Unikać strat azotu

Unikać strat azotu

Zwiększenie efektywności wykorzystania azotu (NUE) można osiągnąć stosując odpowiednie połączenie produktów i składników odżywczych, nawożąc w odpowiednim czasie i unikając strat składników odżywczych. Azot jest bardzo mobilnym pierwiastkiem i można go utracić na kilka sposobów. Straty do powietrza to ulatnianie, straty do głębszych warstw gleby i wód gruntowych to wymywanie. Oba sposoby powodują straty gospodarcze i dodatkowo problemy środowiskowe. Na straty azotu wpływa forma azotu (azotanowa, amonowa lub amidowa) oraz właściwości gleby (pH, struktura, temperatura, wilgotność, pojemność wymiany kationów, materia organiczna) i zarządzanie nawożeniem (czas i dawka).  

Ulatnianie

Ulatnianie amoniaku jest procesem, w którym amon (NH4) zamienia się w swoją gazową postać amoniaku (NH3), przez co jest uwalniany do atmosfery. Występuje na powierzchni gleby z amoniaku, mocznika lub ścieków pochodzących od zwierząt.

Straty azotu spowodowane ulatnianiem amoniaku są ściśle związane z warunkami glebowymi (pH, wydajnością wymiany, porowatością, zawartością wody itp.) oraz lokalnymi warunkami pogodowymi (opadami, temperaturą, prędkością wiatru, wilgotnością atmosferyczną, itp.). Skład chemiczny nawozu mineralnego (mocznika i amoniaku) i jego forma (ciecz lub ciało stałe) to ważne parametry określające ulatnianie się amoniaku.

Powiązane procesy fizyczne i chemiczne:

    Ilość amoniaku (NH4) w glebieObecność NH4 na powierzchni gleby. Przenikanie amoniaku do głębszych warstw gleby zmniejsza ulatnianie (np. włączenie nawozu do gleby).Właściwości fizyczne i chemiczne gleby, takie jak pH, temperatura i pojemność wymiany kationów (CEC). Hydroliza mocznika tymczasowo zwiększa pH gleby, a tym samym ulatnianie amoniaku.Przeniesienie do atmosfery zależy głównie od prędkości wiatru
Unikać strat azotu related desktop image Unikać strat azotu related tablet image Unikać strat azotu related mobile image
Ważna jest forma azotu

Ulatnianie może wpływać na wszystkie nawozy zawierające mocznik i amoniak. Mocznik i roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) są bardzo wrażliwe na ulatnianie amoniaku. Hydroliza mocznika do amonu powoduje czasowy wzrost pH gleby i tym samym duże straty NH3 nawet na glebach kwaśnych.  

Ulatnianie amoniaku negatywnie wpływa na środowisko i wydajność stosowanych nawozów. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę azotu. Bardziej skuteczne są nawozy zawierające azotany, takie jak te z LAT Nitrogen.

Unikać strat azotu related desktop image Unikać strat azotu related tablet image Unikać strat azotu related mobile image
Wymywanie (czas i dawka)

SZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA AZOT

Zapotrzebowania azotu przez roślinę zależą od gatunku, odmiany i oczekiwań co do plonu. Dostosowane nawożenie zachowuje równowagę między zapotrzebowaniem azotu przez rośliny z jednej strony i dostarczaniem z gleby z drugiej. Nawożenie azotem jest potrzebne, gdy dostarczanie z gleby nie zaspokaja zapotrzebowania roślin uprawnych.  

W celu skutecznego żywienia roślin, składniki odżywcze muszą być dostępne, gdy zapotrzebowanie upraw jest wysokie. Dopasowanie stosowania nawozów do wymagań roślin jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powodzenie przy zwiększaniu wydajności nawożenia.

Dokładne dopasowanie dostępności azotu do aktualnych potrzeb rośliny i faktycznych zapasów składników odżywczych w glebie maksymalizuje wydajność, minimalizuje wpływ na środowisko i zwiększa zyski. W większości warunków, dzielenie dawek azotu jest najlepszą praktyką rolną. LAT Nitrogen oferuje nawozy z przewidywalnym uwalnianiem azotu dostępnego dla roślin, co ułatwia efektywne użytkowanie. Ponadto, LAT Nitrogen opracował i dystrybuuje narzędzie do zarządzania azotem N-Pilot®, które pomaga rolnikom ocenić zapotrzebowanie na azot dla roślin uprawnych w celu odpowiedniego dostosowania nawożenia. Nawozy azotanowe i N-Pilot® to nasze rozwiązania, które mają służyć Twojemu sukcesowi.

Czas i dawka

Zastosowanie nawozu w okresie wegetacji z wysokim wykorzystaniem składników odżywczych jest wymagane w celu ułatwienia efektywnego wykorzystania składników odżywczych. Aby zmniejszyć wymywanie azotu, siarczanów i potasu przez wiązanie fosforu, ważne jest, aby składniki odżywcze były dostarczane dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.

Po długim okresie zimnej i wilgotnej zimy dostępność składników odżywczych w glebie jest niska, a potrzeby roślin uprawnych są wysokie. Nawożenie jest kluczowe, ponieważ gleba może dostarczyć jedynie ograniczoną ilość składników odżywczych, gdy mineralizacja materii organicznej jest powolna w niskich temperaturach.  

Podczas wydłużania łodyg, pszenica pobiera 1 kg P2O5 na hektar dziennie i ponad 1,5 kg N/ha/dzień. Nawożenie NPK na początku okresu wzrostu pozwala na szybki rozwój wegetatywny, gwarantując wydajność i jakość

Zastosowanie właściwej dawki jest niezbędne do osiągnięcia efektywności.

Nasze cyfrowe narzędzia serwisowe pomagają obliczyć odpowiednią dawkę, maksymalizując wydajność ekonomiczną.

    NutriGuide® oblicza zapotrzebowanie roślin na składniki odżywcze i identyfikuje najlepsze produkty nawozowe. NutriGuide® może być również stosowany do wyszukiwania najlepszych produktów na cały płodozmian i równoważy nawożenie fosforu i potasu z poborem przez plony.  N-Pilot® ocenia rzeczywiste zapotrzebowanie na nawożenie azotem na podstawie wykorzystania azotu w polu. Taka ocena w polu dostosowuje nawożenie N do rzeczywistych potrzeb.  

Zintegrowane i zoptymalizowane stosowanie składników odżywczych uwzględnia składniki odżywcze w glebie, materii organicznej, biologicznego wiązania azotu i pozostałości roślin.