Synergia živín

Synergia živín
Rastliny potrebujú pre svoj metabolizmus 12 základných chemických prvkov. Pôda je hlavným zdrojom rastlinných živín. Hlavnými živinami sú dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Ďalšími dôležitými prvkami sú vápnik (Ca), horčík (Mg) a síra (S). Mikroživiny alebo stopové prvky sú nevyhnutné, ale potrebné len vo veľmi malom množstve.  
Nemecký botanik Philipp Carl Sprengel (1787-1859) sformuloval „teóriu minima“ v poľnohospodárskej chémii. To znamená, že rast rastlín je obmedzený prvkom, ktorý je prítomný v najnedostatočnejšom množstve. Nedostatkový zdroj sa tiež nazýva minimálny faktor.  
 
Preto je nevyhnutné, aby boli všetky živiny dodávané v primeranom množstve. Množstvo závisí na špecifických požiadavkách plodiny, prísune živín z pôdy, riadení zvyškov plodín, počasí a ďalších faktoroch.  
Formulácie zložených granulovaných hnojív portfólia NPK + S COMPLEX od spoločnosti LAT Nitrogen ponúkajú kombináciu výživných látok v každej granuli pre vyváženú výživu. Ich zloženie pokrýva všetky výživové potreby hlavných plodín počas ich celého rastového cyklu. Okrem toho sme vyvinuli NutriGuide® na stanovenie špecifických požiadaviek na výživu jednotlivých plodín a rotácie plodín vzhľadom na vonkajšie faktory, ako je úrodnosť pôdy a predchádzajúca plodina.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
Dusík a síra

Dusík a síra majú veľa spoločného. Navzájom sa dopĺňajú, pretože sú prepojené vďaka niekoľkým fyziologickým procesom, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu v syntéze bielkovín. V bielkovinách na každých 15 dielov dusíka pripadá jeden diel síry, čo znamená, že pomer N:S je v obvyklej miere 15:1 pre väčšinu plodín, ale v prípade niektorých plodín môže byť oveľa vyšší (napr. u repky).  

Podľa „teórie minima“, nadbytok dusíka spôsobuje nedostatok síry a rovnako tak nedostatok síry obmedzuje absorpciu dusíka. Preto adekvátny prísun síry zvyšuje efektívnosť využitia dusíka.

Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
Obrázok: Efektívnosť hnojenia dusíkom vyjadrená ako kg výnosu zrna na kg hnojenia dusíkom je takmer dvojnásobná, keď sa dusík hnojí spolu so sírou. AN = dusičnan amónny, NAC + S = dusičnan amónny s vápencom (liadok) a síra (MYNITRAS).

Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
Obrázok: Výnosová reakcia repky ozimnej pri aplikácii S pri zvyšujúcom sa množstve dusíkatých hnojív. Ghatei et al. 2013: International J. of Agronomy and Plant Production 4 (12): 3255 - 3261

Keďže dusík a síra majú podobné fyziologické procesy, vykazujú podobné príznaky nedostatku. Žltnutie plodín je hlavným príznakom, ktorý začína na starších listoch od špičky listu a prechádza k báze listu pri nedostatku dusíka, zatiaľ čo nedostatok síry sa prejavuje najskôr na mladých listoch.  

Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
Jačmeň s nedostatkom dusíka vykazuje na starších listoch žltnutie. S povolením IPNI M.K. Sharma a P. Kumar
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
Jačmeň s nedostatkom síry vykazuje žltnutie na mladších listoch. S povolením IPNI M.K. Sharma a P. Kumar
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow