Sinergija hranljivih materija

Metabolizmu biljaka je potrebno 12 osnovnih hemijskih elemenata za rast. Zemljište je glavni izvor hranljivih materija za biljku. Glavne hranljive materije su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Ostali važni elementi su kalcijum (Ca), magnezijum (Mg) i sumpor (S). Mikroelementi su neophodni elementi, ali samo u veoma malim količinama.  
Nemački botaničar Filip Karl Šprengel (1787–1859) je formulisao „Teoriju minimuma“ u agrohemiji. To znači da je rast biljaka ograničen elementom koga relativno ima najmanje. Element koga ima najmanje u zemljištu se naziva „minimalni faktor“.  
 
Zato je neophodno da sve hranljive materije budu dostupne u odgovarajućim količinama. Količina zavisi od posebnih zahteva useva, dostupnosti hranljivih materija u zemljištu, upravljanja ostacima useva, vremenskih uslova i drugih faktora.  
COMPLEX NPK+S granulisana đubriva kompanije LAT Nitrogen obezbeđuju kombinaciju hranljivih materija u svakoj granuli za balansiranu prihranu. Njihov sastav pokriva sve potrebe za hranljivim materijama glavnih useva tokom čitavog ciklusa rasta. Pored toga, razvili smo aplikaciju NutriGuide® kako bismo utvrdili posebne zahteve za hranljivim elementima pojedinačnih useva i njihove smene uzimajući u obzir plodnost zemljišta i prethodni usev.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
Azot i sumpor

Azot i sumpor su po mnogo čemu slični. Međusobno se nadopunjuju zato što su vezani zajedničkim fiziološkim procesima koji imaju glavnu ulogu u sintezi proteina. U proteinima na svakih 15 delova azota dolazi jedan deo sumpora, što znači da je u većini useva odnos N:S obično 15:1, ali može da bude značajno viši kod nekih useva (npr. kod uljane repice).  

Prema „Teoriji minimuma“, previše azota izaziva nedostatak sumpora i, podjednako, nedostatak sumpora ograničava unos azota. Zato odgovarajuća količina sumpora povećava efikasnost upotrebe azota.

Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
Slika: efikasnost đubrenja azotom izražena kao kilogram prinosa zrna po kilogramu đubrenja azotom je gotovo udvostručena kada se azot đubri zajedno sa sumporom. AN = amonijum nitrat, NAC+S = kalcijum amonijum nitrat i sumpor (MYNITRAS).

Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
Slika: Odgovor u prinosima zime uljane repice na primenu sumpora (S) pri povećavajućem đubrenju azotom (N). Ghatei et al. 2013: International J. of Agronomy and Plant Production 4 (12): 3255 – 3261

Pošto azot i sumpor imaju zajedničke fiziološke procese, pokazuju i iste simptome nedostatka. Žućenje biljaka je glavni simptom i počinje od vrha lista do početka na nižim (starijim) listovima kada nema dovoljno azota, a nedostatak sumpora se prvo vidi na mladim listovima.  

Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
Ječam sa nedostatkom azota pokazuje žutilo na starijim listovima. Uz prijateljsku dozvolu IPNI, M.K. Šarme i P. Kumar
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
Ječam sa nedostatkom sumpora pokazuje žućenje na mlađim listovima. Uz prijateljsku dozvolu IPNI, M.K. Šarme i P. Kumar
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow