Synergia składników odżywczych

Synergia składników odżywczych
Rośliny potrzebują 12 niezbędnych pierwiastków chemicznych do wzrostu ich metabolizmu. Gleba jest głównym źródłem składników odżywczych roślin. Głównymi składnikami odżywczymi są: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Inne główne składniki to wapń (Ca), magnez (Mg) i siarka (S). Mikroelementy lub pierwiastki śladowe są istotne, ale wymagane tylko w bardzo małych ilościach.  
Niemiecki biolog Philipp Carl Sprengel (1787-1859) sformułował „Teorię minimum” w chemii rolnej. Oznacza to, że wzrost roślin jest ograniczony przez pierwiastek, który jest dostarczany najrzadziej. Ograniczony zasób jest również określany jako minimalny czynnik.  
 
Dlatego niezbędne jest dostarczenie wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach. Ilość zależy od specyficznych wymagań roślin, dostarczania składników odżywczych z gleby, gospodarowania pozostałościami roślin, pogody, i innych czynników.  
Portfolio nawozów wieloskładnikowych granulatowych NPK+S COMPLEX firmy LAT Nitrogen oferuje połączenie składników odżywczych w każdej granulce dla zrównoważonego odżywiania. Ich skład zaspokaja wszystkie potrzeby pokarmowe głównych roślin uprawnych w trakcie całego cyklu wzrostu. Ponadto opracowaliśmy NutriGuide® w celu określenia specyficznych wymagań odżywczych poszczególnych roślin uprawnych i płodozmianów z uwzględnieniem czynników zewnętrznych, takich jak żyzność gleby i poprzednia uprawa.
Synergia składników odżywczych related desktop image Synergia składników odżywczych related tablet image Synergia składników odżywczych related mobile image
Azot i siarka

Azot i siarka mają wiele wspólnego. Uzupełniają się one wzajemnie, ponieważ są ze sobą związane ze względu na kilka wspólnych procesów fizjologicznych z centralną rolą w syntezie białek. W białkach na każde 15 części azotu znajduje się jedna część siarki, co oznacza, że stosunek N:S powszechnie wynosi 15:1 dla większości roślin uprawnych, ale może być znacznie wyższy w przypadku niektórych roślin (np. rzepaku).  

Zgodnie z „Teorią minimum” zbyt duża ilość azotu powoduje niedobór siarki, a jednocześnie niedobór siarki ogranicza pobieranie azotu. Dlatego odpowiednie zaopatrzenie w siarkę zwiększa efektywność wykorzystania azotu.

Synergia składników odżywczych related desktop image Synergia składników odżywczych related tablet image Synergia składników odżywczych related mobile image
Rysunek: wydajność nawożenia azotem wyrażona jako kg plonu zboża na kg nawożenia azotem jest prawie dwukrotnie większa, gdy azot jest nawożony razem z siarką. AN = saletra amonowa, NAC+S = saletrzak z siarką (MYNITRAS).

Synergia składników odżywczych related desktop image Synergia składników odżywczych related tablet image Synergia składników odżywczych related mobile image
Rysunek: Reakcja plonu rzepaku ozimego na zastosowanie S przy rosnącej dawce nawozu N. Ghatei i in. 2013: International J. of Agronomy and Plant Production 4 (12): 3255 – 3261

Ponieważ azot i siarka mają wspólne procesy fizjologiczne, wykazują wspólne objawy niedoboru. Żółknięcie roślin jest głównym objawem, który rozpoczyna się od końcówki liści do podstawy w dół na dolnych (starszych) liściach w przypadku niedoboru azotu, podczas gdy niedobór siarki pokazuje się najpierw na młodych liściach.  

Synergia składników odżywczych related desktop image Synergia składników odżywczych related tablet image Synergia składników odżywczych related mobile image
Rośliny jęczmienia, w których występuje niedobór azotu wykazują żółknięcie na starszych liściach. Dzięki uprzejmości IPNI, M.K. Sharma i P. Kumar
Synergia składników odżywczych related desktop image Synergia składników odżywczych related tablet image Synergia składników odżywczych related mobile image
Rośliny jęczmienia, w których występuje niedobór siarki wykazują żółknięcie na młodszych liściach. Dzięki uprzejmości IPNI, M.K. Sharma i P. Kumar
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow