Synergie živin

Rostliny k růstu potřebují 12 základních chemických prvků. Půda je hlavním zdrojem živin pro rostliny. Hlavními živinami jsou dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Dalšími hlavními prvky jsou vápník (Ca), hořčík (Mg) a síra (S). Mikroživiny nebo stopové prvky jsou nezbytné, ale vyžadují se jen ve velmi malém množství.  
Německý botanik Philipp Carl Sprengel (1787-1859) formuloval „teorii minima“ v zemědělské chemii. To znamená, že růst rostlin je omezen prvkem, který je vzhledem k optimální potřebě v nejmenším množství. Nejchudší zdroj se také nazývá minimální faktor.  
 
Proto je nezbytné, aby byly všechny živiny dodávány v odpovídajícím množství. Množství závisí na konkrétních požadavcích na plodiny, přísunu živin z půdy, hospodaření se zbytky plodin, počasí a dalších faktorech.  
Portfolio granulovaných směsí hnojiv NPK + S COMPLEX od společnosti LAT Nitrogen nabízí kombinaci živin v každé granuli pro vyváženou výživu. Jejich složení pokrývá všechny výživové potřeby hlavních plodin během jejich růstového cyklu. Dále jsme vyvinuli NutriGuide® pro stanovení požadavků na živiny specifické pro jednotlivé plodiny a v zavislosti na střídání plodin s ohledem na vnější faktory, jako je úrodnost půdy a předchozí plodina.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
Dusík a síra

Dusík a síra mají mnoho společného. Vzájemně se doplňují, protože jsou spojeny díky několika běžným fyziologickým procesům s ústřední rolí v syntéze proteinů. V bílkovinách na každých 15 dílů dusíku je jedna část síry, což znamená, že poměr N: S je obvykle 15: 1 pro většinu plodin, ale může být mnohem vyšší pro některé plodiny (např. řepka).  

Odpovídá „teorii minima“, příliš mnoho dusíku způsobuje nedostatek síry a stejně tak nedostatek síry omezuje absorpci dusíku. Proto přiměřený přísun síry zvyšuje účinnost využití dusíku.

Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
Obrázek: Účinnost hnojení dusíkem vyjádřená jako kg výnosu zrna na kg hnojení dusíkem je téměř dvojnásobná, když je dusík hnojen společně se sírou. AN = dusičnan amonný, NAC + S = ledek amonno vápenatý a síra (MYNITRAS).

Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
Obrázek: Výnosová reakce řepky ozimé na aplikaci S při rostoucím množství dusíkatých hnojiv. Ghatei et al. 2013: International J. of Agronomy and Plant Production 4 (12): 3255 - 3261

Protože dusík a síra mají společné fyziologické procesy, vykazují běžné příznaky nedostatku. Žloutnutí rostlin je hlavním příznakem, který začíná od špičky listu k základně dolů na spodních (starších) listech, když je nedostatek dusíku, zatímco nedostatek síry se nejprve projeví na mladých listech.  

Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
Při nedostatku dusíku u ječmene dochází ke žloutnutí nejstarších listů. Se souhlasem IPNI M.K. Sharma a P. Kumar
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
Na rostlinách ječmene při nedostatku síry dochází ke žloutnutí nejmladších listů. Se souhlasem IPNI M.K. Sharma a P. Kumar
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow