego kwitnienia. W przypadku potasu, w tej fazie stosowane jest tylko 1/15 całkowitego zapotrzebowania. Wówczas dopiero wtedy wzrasta zapotrzebowanie. W tej fazie nawożenia odpowiednie będą kompleksowe nawozy PK o intensywnym działaniu i niskiej zawartości azotu.

Druga dawka

Pierwsze kwitnienie do rozpoczęcia zbiorów — Zrównoważone dostarczanie substancji pokarmowych w celu umożliwienia kwitnienia i zawiązywania owoców Od początku kwitnienia kwiatów i zawiązywania owoców ogórków, należy jednocześnie dbać o ciągły wzrost i kwitnienie. Dlatego szczególnie ważne są zbilansowane proporcje składników pokarmowych. Podczas tej fazy nawożenie jest przeprowadzane głównie z użyciem nawozów potasowych. W tej fazie rozwoju należy również uwzględnić zapotrzebowanie na magnez i wapń.

Trzecia dawka

Początek zbioru do końca uprawy - ważne jest stosowanie nawozów NPK z dodatkiem K W przypadku ogórków, faza zbioru może zostać opisana jako główna faza nawożenia. Konieczne jest stosowanie dużych ilości azotu, fosforu i potasu. Spełnianie zapotrzebowania jest zapewnione dzięki ciągłemu dozowaniu składników pokarmowych poprzez nawadnianie z użyciem odpowiednich produktów L.A.T SUPREMO. Powodem występowania słabo zawiązanych, niesmacznych owoców jest brak składników pokarmowych. Co więcej, z niedoboru wody wynika również słabsze formowanie nowych kwiatów, a tym samym mniejszy całkowity plon. Nawożenia ogórków można zaprzestać ok. dwa tygodnie przed końcem zbiorów. Wówczas, z wykorzystaniem wciąż dostępnych substancji pokarmowych, dojrzewają ostatnie owoce.